Klachtenprocedure

1.Een klacht komt binnen bij de voorzitter van de redactieraad (of via het secretariaat die de klacht doorgeleidt naar de voorzitter).

2.De voorzitter stelt, voor praktische werkzaamheid, een vertegenwoordiging samen uit de redactieraad. Deze vertegenwoordiging bestaat uit minimaal drie leden:
a) Twee redactieleden. In beginsel is de voorzitter lid, maar die kan zich laten vervangen.
b) Een studentlid.
c) Als een lid van de redactieraad een nauwe relatie heeft met beklaagde of klager dan maakt dat lid geen deel uit van de klachtencommissie.

3. De klachtencommissie vraagt relevante stukken op, hoort de klager en daarna de betreffende Vox-redacteur (en, indien gewenst, de hoofdredacteur) voor wederhoor.

4. De commissie doet verslag en schrijft een conceptadvies dat wordt voorgelegd aan de voltallige redactieraad.

5. Na goedkeuring door de redactieraad wordt het advies schriftelijk overgebracht naar klager en redactie.

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!