Regeerakkoord: basisbeurs en ov-jaarkaart verdwijnen

De VVD en de PvdA hebben ingestemd met het regeerakkoord, dat Mark Rutte en Diederik Samsom nu presenteren. Wat er gaat veranderen voor studenten? De basisbeurs wordt per september 2014 afgeschaft en in 2015 wordt de ov-jaarkaart omgezet in een kortingskaart.

De basisbeurs wordt per september 2014 afgeschaft, maakten Rutte en Samsom zojuist tijdens een persconferentie bekend. In plaats daarvan komt een sociaal leenstelsel. De aanvullende beurs blijft wel bestaan, om de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen, staat in het regeerakkoord.

En studenten krijgen nog een tegenvaller te verwerken: per 2015 verdwijnt de ov-jaarkaart. Die wordt dan omgezet in een kortingskaart.

Goed nieuws is er ook: de opbrengsten van die maatregelen worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek. Bovendien komt 150 miljoen extra beschikbaar voor versterking van het fundamenteel onderzoek. / Bregje Cobussen