Ondernemingsraad schuift screeningsplan aan de kant

18 mrt 2019

Het college van bestuur wil een extern bureau in de hand nemen om een deel van de medewerkers te gaan screenen. Dat blijkt uit een voorstel dat naar de medezeggenschap is gestuurd. De Ondernemingsraad heeft nog allerlei vragen en stemt – in ieder geval voorlopig – niet in met het plan.

In februari verscheen op het intranet van de universiteit een kort bericht waarin het college van bestuur aankondigde om zittende en toekomstige medewerkers van de universiteit extra te willen gaan screenen. Meer dan het korte bericht wilde de universiteit toen nog niet kwijt, omdat het college het plan eerst wilde voorleggen aan de Ondernemingsraad.

Dat is vorige week gebeurd, tijdens de medezeggenschapsvergadering. Tot een stemming kwam het echter niet, omdat voorafgaand al duidelijk was dat de Ondernemingsraad het plan niet steunde. ‘Het plan is onvoldoende uitgewerkt’, licht Nick Mulder toe namens de OR. ‘Er staan nog te veel vragen open.’

Kwetsbare posities

In het voorstel van het college staat te lezen dat de universiteit in de toekomst een uitgebreide screening wil uitvoeren naar personeel op zogenoemde kwetsbare posities: medewerkers die bijvoorbeeld werken met gevoelige informatie of giftige stoffen, of die toezicht houden op grote budgetten of hoge posities vervullen. Ook onderzoekers die werken met minderjarigen vallen onder de kwetsbare categorie.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen een basisscreening en een uitgebreidere screening voor het personeel op de kwetsbare posities. De basisscreening bestaat onder andere uit het controleren van de identiteit en diploma’s, en het inwinnen van openbare informatie op internet.

Voor de uitgebreidere screening wil het college van bestuur het externe bureau Validata in de hand nemen, dat ook al personeelsscreenings doet voor het Radboudumc en de Universiteit Twente.

Internetprofiel

Voor een uitgebreide screening kan dat bureau verschillende zaken nagaan. Bijvoorbeeld of een (potentiële) werknemer ‘kredietwaardig’ is: heeft de persoon een eigen bedrijf of schulden? Ook het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoort tot de mogelijkheden, net als het opstellen van een ‘internetprofiel’, een controle op crimineel gedrag in het buitenland en het opvragen van informatie uit beroepsregisters zoals die van het BIG en KNMG.

In het voorstel van het college van bestuur staan zo’n twintig functies die onder de uitgebreide screening vallen. Het gaat onder andere om leden van het college van bestuur, verschillende medewerkers van de financiële afdeling, (digitale) beveiligingsmedewerkers en hoge functies binnen faculteiten en grote organisaties zoals het Universitaire Vastgoedbedrijf.

Verantwoording

Nick Mulder, die zich namens de Ondernemingsraad in het screeningsplan heeft verdiept, waagt zich niet aan een algemeen standpunt over het idee om personeel te gaan screenen. ‘We willen het plan eerst beter uitgewerkt zien voordat we daar over oordelen.’ Evenmin wil hij aangeven of hij de kosten van een uitgebreide screening – om en nabij de 180 euro per rapport – gerechtvaardigd vindt. ‘Dat vind ik ook moeilijk te zeggen, omdat ik niet weet om hoeveel personen het gaat die uitgebreid gescreend zouden worden. In het rapport wordt over 150 medewerkers gesproken, maar dat aantal is nog behoorlijk onzeker.’

‘De universiteit moet duidelijk kunnen verantwoorden waarom naar bepaalde informatie wordt gekeken’

Wel heeft Mulder een behoorlijke lijst samengesteld met wat hij ‘aandachtspunten’ noemt: zaken in het plan die nog beter uitgewerkt moeten worden. Een belangrijke is de proportionaliteit van een screening, iets waar het college zelf op hamert. Maar hoe proportioneel gaat zo’n screening nu werkelijk zijn? ‘Dat valt of staat bij de verdere uitwerking’, reageert Mulder. ‘De universiteit moet duidelijk kunnen verantwoorden waarom naar bepaalde informatie wordt gekeken. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat over een werknemer die met gevaarlijke stoffen werkt, automatisch financiële gegevens worden opgevraagd.’

Ook moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt hoe een screeningsrapport uiteindelijk bepaalt of iemand wel of niet kan worden aangenomen, over het opslaan van gegevens, wanneer de gescreende kandidaat zelf zijn rapport kan inzien en welke functies nu precies vallen onder de uitgebreide screening – volgens de OR zijn de kwetsbare functies onvoldoende gespecificeerd.

Steun

Vicevoorzitter van het college van bestuur Wilma de Koning noemde het vorige week maandag in de medezeggenschapsvergadering terecht dat de Ondernemingsraad nog vragen had over het plan om te gaan screenen. ‘We vinden het in alle eerlijkheid een lastig dossier. Als je het doet, wil je het ook goed doen.’ De Koning stelde daarom voor de OR te betrekken bij een verdere uitwerking van het plan – een aanbod dat door de OR werd aangenomen.

Meer lezen over Medezeggenschap? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!