De ‘eeuwige groei’ van de Radboud Universiteit is voorbij, opnieuw (iets) minder studenten

13 nov 2023 ,

Net als vorig jaar daalt het aantal studenten aan de Radboud Universiteit licht. Uitzondering is de Faculteit der Sociale Wetenschappen: het Maria Montessorigebouw werkt nog steeds als een magneet op studenten. Landelijk zijn er zorgen over de krimpende internationale instroom.

Er staan dit collegejaar in totaal 24.402 studenten ingeschreven aan de Nijmeegse universiteit. Dat zijn 231 studenten minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit de zogeheten oktobercijfers, waarin de Nederlandse universiteiten jaarlijks bekendmaken hoeveel studenten bij hen staan ingeschreven.

Bijna tien jaar lang wisten steeds meer studenten de Radboud Universiteit te vinden. Elk jaar groeide de universiteit tot recordhoogte, tót het vorige collegejaar, toen de universiteit juist enkele tientallen studenten minder aantrok. Die daling zet nu door, al is de procentuele daling nog bescheiden (1 procent).

Opvallend is dat de externe instroom met 13 procent is gestegen. Dat zijn studenten die bijvoorbeeld eerst een bachelor hebben gedaan aan een andere universiteit en naar Nijmegen komen voor een master. Vorig jaar daalde deze groep juist ten opzichte van het jaar daarvoor.

Faculteiten

Als we inzoomen, zien we dat de rechtenfaculteit de grootste daling kent. Daar studeren dit jaar 8,5 procent minder studenten dan vorig jaar. Dat is volgens de universiteit mede toe te schrijven aan hogere eisen die de faculteit sinds 2020 stelt aan instromers vanuit het hbo.

Ook de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (-3,7 procent), managementfaculteit (-3,3), letterenfaculteit (-2,9) en FNWI (-1,3) hebben minder studenten in huis dan vorig jaar.

Een tegenovergestelde trend is waar te nemen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (5,5 procent meer studenten dan vorig jaar). Ten opzichte van vijf jaar geleden huisvest deze faculteit zelfs 27 procent meer studenten, nu bijna 6.000. Ze is daarmee veruit de grootste faculteit, gevolgd door de managementwetenschappen (4.808). Alleen de kleinste Nijmeegse faculteit, de FFTR, groeide de afgelopen vijf jaar – procentueel – harder (34 procent). Daar studeren nu bijna 1.000 studenten.

Bijna 11 procent van de studenten aan de Radboud Universiteit komt uit het buitenland. Dat aantal is gedaald tot 2.580 studenten (-1,6 procent). De sociale wetenschappen en FNWI zijn het meest internationaal. Nieuwe studenten komen vooral uit Duitsland (148). Daarna volgen de Grieken en de Polen op gepaste afstand (respectievelijk 46 en 42 studenten).

Landelijk beeld

Volgens de oktobercijfers staan er in totaal 340.700 studenten ingeschreven bij Nederlandse universiteiten. Dat zijn er bijna 700 méér dan vorig collegejaar.

Voor het eerst in jaren is de toestroom van internationale bachelorstudenten iets teruggelopen. De internationale masterinstroom groeit wel met 550 studenten, maar dat zijn vooral studenten die in Nederland al een bachelor hebben gevolgd.

Jouke de Vries, interim-voorzitter van de Universiteiten van Nederland, roept de politiek daarom op om geen radicale maatregelen te nemen tegen de internationalisering. Volgens De Vries is de wetenschap ‘van nature grensoverstijgend’ en moet Nederland het internationale karakter van de universiteiten koesteren.

Tegelijkertijd willen de universiteiten de instroom wel beter kunnen beheersen. Ze vragen de politiek sinds 2018 om ‘instrumenten’ waarmee ze de instroom van internationale studenten kunnen sturen, bijvoorbeeld een numerus fixus voor een Engelstalige track binnen een opleiding.

Of de oproep van De Vries gehoor krijgt binnen het nieuw te vormen kabinet, is de vraag. Partijen als Nieuw Sociaal Contract (NSC) en VVD willen bijvoorbeeld flink bezuinigen op het hoger onderwijs door bacheloronderwijs weer Nederlandstalig te maken, al dan niet met een uitzondering voor de technische opleidingen.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!