College van bestuur verlengt Vidi-pilot

14 mei 2019

Ook volgend jaar kunnen onderzoekers van de Radboud Universiteit alleen een Vidi-aanvraag indienen als hun afdeling hun een vast contract of tenure-trackaanstelling in het vooruitzicht stelt. De regel, die het college van bestuur vorig jaar bij wijze van pilot invoerde, wordt daarmee met een jaar verlengd, laat universiteitswoordvoerder Martijn Gerritsen weten.

De maatregel was het antwoord op de nieuwe inbeddingsgarantie-eis die NWO sinds vorig jaar stelt aan Vidi-aanvragen. Daarbij moeten instellingen beloven dat ze Vidi-laureaten in vaste dienst nemen of tenminste een tenure track-aanstelling bieden.

Het Nijmeegse college van bestuur wilde wetenschappers nog meer zekerheid bieden, besloot het vorig jaar. Het college stelde in dat als faculteiten haar onderzoekers geschikt achtten (en toestonden) om een Vidi in te dienen, dat ze hen dan een vast contract moesten aanbieden (eventueel onder voorwaarden), ongeacht het succes van de aanvraag. Deze zogenoemde pilot zou aanvankelijk gelden voor de Vidi-aanvraagronde van 2018.

Door de maatregel nu met een jaar te verlengen wil het college van bestuur tijdig duidelijkheid scheppen voor onderzoekers die in 2019 een Vidi-subsidieaanvraag willen indienen. Het college evalueert de pilot namelijk pas nadat de huidige aanvraagronde afgelopen is (in juni), terwijl de deadline voor het indienen van Vidi-aanvragen voor de volgende subsidieronde niet lang na de zomer is, op 3 oktober. Onderzoekers steken vaak maanden voorbereidingstijd in het schrijven van een aanvraag.

Overigens maakte NWO gisteren ook bekend dat de landelijke inbeddingsgarantie die wordt gesteld aan Vidi-aanvragers, voorlopig van kracht blijft. Uit een evaluatie van de wetenschapsfinancier blijkt dat het aantal aanvragen in 2018 met meer dan 25 procent is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het verlagen van het aantal aanvragen (om zo de kans op honorering te verhogen) was het belangrijkste doel van de maatregel van NWO.

Geen uitzondering

Ondertussen gaat het Nijmeegse college van bestuur door op de eigen ingeslagen weg. Wel wordt de Nijmeegse pilot, ten opzichte van het eerste jaar, op twee manieren aangepast, laat rector Han van Krieken desgevraagd weten. Ten eerste hoeven faculteiten hun onderzoekers niet per se een (eventueel) geclausuleerd vast contract in het vooruitzicht stellen. Een tenure-track-aanstelling aanbieden volstaat ook. Deze wijziging sluit aan bij het recent vastgestelde ‘kader voor tenure en career track beleid’, aldus de rector.

De tweede wijziging is het schrappen van de uitzonderingen op de pilotregels. Vorig jaar was de vaste-aanstellingseis niet van toepassing op onderzoekers voor wie het de laatste mogelijkheid was om een Vidi-aanvraag in te dienen. Vidi-indieners mogen niet langer dan acht jaar geleden gepromoveerd zijn, volgens de regels van NWO.

De universiteit maakte de uitzondering na zorgen van onderzoekers en faculteiten. Zo vreesden sommige onderzoekers dat niet kwaliteit, maar de financiële situatie op hun faculteit de doorslag zou geven wie wel of geen groen licht zou krijgen om een subsidieaanvraag in te dienen. Ook sommige instituten voelden zich overvallen.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!