Nieuwe taaltoets hard nodig, maar mag geen ‘moetje’ worden

14 jan 2019

De nieuwe taaltoets is hard nodig om de taalvaardigheid van studenten te verbeteren, vinden ze bij taal- en communicatiebureau Radboud in’to Languages. De studentenraad hamert erop dat de toets geen nieuw ‘moetje’ wordt en dat de druk op studenten verder verhoogt.

Alle eerstejaarsstudenten worden aan het begin van het volgende collegejaar getoetst op de academische taalvaardigheid, maakte het universiteitsbestuur vorige maand bekend. Het college van bestuur wil daarmee het belang van taalvaardigheid onderstrepen. Studenten worden getoetst op de taal van hun bachelor. Studenten die slecht scoren krijgen colleges en online ondersteuning aangeboden om hun niveau op te krikken.

‘Grote struikelblokken waren spelling en taalverzorging’

De nood voor zo’n toets is hoog, merkten ze bij Radboud in’to Languages. Tijdens een pilot vorig jaar maakten alle eerstejaarsstudenten bij managementwetenschappen een taaltoets. Meer dan de helft haalde geen voldoende.

‘Grote struikelblokken waren spelling en taalverzorging’, zegt projectleider Judith Arns van In’to Languages. ‘Maar ook op andere gebieden zoals woordenschat, taallogica en tekstopbouw kunnen de meeste studenten nog verbetering boeken.’

98 procent

Bij de faculteiten rechten en letteren hebben ze al langer een taaltoets. De uitkomsten daarvan zeggen echter weinig over de academische taalvaardigheid van álle Nijmeegse studenten. Arns: ‘Bij de juridische faculteit worden studenten vooral getest op foutloos Nederlands schrijven, terwijl de universiteitsbrede toets zal gaan over academische taalvaardigheid. Daar komt meer bij kijken dan spelling alleen. En bij letteren heb je een bias, omdat daar natuurlijk veel talige studenten rondlopen.’

De ervaringen die In’to Languages opdeed bij letteren en rechten was dat studenten snel vooruitgang boeken nadat er extra cursusmateriaal wordt aangeboden. ‘Wij zien dat bijna iedereen – soms nog meer dan 98 procent – de toets daarna haalt’, aldus Arns.

‘Wij willen niet dat studenten door deze toets vertraging op kunnen lopen’

Leuk en aardig dat de universiteit studenten wil helpen met hun taalvaardigheid, vindt Gijs Kooistra namens de Universitaire Studentenraad. ‘Het is een sympathiek idee.’ Tegelijkertijd hamert hij erop dat de toets niet een extra ‘moetje’ wordt voor studenten om door te mogen naar het tweede jaar.

‘Wij denken dat de toets alleen zin heeft als studenten ook echt het gevoel krijgen dat ze geholpen worden met hun taalvaardigheid.’ Dat zal niet het geval zijn als de toets verplicht wordt gesteld. ‘Als studenten door deze toets vertraging op kunnen lopen, of als zelfs hun Bindend Studieadvies ervan afhangt, zijn wij daar sterk op tegen.’

Werkdruk

Het is niet de bedoeling dat studenten de toets als een nieuwe drempel of hindernis gaan ervaren, zegt Franke Teunisse, programmamanager toetsing bij In’to Languages. Door het aanbieden van een of twee voorbereidende colleges moeten studenten vooral bewust worden gemaakt van het belang van communicatie. ‘De toets en de eventuele nascholing is daarna vooral een service.’

Ook docenten die zich zorgen maken over extra werkdruk, wil Teunisse geruststellen. De taaltoetsen worden digitaal afgenomen en de resultaten automatisch gegenereerd. ‘Die hoeven niet eens meer gecontroleerd te worden door een docent.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!