Van Rijn baart bèta-bestuurders zorgen

22 okt 2019

De bètafaculteit zit in een lastige positie. De technische universiteiten met wie ze concurreert krijgen dankzij het advies-Van Rijn de komende jaren miljoenen meer geld uit Den Haag dan de Radboud Universiteit. FNWI-decaan Lutgarde Buydens wil waken voor paniekvoetbal.

Het viel de algemene universiteiten dit voorjaar rauw op hun dak: de commissie-Van Rijn adviseerde om miljoenen bij hen weg te halen ten faveure van de vier technische universiteiten. De minister nam het advies in grote lijnen over.

Voor de Nijmeegse bèta’s in het Huygensgebouw is het een hard gelag. Zij zien hun concurrentiepositie verslechteren. Waar de Universiteit Delft er bijvoorbeeld naar verwachting bijna 33 miljoen per jaar bijkrijgt vanaf 2023 moet Nijmegen juist ruim 3 miljoen inleveren op de zogeheten eerste geldstroom. Hoe gaat FNWI hiermee om?

Kannibaliseren

Ludgarde Buydens. Foto: Dick van Aalst

Deze geldverschuiving is een zorg, beaamt bèta-decaan Lutgarde Buydens. Toch is ze nog niet bij het college om extra geld gaan vragen, zoals de commissie-Van Rijn adviseert. ‘Dat geld zou dan van andere faculteiten moeten komen, daar wil ik niet op kannibaliseren. Je wilt geen interne strijd.’

Ze ondersteunt het beleid van het college van bestuur. Dat heeft aangekondigd de 3 miljoen korting op te kunnen vangen binnen de begroting, zonder dat de faculteiten daarvoor moeten bezuinigen. ‘Ik ben het eens met het college dat we nu eerst rust moeten nemen. Paniekvoetbal is nooit goed. Maar ik ben wel waakzaam: We moeten wel nadenken over oplossingen want op den duur zal er wel iets moeten gebeuren.’

‘De sectorplangelden zijn niet de oplossing voor alles’

Momenteel voelt de faculteit de pijn nog niet zo, ze groeit zelfs. Dat komt met name omdat de bèta-onderzoekers goed zijn in het binnenhalen van onderzoeksubsidies, benadrukt Buydens. Die subsidies komen bovenop de inkomsten uit de eerste geldstroom. ‘We hebben net weer drie grote ERC-beurzen gekregen; op dat vlak zijn we echt grootverbruiker.’

Ook krijgt de faculteit extra middelen via het zogeheten Sectorplan Bèta en Techniek. Via dit overheidsprogramma verdeelt het Rijk jaarlijks ruim 50 miljoen euro over álle universiteiten om natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek te stimuleren. Uit die pot heeft FNWI vanaf 2019 ruim 3,4 miljoen per jaar extra te besteden. Bovendien komt er dankzij een Tweede Kamermotie binnenkort nog ongeveer 2,7 miljoen per jaar bij.

Dalende studentenaantallen

De decaan vindt het belangrijk dat de Radboud Universiteit op de langere termijn wel extra structurele financiële middelen uittrekt voor haar bètafaculteit. ‘De sectorplangelden geven een flinke impuls, maar zijn niet de oplossing voor alles’. Zo bieden ze geen soelaas voor wetenschapsgebieden als biologie, die niet onder dit plan vallen.

Biologie staat sowieso al voor flinke uitdagingen vanwege dalende studentenaantallen. Dit beinvloedt de facultaire financiën ook negatief. Buydens: ‘We zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen opvangen. Misschien dat de numerus fixus bij Biologie weer verdwijnt, maar daarover moeten we samen met de opleiding een beslissing nemen.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!