In 2023 bijna 100 medewerkers met beperking

20-04-2017, 08:09

Foto: Dick van Aalst

De universiteit schept ruimte voor tientallen medewerkers met een beperking, tot bijna honderd medewerkers in 2023. ‘De uitdaging is om een deel van deze mensen aan te stellen in de onderzoekomgeving.’

Op dit moment telt de universiteit 46 medewerkers die vallen onder de zogeheten participatiewet, die instellingen aanmoedigt mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze maand is een tussenstand opgemaakt, die leert dat de campus goed op weg is. Doel is het aanstellen van 92 mensen onder deze wet eind 2023, ongeveer 62 volledige arbeidsplaatsen.

Martin Hop is namens het Team Participatiewet van DPO (Dienst Personeel en Organisatie) verantwoordelijk voor deze bijzondere categorie medewerkers. Hij hoopt de komende jaren mensen met een beperking ook aangesteld te krijgen in de onderzoekomgeving. De 46 mensen nu werken op een enkeling na in ondersteunende functies, in het archief, de restaurants, de techniek of in de administratie.

De academische bubbel
De bijzondere categorie personeelsleden wordt op de werkplek ondersteund door een mentor. Daarnaast is Harm Oostdijk actief als interne jobcoach om deze mensen te begeleiden. Liever dan in te gaan op de extra inspanningen die zo’n bijzonder personeelslid met zich meebrengt, benadrukt Oostdijk de winst voor de organisatie. ‘Die mensen houden ons met z’n allen een spiegel voor.’

‘Iedereen heeft wel ergens een beperking’

Martin Hop wijst op ‘de bubbel’ waarin we op de campus werken. Door alleen maar te werken met mensen zonder achterstand op de arbeidsmarkt verlies je de aansluiting met de samenleving. ‘De universiteit wil ook voor deze mensen een verantwoordelijke werkgever zijn. Door meer mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking, vormen we een betere afspiegeling van de maatschappij, wat goed is voor de iedereen.’

Autistisch spectrum
10 procent van de mensen binnen de participatiewet is hoger opgeleid, waarbij we ook moeten denken aan het autistisch spectrum. Hop zou graag de gangbare weg van arbeidsbemiddeling zo nu en dan omdraaien: gebruikelijk is een vacature te lanceren en kijken wie er het beste bij past. ‘Voor deze groep is het beter uit te gaan van ieders kwaliteiten, om dan te bekijken of er op de campus bijpassend werk voor is.’

Hop en Oostdijk waarschuwen voor het labelen van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Ze wijzen erop dat de campus nu al tientallen mensen telt met de één of andere arbeidsbeperking, die niet vallen onder de participatiewet. ‘Iedereen heeft wel ergens een beperking’, zegt Oostdijk. ‘We doen veel aan jobcoaching van medewerkers met een arbeidsbeperking, maar ook medewerkers zonder arbeidsbeperking hebben soms extra aandacht nodig. Die begeleiding is soms beperkt tot het jaargesprek, dat is niet altijd in balans.’

Geef een reactie