Slachtoffer van ongewenst gedrag op de campus is vaker een vrouw

17 jan 2019

Roddelen, pesten, seksuele intimidatie: vrouwelijke medewerkers van de Radboud Universiteit vallen vaker ten prooi aan dergelijk ongewenst gedrag dan mannen. En wie een klacht indient, is lang niet altijd tevreden over de afhandeling daarvan.

In opdracht van het college van bestuur deed het Tilburgse bureau IVA Onderwijs onderzoek naar de sociale veiligheid op de Nijmeegse campus. Universiteitsmedewerkers werd gevraagd hoe vaak zij in het afgelopen jaar persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenst gedrag. Het onderzoek is een vervolg op de personeelsenquête, waarvan de uitkomsten vorig jaar naar buiten kwamen.

Uit de aanvullende rapportage blijkt dat ruim 14 procent van de bijna 2.300 ondervraagden ten minste één keer geconfronteerd is geweest met ongewenst gedrag op de werkvloer. Het grootste deel daarvan heeft te maken gehad met geroddel (ongeveer 10  procent van alle ondervraagden). Bij een kleinere groep gaat het om ernstige vergrijpen zoals discriminatie, seksuele intimidatie en agressie. Meestal zijn collega’s de ‘daders’, maar ook studenten zijn veroorzakers van ongewenst gedrag jegens medewerkers.

Vrouwen

Tussen mannen en vrouwen werden significante verschillen gevonden. Vrouwen zeggen vaker dat zij in het afgelopen jaar slachtoffer geweest zijn van roddelen (11,7 procent), pesten (3,1 procent), seksuele intimidatie (0,9 procent) en buitengesloten worden (7,4 procent).

Onder wetenschappers lijkt verrassend genoeg te gelden: hoe hoger in de academische toren, hoe vaker slachtoffer van ongewenst gedrag. Zo hebben hoogleraren het vaakst te maken met roddelen (13 procent), buitengesloten worden (9,4), pesten en agressie (5,1) en discriminatie (4,3).

Plan van aanpak

Afgelopen december heeft het college van bestuur de laatste hand gelegd aan een plan van aanpak waarin lessen worden getrokken uit de personeelsenquête. De aanpak van ongewenst gedrag vervult daarin een prominente rol.

De belangrijkste conclusie die de universiteit daarin voor zichzelf trekt is dat er vooral aandacht is voor ongewenst gedrag wanneer dat al heeft plaatsgevonden – de zogenoemde curatieve kant. Er zou méér aandacht moeten komen voor het voorkomen van ongewenste gedragingen door het creëren van een sociaal veiliger klimaat. Een van de plannen die het bestuur daarvoor heeft is uitdragen, bijvoorbeeld via Radboudnet, hoe medewerkers met elkaar om zouden moeten gaan.

Geen melding

Toch is het aan de curatieve kant van ongewenst gedrag ook nog niet koek en ei. Uit de personeelsenquête bleek dat 29 procent van de medewerkers die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag, hier geen melding van hebben gemaakt.

Bovendien zijn de personen die wél een melding hebben gemaakt, matig tevreden met de afhandeling van hun klacht – gemiddeld scoort de afhandeling een 3 op een schaal van 1 tot 5. De meeste medewerkers leggen hun klacht neer bij hun leidinggevende, gevolgd door de bedrijfsarts, personeelsadviseur en vertrouwenspersoon.

1 reactie

  1. L.J. Lekkerkerk (Hans) schreef op 17 januari 2019 om 15:32

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!