Dossier

Directie Honours uit functie ontheven

13 jan 2015

Het hoofd van de Honours Academy en twee medewerkers zijn uit hun functie ontheven. Het college van bestuur heeft besloten dat ‘de onderlinge verhoudingen dusdanig verstoord zijn dat terugkeer niet gaat’. In november werden de drie op non-actief gezet.

Foto: Dick van Aalst
Foto: Dick van Aalst

Vanmorgen hebben het hoofd en twee medewerkers van de Honours Academy een brief gekregen met daarin de mededeling dat ze niet mogen terugkeren op hun oude plek. Wilma de Koning, namens het college van bestuur: ‘De onderlinge verhoudingen zijn dusdanig verstoord dat terugkeer niet gaat.’ Ze doelt zowel op de verhoudingen tussen de drie als op de verhoudingen tussen hen en medewerksters.

In november vorig jaar werd de directie op non-actief gesteld. Een klokkenluider had aan de bel getrokken, vervolgens werd een commissie ingesteld die onderzoek deed naar het management van de Honours Academy. Het college van bestuur wees Ger Boonen, directeur Studentenzaken, aan als interim-manager en plaatste het bureau direct onder verantwoordelijkheid van de rector. Daarmee werd het dus per direct weggehaald bij MSO (Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling), die tot dat moment waakte over de Honours Academy.

Onrust
Waar de drie mannen van beschuldigd worden, wil het college van bestuur nog altijd niet zeggen. Rector Theo Engelen: ‘We weten dat de onrust rond de Honours Academy tot onzekerheid leidt binnen de academische gemeenschap. Er worden veel vragen gesteld. Laat ik daar dit op zeggen: de mensen moeten geloven dat wij zoiets niet zomaar doen. Wij zouden als college niet zo’n besluit nemen als we daar geen goede redenen voor hadden. Dit is een heel moeilijke zaak. Nu vragen we het vertrouwen van de universitaire gemeenschap.’

Engelen zegt dat hij ‘om fatsoensredenen’ niet kan ingaan op de vraag wat zich precies heeft afgespeeld op de burelen van de Honours Academy. ‘We realiseren ons dat het arbeids- en privéleven van de drie al ernstig ontwricht zijn. Ook al vinden we deze maatregel terecht, we willen de schade zo beperkt mogelijk houden.’ De drie zijn niet ontslagen, omdat ze volgens het college van bestuur misschien op een andere plek wel kunnen functioneren. Maar bij de Honours Academy mogen ze niet meer werken. Ze komen nu in een herplaatsingstraject. De Radboud Universiteit is als werkgever verplicht de mannen te helpen aan een nieuwe baan, binnen of buiten de universiteit. De Koning – zij beheert de portefeuille personeel in het college – realiseert zich hoe lastig dit is, omdat ze nu een stempel hebben.

‘Maar de medewerksters en ex-medewerksters van het bureau zijn de stille slachtoffers. Het effect van deze hele situatie op hen moet je niet onderschatten.’ Volgende week gaat het college van bestuur met hen de hei op om te praten over de toekomst van de Honours Academy. Voorlopig blijft Ger Boonen aan als interimmer en draait het bureau ‘gewoon’ door. In september moet er een nieuwe directie zijn.

Onderwijs
In november stelde Engelen op voxweb.nl dat ‘het onderwijs boven elke verdenking verheven is’. Hij benadrukt dat dat nog altijd zo is, maar dat de gebeurtenissen binnen de Honours Academy wel aanleiding zijn om het ITS-rapport dat vorig jaar verscheen over de kwaliteit van het onderwijs nog eens extra onder de loep te nemen. ‘Uit dat rapport blijkt dat het onderwijs aan de maat is. Wat betreft de disciplinaire programma’s, steek ik daar mijn hand voor in het vuur, maar we willen wel kijken of we het interdisciplinaire programma wat anders kunnen aanpakken.’ Samen met de universitaire studentenraad en studenten van de Honours Academy gaat de rector kijken naar de verbeterpunten uit het ITS-rapport.

Het hoofd en de twee medewerkers kunnen in verweer komen tegen het besluit van het college van bestuur om ze uit hun functie te zetten. ‘We wachten af’, aldus Wilma de Koning. Volgens haar heeft het bestuur ‘zich uitgebreid laten adviseren’ over de procedure. Het onderzoek is nu afgerond. Vanmorgen zijn alle betrokkenen geïnformeerd. De klacht bleek uiteindelijk niet te vallen onder de klokkenluidersregeling. Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk. / Annemarie Haverkamp

2 reacties

  1. Tom schreef op 13 januari 2015 om 12:13

    ‘Maar de medewerksters en ex-medewerksters van het bureau zijn de stille slachtoffers.’

    Dit suggereert ontucht.

  2. 123 schreef op 14 januari 2015 om 18:49

    Denk eerlijk gezegd niet dat ’t zoiets is, anders zouden ze toch niet op de uni kunnen blijven werken? Wel vaag, en dan zeggen: ‘ja, dit is het beste zo, bla bla bla’. Het beste is gewoon om te zeggen wat er is gebeurd en daarmee klaar

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!