De voornemens van 2016: gehaald of gefaald?

22-12-2016, 09:57

Minder drinken, meer sporten en lief zijn voor elkaar. Voornemens zijn er om te breken, toch? In januari formuleerden bestuurders, wetenschappers en studenten op deze site hun voornemens voor 2016. De vraag is: zijn de plannen waargemaakt?

Gerard Meijer en Wilma de Koning, in januari 2016 nog het tweekoppige college van bestuur van de universiteit, namen zich voor om voor alle medewerkers van het opgeheven onderzoeksinstituut ITS een nieuwe plek te vinden. Bij ruim vijftig van de zestig medewerkers is dat gelukt. ‘Een goed resultaat’, oordeelt het bestuur zelf. ‘Maar we realiseren ons ook dat een aantal van hen nog geen nieuwe baan gevonden heeft. De universiteit stelt alles in het werk om hen daarbij te helpen.’

duurzaamheidDaarnaast hoopte het CvB om zwaartekrachtsubsidies binnen te halen – het liefst voor onderzoeksschool OIKOS. Dat oordeel is nog niet geveld. Een derde voornemen van het bestuur was inzetten op duurzaamheid. Dat voornemen kunnen we niet anders dan als gelukt beschouwen: er is immers een uitgebreide duurzaamheidsagenda gepresenteerd.

Is de universiteit daarmee op de goede weg? Lisa Busink, ex-voorzitter van studentenvakbond AKKU, vindt van wel. Ze noemt het afval scheiden in de UB en de organisatie van de Duurzame Week. Ook het verschijnen van de duurzaamheidsagenda stemt haar tevreden.

Tweetaligheid
Misschien wel hét thema van 2016 was de internationalisering van de campus. Zes nieuwe Engelstalige bachelors deden hun intrede in september. De grootste daarvan – by far – was psychologie: die opleiding moest uitwijken naar bioscoop Cinemec voor haar colleges. Voor José van Alst, onderwijscoördinator Psychologie, was 2016 geslaagd als internationale studenten zich er net zo thuis zouden voelen als hun Nederlandse collegastudenten.

Een ambitieus voornemen, dat moeilijk te controleren valt. Vox schreef dit verhaal over de soms moeizame integratie van de international in het Nijmeegse studentenleven. Van Alst, doelend op de koude wintermaanden: ‘Ik ga er vanuit dat de moeilijkste maanden nu aanbreken. In de lente weten we pas echt wie zich hier thuis voelt.’

Concreet
De leden van de studentenraad formuleerden concrete voornemens – niet zo gek gezien hun korte ambtstermijn van slechts één collegejaar. Funs Elbersen (AKKUraatd) wilde voor elkaar krijgen dat studenten digitaal afspraken kunnen maken met een studieadviseur, Twan van Erp hoopte op betere communicatie van de universiteit via een app. Hulde voor deze doorgevoerde plannen – hoewel ze natuurlijk al wel ‘in de koker’ zaten.

ruapp
De Radboud-app

Monique van Vegchel, in januari voorzitter van de studentenraad, hoopte de discussie rond de bindende richtlijnen tot een bevredigend einde te brengen, met duidelijkheid en goede afspraken. Over het bindend studieadvies – wat de aanstichter was van de discussie over de bindende richtlijnen – is een akkoord gevonden tussen bestuur en medezeggenschap. Een brede afspraak over bindende richtlijnen in het algemeen is er echter niet.

…en welke voornemens had de rest?
Jafar Alhashime, praeses van Carolus Magnus, hoopte dat zijn vereniging mocht blijven groeien. Dat is gebeurd, laat zijn opvolger Maarten van Halteren weten. De praeses noemt ook de organisatie van de RAGrun als succes: dat evenement krijgt in 2017 een vervolg.

David Niessen, manager bij het Facilitair Bedrijf, hoopte op duidelijkheid over de toekomst van de horeca op de campus, én dat dit enthousiasme zou oproepen. Dat eerste is het geval, het tweede: oordeelt u vooral zelf.

Hoog op de agenda van studentenpastor John Hacking stond de ontwikkeling van een cursus voor studenten, waarin ze leren ontdekken meer geworteld te raken in dit leven. Die cursus heeft in 2016 de naam Aarden-Wortelen gekregen.

Decaan Daniël Wigboldus riep 2016 voor zijn faculteit, de sociale wetenschappen, uit als jaar van de promovendus. Volgens Wigboldus heeft hij het afgelopen jaar hier extra nadruk op gelegd: vooral in zijn gesprekken met hoogleraren.

Niek Moors, voorzitter van Phocas, en Rob Cuppen, voorzitter van het Radboud Sportcentrum, hoopten erop dat er concreet gewerkt zou worden aan het nieuwe watersportcentrum. Dat het nog wel even zal duren voor Phocas naar de Spiegelwaal zal verhuizen, lees je hier.

Frans Pieters, directeur van Radboud Translational Medicine, wilde in 2016 een vergunning krijgen om radiofarmaca te gaan maken (radioactieve deeltjes waarmee op scans is te zien waar in het lichaam bijvoorbeeld kankercellen of ontstekingen zitten, red.). Aan de eisen voor die vergunning is voldaan. Pieters: ‘Aansluitend zijn we er ook in geslaagd om een toekenning te krijgen voor het gebruik van 18F-FDG  (een radioactief glucosemolecuul) in de kliniek. Sinds kort leveren we dit product aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Radboudumc.’

Steven Bartels, decaan van de rechtenfaculteit, wilde finishen bij de Zevenheuvelenloop (gelukt), een ‘geweldige nieuwe directeur’ aantrekken, plus vijf promovendi hun bul overhandigen. Die directeur is Ine van den Heuvel geworden. En het aantal promoties? Dat is bijna gehaald: het werden er vier.

Geef een reactie