Dossier

Proef met flexstuderen in Nijmegen

12 jan 2018

Studenten die niet voltijds kunnen studeren – bijvoorbeeld omdat ze voor een zieke vader zorgen – kunnen zich inschrijven voor de pilot flexibel onderwijs van de Radboud Universiteit. Na twee jaar moet blijken of deze pilot beter werkt dan de landelijke variant van het ministerie, waar Nijmegen niks in zag.

In 2016 gaf toenmalig onderwijsminister Jet Bussemaker groen licht voor de pilot flexstuderen. Studenten die topsport bedrijven, mantelzorgen of bestuursfuncties bekleden, zouden tegemoet gekomen worden door de mogelijkheid om flexibel te studeren. Lukt het niet om een heel collegejaar alle vakken te volgen? Dan hoef je ook niet de volle mep te betalen.

Aanmeldingen

De Radboud Universiteit zag niks in het plan van Bussemaker. ‘Ons bezwaar met haar pilot is dat die zo weinig flexibel is’, zei rector Han van Krieken vorig jaar. Daarop werd, op aandringen van de studentenraad, een eigen pilot vormgegeven.

‘Onder mantelzorgende studenten is de pilot nog niet bekend’

Officieel is die aan het begin van dit collegejaar van start gegaan. ‘Maar we hebben dat nog niet uitgebreid gecommuniceerd’, zegt directeur Dienst Studentenzaken Ger Boonen. ‘Dat gaan we de komende tijd doen.’ Aanmeldingen zijn daarom nog maar ‘mondjesmaat’ binnengekomen – alleen van actieve studentbestuurders die door hun werk in de medezeggenschap wisten van het bestaan. ‘Onder andere doelgroepen, zoals mantelzorgende studenten, is de pilot nog niet bekend’, aldus Boonen.

Voordat de proef breder onder de aandacht wordt gebracht, moet er eerst een studentendecaan aan het werk gaan die zich bezighoudt met de flexstuderende studenten. Inmiddels is huidig studieadviseur bij psychologie, Sofie van Breemen, gevonden als persoon die die taak gaat invullen. Zij gaat vanaf half februari aan de slag.

Verschil

De Nijmeegse opzet verschilt nogal van de landelijke pilot, die nu loopt aan de Universiteit van Amsterdam, Tilburg en Utrecht. ‘Bij de landelijke pilot moeten studenten van tevoren aangeven hoeveel studiepunten ze willen gaan halen’, zegt Boonen. ‘Mocht tijdens het collegejaar blijken dat ze er toch meer kunnen halen, dan kan dat niet meer.’

‘Wij helpen studenten zo snel mogelijk afstuderen. Dan kunnen ze eerder de arbeidsmarkt op.’

De Nijmeegse variant, waar naar schatting zo’n 160 studenten voor in aanmerking komen, is veel flexibeler, meent Boonen. ‘Maatwerk staat centraal. Deelnemers worden actief begeleid en samen wordt door het jaar heen bekeken welke vakken gehaald kunnen worden. Zodat ze het meeste uit hun studie kunnen halen.’

Belangrijk verschil is dat Nijmeegse deelnemers zich wel moeten inschrijven voor het hele collegejaar en al het bijbehorende collegegeld moeten betalen. ‘Het is wettelijk niet toegestaan om studenten per studiepunt te laten betalen’, legt Boonen uit. ‘Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt in de pilot van het ministerie, waar wij dus niet aan meedoen.’

Toch zijn studenten die meedoen aan de Nijmeegse proef uiteindelijk financieel voordeliger uit, denkt Boonen. ‘Wij helpen studenten zo snel mogelijk af te studeren. Dan kunnen ze eerder de arbeidsmarkt op.’

Overtuigd

De Universitaire Studentenraad (USR), aanjager van de pilot flexibel onderwijs in Nijmegen, is onverminderd overtuigd van het belang van flexibel onderwijs. Huidig voorzitter van de Universitaire Studentenraad, Fatbardha Selmani, hoopt dat in het nieuwe jaar iedere student die het aangaat de weg naar de flexstudeerproef weet te vinden. Zij en haar collega’s in de medezeggenschap denken mee over hoe studenten het best bereikt kunnen worden. ‘De komst van studentendecaan Sofie van Breemen zal een positieve impuls zijn.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!