Opinie

‘Boerkaverbod aan de Radboud Universiteit is seksistisch en islamofoob’

02 sep 2019

OPINIE - Eind juli maakte de Radboud Universiteit bekend om zich aan de nieuwe regels van het boerkaverbod te houden. Een slechte zaak, schrijven twintig medewerkers van de Radboud Universiteit, samen met moslimstudentenvereniging MSV en actiegroep Changing Perspective, in een open brief aan het college van bestuur. 'Wij wensen niet medeplichtig te worden gemaakt aan een onrechtvaardige wet die in de aard en in de werking seksistisch en islamofoob is.'

Op 25 juli 2019 werd op Radboudnet en in de nieuwsbrief een bericht geplaatst over de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, algemeen bekend als het ‘boerkaverbod’. In het nieuwsbericht stelt de Radboud Universiteit dat deze wet ook op onze universiteit geldt, dat medewerkers de dragers er op zullen wijzen dat zij in overtreding zijn en verzoeken om de gezichtsbedekking af te doen of het gebouw te verlaten en dat dragers een boete kunnen krijgen van de politie.

Weerstand

Als medewerkers van de Radboud Universiteit zijn wij teleurgesteld in de positie die onze universiteit hiermee ogenschijnlijk heeft ingenomen. Deze positie is allesbehalve vanzelfsprekend en roept een aantal dilemma’s op.

Het is in de wet aan de universiteiten zelf opengelaten op welke manier ze met deze wet omgaan. De universiteit heeft geen verplichting om de wet te handhaven en zou er dus ook voor kunnen kiezen om een andere weg in te slaan door duidelijk stelling te nemen tegen de symboolpolitiek, het seksisme en de islamofobie die deze wet inhoudt. Zowel vóór als ná de inwerkingtreding van deze wet hebben koepelorganisaties van ziekenhuizen en vervoersbedrijven aangegeven dat de wet tegen hun kerntaken indruist en onuitvoerbaar is. Velen geven dan ook duidelijk aan dat ze de wet niet gaan handhaven. Hetzelfde geldt voor een aantal overheidsfunctionarissen, zoals de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam die in overleg met het Openbare Ministerie en de politie hun weerstand en passieve tegenwerking duidelijk hebben gemaakt.

Loyaliteitsverklaring

De wet gezichtsbedekkende kleding gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie. Druist handhaving van deze wet niet ook in tegen de vrijheid van onderwijs? Het is tenslotte aan vrouwen zelf – inclusief islamitische vrouwen – om voor zichzelf te bepalen wat voor kleding ze dragen en niet aan de overheid of de samenleving. Een standpunt dat ook nadrukkelijk is uitgedragen door islamitische vrouwen tijdens het recente protest tegen de wet in Den Haag en door de Werkgroep Blijf van mijn niqaab af, die jarenlang het voortouw heeft genomen in de strijd tegen deze wet.

Dat de wet voorziet in uitzonderingen voor gezichtsbedekkende kleding gerelateerd aan ‘feestelijke en culturele activiteiten’ zoals carnaval en sinterklaas, maakt des te meer duidelijk dat deze wet specifiek gericht is op het uitsluiten van Nederlandse moslims. Hierdoor ondermijnt het de rechtsstaat. Een universiteit zou dan ook een kritisch standpunt in moeten nemen en zeker onze universiteit.

Een verbod als dit gaat immers regelrecht in tegen de waarden waar onze universiteit historisch gezien voor staat. De Radboud Universiteit werd in 1923 opgericht met het specifieke doel om de emancipatie van katholieken in Nederland te bevorderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze universiteit gesloten door de bezetter omdat de rector magnificus uit principe had geweigerd om studenten een loyaliteitsverklaring te laten ondertekenen.

Publiek beledigen

Terecht wordt naar deze traditie van emancipatie en kritische onafhankelijkheid verwezen in de ‘Mission Statement’ van de universiteit en wanneer het gaat om bijvoorbeeld de doelstelling van het college van bestuur om het aandeel vrouwelijke hoogleraren te verhogen. De huidige wet staat haaks op deze tradities en van een universiteit die emancipatie hoog in haar vaandel had en heeft, verwachten wij als medewerkers een andere opstelling.

Daarnaast versterkt de wet sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen, en heeft als bijwerking – zoals onder andere door het platform Meld islamofobie! gedocumenteerd – een toename in het publiek beledigen en verbaal en fysiek lastigvallen van islamitische vrouwen in algemene zin en ongeacht waar ze zich bevinden. Zichtbaar islamitische vrouwen – met én zonder nikaab – worden nageroepen, bespuugd, hardop beledigd, bedreigd, alsook op straat geduwd en getrokken door voorbijgangers en fietsers.

‘Het boerkaverbod versterkt een sfeer waarin moslims niet integraal worden erkend als integraal deel van onze academische gemeenschap’

Het verbod stimuleert hierdoor een onveilige omgeving voor studenten en medewerkers van de universiteit door mee te gaan in het bewust discrimineren van vrouwen die de nikaab dragen. Maar niet alleen deze groep ondervindt de effecten van het verbod: het blijkt door te werken op vrouwen die de hoofddoek dragen, alsook moslims in het algemeen. Hierdoor wordt een sfeer versterkt waarin moslims niet als integraal deel erkend worden van onze academische gemeenschap, maar als een probleem gezien worden.

Seksistisch

In het nieuwsbericht wordt de argumentatie gebruikt dat deze wet nodig is omdat ‘er publieke dienstverlening plaatsvindt waarbij contact met elkaar nodig is. Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen’. Aangezien dit niet eerder als probleem ervaren of gesignaleerd is door medewerkers aan onze universiteit, is het onduidelijk waar deze wet precies een oplossing voor biedt. De dienstverlening en het onderwijs zijn niet in het geding wanneer vrouwen met nikaab aanwezig zijn: wel als hen de toegang tot onderwijs ontzegd wordt. Het idee dat wij als medewerkers onze studenten of collega’s zouden moeten controleren op hun kleding en vragen om zich te ontkleden of het gebouw te verlaten vinden wij daarom hoogst problematisch.

Als docenten zetten we ons graag in voor een veilige omgeving waarin elke student tot zijn of haar recht kan komen. Daarbij wensen wij niet medeplichtig te worden gemaakt aan een onrechtvaardige wet die in de aard en in de werking seksistisch en islamofoob is. Wij roepen het college van bestuur op om met alle geledingen van onze universiteit het gesprek aan te gaan en nemen hierin graag het voortouw.

Hoogachtend,

Moslimstudentenvereniging Nijmegen (MSV Nijmegen)

Changing Perspective

Markha Valenta, UD Amerikanistiek

Liedeke Plate, hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit

Mathijs van de Sande, UD Politieke Filosofie

Hanneke Grootenboer, hoogleraar Kunstgeschiedenis

Kolar Aparna, promovendus Geografie

Mette Gieskes, UD Kunstgeschiedenis

Geertje Mak, UD Geschiedenis (RU) en Bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland (UvA)

Roel Meijer, UD Islamstudies

Mieke Verloo, hoogleraar Politicologie

Angela Wigger, UHD Politicologie

Veronica Vasterling, UHD Fundamentele filosofie

Thomas Eimer, UD Politicologie

Patricia Schor, postdoc Filosofie

Katrine Smiet, UD Filosofie

Emma van der Wateren, promovendus Sterrenkunde

Anya Topolski, UHD Filosofie

Maaike de Haardt, emeritus hoogleraar Religie en gender

Odin Dekkers, hoogleraar Engelse letterkunde en cultuur

Marieke van den Brink, hoogleraar Gender en Diversiteit.

Martijn de Koning, UD islamstudies

54 reacties

 1. Adam schreef op 2 september 2019 om 16:43

  Dank aan alle ondertekenden en iedereen die meehelpt om onrechtvaardigheid te bestrijden. Vandaag zijn het de moslims een andere keer andere mensen.

  • Marjan schreef op 2 september 2019 om 21:42

   DE moslims waar u naar refereert dragen geen boerka, het is een kleine fundamentalistische stroming binnen de islam.

  • Petra schreef op 3 september 2019 om 04:35

   Een goede wet geving, dit om dat veiligheid boven alles staat, en bij gezicht bedekende kleding, vindt ik zeer on veilig.
   Dit om dat ik niet kan vast stellen wie er achter zit en anoniem bij voorbeeld dingen die niet mogen kunnen uit halen.
   Voir beveiligings camera’s is niet te zien wie het is.
   Dus uit veiligheid is dit een hele Goede wetgeving.

 2. V.K. schreef op 2 september 2019 om 17:16

  Even los van de uitwerking van de wet: Hoe kan je in godsnaam als overtuigd feminist de boerka of de nikaab verdedigen?

  Als _iets_ een toonbeeld is van een geïnstitutionaliseerd patriarchaat is dat het wel! Als je als feminist stelt dat vrouwen door sociale constructies hun gedrag aanpassen door seksisme dan geldt dat immers ook hiervoor.

  Laat onverlet dat deze wet inderdaad puur populistische symboolpolitiek voor de bühne is voor een niet-bestaand probleem.

 3. Ben de Weg (kwijt) schreef op 2 september 2019 om 17:35

  In Iran is zojuist nog een vrouw tot 24 jaar gevangenschap veroordeeld voor het weigeren van het dragen van een hoofddoek.
  Hier geen enkel probleem.
  Het dragen van boerka’s e.d. kan ook gezien worden als een protest tegen de westerse maatschappij. Maar laten we het niet groter maken dan het is, over straat lopen mag en kan nog steeds maar uit veiligheidsoverwegingen zijn er beperkingen opgelegd en daar ben ik het volledig mee eens.
  Het is nu bij wet geregeld dus dient er gehandhaaft te worden, zo werkt het nu eenmaal in een democratisch land.
  Mocht men het er niet mee eens zijn zal men terug moeten keren naar een Islamitisch land, bv Iran

 4. J. van de Ven schreef op 2 september 2019 om 17:42

  Wat een schande dat een progressief bolwerk in een progressieve stad zo’n discriminerend standpunt inneemt. Een wet uit de koker van de PVV die mensen uitsluit op basis van hun kleding. De Radboud gaat nu lekker kleding-politie spelen in Noord-Koreaanse of Iraanse stijl. Erg teleurgesteld in mijn oude universiteit!

  • W. aarheid schreef op 3 september 2019 om 13:55

   ‘De wet waarmee de Kamer instemde in 2016, werd voorgesteld door toenmalig minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken. In zijn voorstel werd gezegd dat open communicatie tussen burgers belangrijk is op plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Het dragen van gezichtsbedekking zou dat bemoeilijken. Bovendien zou het kunnen zorgen voor een gevoel van onveiligheid.’ (RTL Nieuws artikel, 01/08/2019)

   https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4799396/boerkaverbod-boerka-burka-nikab-boete-openbare-plekken

  • Mark schreef op 4 september 2019 om 11:30

   Ja, en als het een idee van de PVV is, dan is het per definitie fout. Wat een vooringenomenheid. Overal in het openbare leven zijn kledingregels. Het lijkt me sowieso goed als een universiteit onafhankelijke wetenschap uitstraalt, gespeend van iedere vorm van ideologie of religie.
   Radboud Universiteit heeft dit als gedaan door “St.” uit de naam te halen. Daar zijn toen volgens mij weinig protesten tegen geweest…

 5. Nelis schreef op 2 september 2019 om 18:15

  Kan het een linkse universiteit zijn, ook zij hebben zich te houden aan de (terechte) wet.

 6. W.Goverse schreef op 2 september 2019 om 18:38

  Oh……wat erg om uit de mond (pen) van de intelligentia zoveel goedbedoelde politiek correcte onzin te moeten horen(lezen).
  Dit zijn waarschijnlijk allemaal mensen die geen idee hebben van de moslim/arabische cultuur en mentaliteit en ze wonen waarschijnlijk ook niet eens op loopafstand van een buurt waar moslims/arabieren de meerderheid vormen. Echt erg om met zo’n uitgestreken “kijk-ons-eens-keurig-en-invoelend-zijn”gezicht de gewone Nederlanders en de wetgever de les te lezen.

 7. Willem Postma sr schreef op 2 september 2019 om 19:01

  Terecht Heer Goverde. De vraag is niet, wie is het hiermee eens. De wet is op democratische wijze genomen. Dus geen discussie maar handhaven. Tegenstanders mogen zich sterk maken om op democratische wijze deze wet vernietigen. Simpel toch.

 8. J.van Rijnbach schreef op 2 september 2019 om 19:04

  Een aantal Nederlandse docenten dat uitwassen van deze vrouwonvriendelijke mannengodsdienst steunt, je houd het niet voor mogelijk! Ga een tijdje in Iran wonen en ervaar wat het voor veel vrouwen daar betekent.

  • David schreef op 2 september 2019 om 20:58

   Het verlangen dat iemand op zijn minst zijn/haar gezicht toont bij een interactie beschouwen als seksistisch benadrukt toch wel weer wat een belachelijke gedachtegang deze “bezorgde” ondertekenaars erop nahouden. Het getuigt maar weer eens van de geringe academische waarde die “onderzoeks”-velden als gender- en inclusiviteitsstudies hebben. Dat dit bericht, dat zich op een zichzelf tegensprekende ideologie baseert, nota bene door mensen uit het filosofieveld, die toch expert op het gebied van logica en de daarbij behorende steekhoudende argumentaties, wordt ondertekend, stelt mij bijzonder teleur. Een voorbeeld is het causale verband dat indirect wordt gesuggereerd tussen de toename van meldingen bij het meldpunt en dit boerkaverbod. Overigens ben ik niet per sé voor of tegen dit verbod. Ik stoor me er alleen ontzettend aan het feit dat dit soort overdreven brieven met loze argumenten en krachttermen als “seksisme” en “islamofobie” absoluut niet bijdragen aan de discussie omtrent deze problematiek. Een dergelijk bericht draagt alleen maar bij aan de polarisatie, mensen die wel voor het boerkaverbod zijn worden op deze manier direct geassocieerd met seksisme en islamofobie.

  • Kees water schreef op 3 september 2019 om 06:20

   Islam is geen Godsdienst,het is een levensovertuiging oftewel een religie wat moet overtuigen.

   Godsdienst is niet overtuigen, godsdienst is meer getuigen te zijn,zoals de Bijbel leert geen enkele wijze over religie dan geloof in Heere Jezus een enorme verschil tussen Koran en Bijbel waar de Bijbel over Heere God gaat geprezen wordt,dan Koran waar Mohammed geprezen wordt en niet Allah,waar Allah meer slaaf is van Mohammed.

 9. Civilisatie schreef op 2 september 2019 om 19:15

  Schandalig dat hier twee artikelen aan worden besteed door het ‘onafhankelijke’ magazine van de universiteit. De progressieve universiteit die onze westerse normen en waarden als secularisatie, gelijkheid van man en vrouw, LGBT rechten en democratie zouden moeten beschermen en propaganderen heeft terecht gedaan aan het handhaven van de wet. Het niet handhaven van wetten is regelrecht een begin van anarchie en ondermijnd het vertrouwen en de principes van onze rechtstaat. Dat deze intelectuelen selectief voor vrouwenrechten zijn is wel duidelijk door dit artikel. Hoe kan je je in vredesnaam UD, UHD of hoogleraar genderstudies (en aanverwante studies noemen) als je selectief met de hiervoor genoemde basisnormen en waarden omgaat. De universiteit heeft het enorm triviale principe van vrouwenrechten gehandhaaft conform de wet en laten weten dat hier niet over valt te marchanderen! Laten we het woord seksisme en islamfoob gebruiken voor werkelijke gevallen in plaats van de waarde van het woord tot een inhoudsloze term te reduceren.

 10. Gullit schreef op 2 september 2019 om 20:35

  Boerka en of niqaab beiden hebben niets met religie te maken, deze zijn door jaloezie vanuit Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië in het leven geroepen. Zodat hun vrouwen niet worden bekeken. Zelfs in de Quran zul je deze twee gezichtsbedekking niet terug vinden.
  Mocht iemand beweren van wel, dan moet deze met een aya komen waar dat in staat.

 11. S.Boer schreef op 2 september 2019 om 20:47

  Het is niet seksistisch, want het verbod geld voor mannen en vrouwen en ook niet islamfobie want het is normaal dat je elkaar aan kunt kijken en alleen criminelen verbergen gezicht.

 12. Rob van vliet schreef op 2 september 2019 om 21:38

  Een vrouw in Iran meer dan 20 jaar gevangenisstraf voor het weigeren van een hoofddoek. Doodse stilte op de progressieve universiteiten.

 13. Henk Mulderij schreef op 2 september 2019 om 22:06

  Ik denk dat mensen die voor het dragen van een boerka of nikab zijn zich niet realiseren dat vrouwen op deze manier enorm onderdrukt worden. Dit past niet in onze cultuur en eigenlijk zou dat nergens moeten passen. We moeten zuinig zijn op onze cultuur. Als deze mensen zo streng gelovig zijn wat houdt hen dan tegen om in Iran of Saudie- Arabië te gaan wonen?

 14. Carlo schreef op 2 september 2019 om 22:10

  Persoonlijk vind ik dat organisaties het recht hebben de democratische vrijheid en veiligheid van burgers te borgen. Als een terrorist schuilgaat achter een boerka is dat niet voor een ieder zichtbaar. Alleen daarom al vind ik een boerka VERBOD te rechtvaardigen.

  • Els schreef op 9 september 2019 om 21:56

   Er is geen aanslag gepleegd door iemand met een boerka of niqaab. Wel door mannen met rugzak. Zullen we de rugzak dan ook maar verbieden want je weet nooit wat er in zit. En van de winter ook geen capuchon op en sjaal om want dan zie je de gezichten ook niet. Oh en zonnebrillen zeker die met gespiegeld glas mag dat wel? Ik persoonlijk vind dat enger dat ik de ogen niet kan zien.

 15. realist schreef op 2 september 2019 om 22:17

  Cultuurmarxistische jankers gonna jank.

  Er is in Nederland niet zoiets als het recht om je aan bepaalde wetten wel en aan bepaalde wetten niet te houden.

  Bovendien zou ik ook graag met bivakmuts op de campus rondlopen, maar dat schijnt dan wel weer een probleem te zijn.

 16. Jurgen Brink schreef op 2 september 2019 om 22:54

  Het blijft heel lastig dit onderwerp. Want we hebben hier te maken hebben met een democratisch tot stand gekomen wet, die dus ook op de Radboud Universiteit geldt. Ik vind de wet grote onzin en symboolpolitiek. Moet de universiteit zich aan democratisch tot stand gekomen wetten (hoe onzinnig ze ook kunnen zijn) houden? Het gesprek waartoe de briefschrijvers oproepen, juich ik toe. Ik hoop van harte dat we dit gesprek met het hele spectrum aan opvattingen over deze wet voeren, dus ook met studenten en collega’s die deze wet wel toejuichen. Zo laten we zien dat we daadwerkelijk een inclusieve universiteit zijn en ook meningen de ruimte geven die een deel van ons ongemakkelijk of verwerpelijk vinden.

  En ik hoop dat er ethici/ filosofen/ juristen aan meedoen, want hoe moet je omgaan als universiteit met wetten die tegen je kernwaarden indruisen (als dat inderdaad zo is). Ik hoop op een (actualiteiten)lezing van Radboud Reflects.

  • Michiel schreef op 4 september 2019 om 11:56

 17. Wimpie schreef op 2 september 2019 om 22:54

  Volledig mee eens. En tegenstanders moeten anders een kijkje nemen in Marokko Tunesië en Turkije.

 18. Panse schreef op 2 september 2019 om 23:52

  Iran straft steeds harder: activiste krijgt 24 jaar voor afdoen hoofddoek bron:NOS

  Heeft dit groepje ‘intelligentia’ zich hier ook druk om gemaakt? Vast minder belangrijk.

  Valt de boete voor het opdoen wel mee in Nederland.

 19. C Kersten schreef op 3 september 2019 om 00:03

  De wet is op democratische wijze in het Nederlandse parlement aangenomen.
  Handhaven! anders ongeloofwaardig.

 20. Oscar de Reiger schreef op 3 september 2019 om 08:01

  Wat een goede actie van de universiteit en wat een onzinnige reactie van MSV en mede ondertekenaars.
  Ik raad hen allen aan om het boek Islamisten en naïvisten: een aanklacht van Karen Jespersen en Ralf Pittelkow eens te lezen

 21. Silvia schreef op 3 september 2019 om 09:34

  Wat een onzin .natuurlijk moet het verboden zijn .-ze kunnen er van alles onderstoppen.en het past niet in ons land.ik begrijp niet dat mensen zo naïef kunnen zijn .om het goed te keuren. Het heeft niets te maken met discriminatie.maar het is nodig voor onze veiligheid.

  • Els schreef op 9 september 2019 om 22:06

   Want er worden steeds aanslagen gepleegd door burqa dragende dames? Nooit gehoord. Wel door lieden met rugzakken. Gaan we die nu ook verbieden? Er wonen een paar honderd vrouwen in Nederland die zo’n ding dragen. Het is symboolpolitiek. Sinterklaas mag wel. Die kan ook van alles onder de mijter verstoppen. Trouwens iedereen die een jurk draagt kan er van alles onder stoppen…….nee hoor het heeft niks met islam te maken……. daarom noemt iedereen het boerkaverbod. Vraag me af of een buschauffeur ook tegen mij gaat zeggen dat ik mijn sjaal en capuchon wil af doen als het min tien is van de winter. Want dat is ook gezichtsbedekkende kleding.

 22. Hilster schreef op 3 september 2019 om 10:07

  Die mensen willen niet erkend worden vandaar dat ze de boerka dragen.Lekker apart blijven Dat krijg je als je de vrijheid verkeerd interpreteert! Dan lappen ze de wet aan hun laars een schop onder hun komt moeten deze linkse figuren hebben!

 23. Jack schreef op 3 september 2019 om 11:54

  Onzin. Boerka verbod is prima en niet seksistisch. Ik mag ik sommige sportscholen geen singlet aan. Moet perse mouwtje . En dames mogen met sport bh.
  Dat is disciminatie. Geen gelijk behandeling. Dus…

 24. Ezau schreef op 3 september 2019 om 13:10

  “Het is in de wet aan de universiteiten zelf opengelaten op welke manier ze met deze wet omgaan.”

  Oprechte vraag: Klopt bovenstaande? Voor mij als leek, gaat bovenstaande uitspraak in tegen wat ik op de website van de Rijksoverheid lees: Dat het dragen in onderwijsinstellingen ook onder het verbod valt*. Kan iemand ons voorzien van een citaat/linkje naar de relevante passage in de wet waar de opstellers van de petitie zich op beroepen?

  Alvast dank!

  *Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen en zorginstellingen. En ook in het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een nikab. Er gelden wel een paar uitzonderingen. U mag uw gezicht bedekken als dit nodig is voor werk of voor sport of bij evenementen. Denk daarbij aan een feest. Het verbod geldt ook niet in sommige delen van zorginstellingen.
  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezichtsbedekkende-kleding-in-de-media-boerkaverbod/gezichtsbedekkende-kleding-gedeeltelijk-verbieden

  • Michiel schreef op 4 september 2019 om 12:07

  • Ezau schreef op 6 september 2019 om 10:49

   Michiel,

   Ik wil de opstellers van de petitie het toe te lichten voor ik een oordeel vel. Maar tot op heden krijg ik geen reactie. Ook niet via de FB pagina’s van de respectievelijke organisaties, waar ik dezelfde vraag heb gesteld.

 25. Piet schreef op 3 september 2019 om 15:32

  Vrouwen (of mannen – moet kunnen toch?) die een nikab of boerka dragen, laten in optima forma zien dat zij er bewust voor kiezen niet voluit te willen deelnemen aan onze open Westerse samenleving in al zijn facetten.

  Termen bij de discussie slepen als seksisme, islamofobie, ongelijkheid (de man mag bij wijze van spreken in z’n blote snikkel over straat, maar moeder de vrouw moet van top tot teen bedekt) en vrijheidsbeperking (wie wordt hier beperkt en door wat?!)……. veel onzinniger kunnen de dames en heren wetenschappers het hele discours niet maken….

 26. Jeroen schreef op 4 september 2019 om 11:21

  Blijkbaar hebben de alfastudies tijd voor dit soort activiteiten. Geen wetenschap bedrijven en onderzoek doen naar de achtergrond van culturele uitingen, maar politieke statements poneren en zo onafhankelijke wetenschap de kont toe keren. En dan verbaasd zijn dat geldstromen opdrogen….

 27. Linda vd P. schreef op 4 september 2019 om 11:34

  Hoelang krijgen deze snowflakes en SJW-ers, inclusief helper-whiteys nog de ruimte om te pleiten voor illegaal handelen omdat deze wet hun niet aanstaat? Laten deze UHD’s en UD’s eerst maar eens zien dat ze objectief en wetenschappelijk naar deze kwestie kunnen kijken. Nu is het enkel subjectief want, oh, wat wordt de moslimmedemens toch onderdrukt en gepest in Nederland. Sinds wanneer mogen UHD’s en UD’s zulke politieke standpunten innemen en verdedigen, zelfs als dat in strijd is met een legale wet?

 28. Mies schreef op 4 september 2019 om 12:11

  “Zichtbaar islamitische vrouwen – met én zonder nikaab – worden nageroepen, bespuugd, hardop beledigd, bedreigd, alsook op straat geduwd en getrokken door voorbijgangers en fietsers.”

  Als het zo vaak voorkomt, noem dan eens drie Nederlandse voorbeelden. Alvast bedankt.

 29. Mies schreef op 4 september 2019 om 13:12

  Weet je wat seksistisch is? Dat vrouwen hun lichaam van top tot teen moeten bedekken en mannen niet.

 30. Open je ogen schreef op 4 september 2019 om 13:41

  Dit zijn dezelfde mensen die het interessant vinden om op het vliegveld in Iran of SA een hoofddoek op te doen en dat zien als een culturele beleving, geheel gedacht vanuit zichzelf: “Kijk mij aanpassen en meedoen en oh wat ben ik toch een begrijpende wereldburger”. Jammer dat deze mensen niet verder kunnen kijken dan vanuit zichzelf en zich zelf goed willen voelen. Ik ben getrouwd met een Iraanse en ken vele mensen daar, een hoofddoek (en dan hebben we het niet eens over een niqaab) is voor de vrouwen daar niets anders dan een symbol van onderdrukking. En zo voelt mijn vrouw dat ook als we daar zijn.
  Dat vrouwen hier in Nederland een Niqaab of hoofddoek dragen uit vrije wil?! Ja uit vrije wil na jarenlang gehersenspoeld te zijn door een vrouwonvriendelijke idealogie. En natuurlijk een paar bekeerlingen die vanuit een indentiteits crisis blij zijn dat ze middels niqaab of hoofdoek zich een nieuwe identiteit hebben kunnen aangemeten. Open je ogen…Karl Marx had gelijk geloof is niets meer dan opium voor het volk door de eeuwen heen gebruikt door machthebbers om het volk in de greep te houden en door mannen om vrouwen in de greep te houden.

 31. azuri schreef op 4 september 2019 om 14:22

  Dat activistische kronkels het cerebraal talent slopen, blijkt wel uit dit volstrekt idiote pamflet.

 32. Jurgen. schreef op 4 september 2019 om 14:46

  “Daarom is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen’. Aangezien dit niet eerder als probleem ervaren of gesignaleerd is door medewerkers aan onze universiteit”
  Er is nog een hele wereld buiten de Uni. En aangezien we in dit gedeelte van die wereld vertoeven gaan we met zijn allen proberen mee te doen er wat moois van te maken. Daar horen de sociaal-maatschappelijke onttrekkingsgewaden niet bij. Het is zo simpel als het klinkt. Wie maakt er wel eens een praatje met een vreemde, en hoeveel van die vreemden lopen onder een dergelijk gewaad. Precies.

  • Jan vd R schreef op 6 september 2019 om 13:50

   Haha, Thomas von der Dunk (juiste spelling) gaat al bij zijn premisse de fout in: dat individualiteit betekent dat je elkaar “met open vizier” tegemoet treedt (wat hij daar mee bedoeld is niet helemaal duidelijk, maar dat is waarschijnlijk expres zo gehouden, want als je het probeert te definiëren kom je al heel snel in de moeilijkheden. Zonnebril, iemand?). Als dat de definitie van individualiteit was, zou artikel 1 van de grondwet misschien zeggen “We treden elkaar met open vizier tegemoet”. In plaats daarvan biedt onze grondwet de individu bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of geslacht. Als Von der Dunk daar zou beginnen, valt zijn hele argumentatie uit elkaar.

 33. vanDommel schreef op 4 september 2019 om 15:59

 34. Christopher schreef op 4 september 2019 om 18:27

  “Dat de wet voorziet in uitzonderingen voor gezichtsbedekkende kleding gerelateerd
  aan ‘feestelijke en culturele activiteiten’ zoals carnaval en sinterklaas, maakt des
  te meer duidelijk dat deze wet specifiek gericht is op het uitsluiten van Nederlandse moslims”.

  Misschien kunnen we twee kwesties oplossen door het één en ander te combineren. Als de helpers van Sinterklaas zich in een boerka hijsen, dan omzeilen we het boerkaverbod en hebben we ook geen zwarte Pietendiscussie meer.

 35. Mariken van Nimwegen schreef op 5 september 2019 om 14:28

  Los van alle politiek en ‘wel of niet vrouwonvriendelijk of onderdrukking’, iemand met gezichtsbedekkende kleding vertrouw ik niet en blijf liever op een flinke afstand.

  Dat geld wat mij betreft voor álles wat gezichtsbedekkend is; zowel boerka’s, sluiers, helmen én bivakmutsen.
  Als je niks ’te verbergen hebt’ hoef je ook je gezicht niet te bedekken. Het is hier al jaren verboden om met een helm of bivakmuts over straat te lopen of een openbare instelling binnen te wandelen.
  En met een boerka vestig je alleen maar extra aandacht op jezelf, zowel positief als negatief. Als mensen dat niet prettig vinden moeten ze zich maar kleden als de gemiddelde Nederlander.

 36. L. Kersten schreef op 5 september 2019 om 15:15

  De wet heet Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Alle gezichtsbedekkende kleding, dus niet alleen een boerka.

 37. Yasmina schreef op 5 september 2019 om 16:19

  Heeft er uberhaupt ooit iemand op de Radboud universiteit gezeten die een boerka draagt? Dacht het niet. Waar maakt men zich dan druk om?

  • Michiel schreef op 5 september 2019 om 18:35

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!