Opinie

‘Universiteit moet meer investeren in interdisciplinair onderwijs’

29 dec 2020

OPINIE - De Radboud Universiteit moet meer financiële middelen vrijmaken voor interdisciplinair onderwijs, vindt Jasper van Ulsen van studentenfractie asap. 'Dat is nodig om tot goede oplossingen te komen voor complexe vraagstukken in onze maatschappij, zoals de Covid-19-pandemie.'

Afgelopen maand werd de Radboud Universiteit voor de achtste keer in negen jaar tijd uitgeroepen tot beste brede, klassieke universiteit van Nederland. Mooi, zo’n predicaat ‘brede universiteit’, maar wat betekent dit voor de student? Juist omdat alle soorten wetenschappen op onze universiteit vertegenwoordigd zijn, zouden we veel kracht kunnen halen uit de samenwerking en integratie van de kennis en kunde uit de verschillende disciplines. Dit gebeurt echter naar de mening van asap te weinig. Om deze reden pleiten wij voor meer interdisciplinair onderwijs.

Duurzaamheid

Interdisciplinair onderwijs wordt opgezet vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, met docenten vanuit verschillende vakgebieden en studenten van diverse opleidingen. Anders dan bij interfacultair onderwijs, waarbij een student van de ene faculteit een vak volgt bij de andere faculteit, is interdisciplinair onderwijs opgezet met de intentie om verschillende studies te verbinden en om inhoudelijk gezamenlijk op te trekken. Het onderwijs wordt ontwikkeld vanuit meerdere studies en faculteiten, en niet vanuit één vast perspectief. Doordat het onderwijs brede onderwerpen aansnijdt, waarin veel verschillende perspectieven samenkomen, kunnen de studenten hun kennis integreren om tot goede oplossingen te komen van de complexe vraagstukken in onze huidige maatschappij. De oplossingen kunnen zo een grote impact op de samenleving hebben. Dit is iets wat de Radboud Universiteit ambieert in haar strategie.

Jasper van Ulsen. Foto: Rein Wieringa

Het thema duurzaamheid brengt bijvoorbeeld meerdere complexe vraagstukken met zich mee. Om de vraagstukken rondom duurzaamheid op te kunnen lossen, is niet alleen kennis van het milieu en de maatschappij nodig, maar bijvoorbeeld ook kennis van beleid, economie, gedrag en gezondheid. Deze vraagstukken overstijgen dus duidelijk het domein van de afzonderlijke disciplines. Het coronavirus en al zijn maatschappelijke gevolgen zijn een ander actueel onderwerp met complexe vraagstukken, die de grenzen van disciplines overschrijden. Welke zorg is nodig? Wat zijn de gevolgen voor de economie? Hoe beïnvloed je het gedrag van mensen? Hoe regel je maatregelen juridisch? Wat is ethisch? Om pandemieën zoals COVID-19 succesvol het hoofd te kunnen bieden, is integratie van kennis van verschillende disciplines nodig, wellicht meer dan nu gebeurt.

Radboud Honours Academy

Door het aanbieden van deze voor van onderwijs, in plaats van het reguliere onderwijs, zullen studenten hun kennis meer integreren en toepassen rondom een complex vraagstuk, wat een goede voorbereiding is voor de arbeidsmarkt. Daarnaast leren studenten beter samenwerken en krijgen ze beter inzicht in hun eigen expertise en in die van de ander. Dit zal leiden tot nieuwe, meer diepgaande en uitgebreide inzichten in hun eigen discipline en hun rol binnen de maatschappij. Dit zijn kwaliteiten die studenten meer dan ooit kunnen gebruiken in het vervolg van hun carrière.

‘Interdisciplinair onderwijs is een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt’

Op onze universiteit bestaan al voorbeelden van interdisciplinair onderwijs, maar deze zijn nagenoeg op één hand te tellen. Zo is er bijvoorbeeld een gecombineerde bachelor van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de studie Bedrijfskunde, verzorgen de faculteiten Medisch, Letteren en Management samen een interdisciplinaire minor en heeft de Radboud Honours Academy verschillende succesvolle interdisciplinaire proeftuinen. Verder heeft het college van bestuur geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van interfacultaire masters. Een interfacultaire master is echter niet per se interdisciplinair.

TLC

Concreet pleit asap voor meer financiële middelen om, naast de ontwikkeling van interdisciplinaire masters, ook meer interdisciplinaire minoren en bachelors te ontwikkelen. Wij raden de Radboud Universiteit aan om een concrete ambitie te formuleren waar de universiteit over vijf jaar wil staan met het ontwikkelen van het interdisciplinair onderwijs. Om de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs verder te bevorderen, zou het Teaching and Learning Centre (TLC) een grotere rol kunnen spelen en zou er een interdisciplinair onderwijsinstituut kunnen worden opgericht. Interdisciplinair onderwijs past immers niet gemakkelijk binnen de huidige structuur van disciplinaire faculteiten. De Universiteit van Amsterdam kan als voorbeeld dienen. Zij loopt wat betreft interdisciplinair onderwijs voor en heeft ook een instituut voor interdisciplinaire studies.

Juist nu is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden, omdat de barrières tussen faculteiten steeds meer wegvallen, bijvoorbeeld door de harmonisering van de jaarroosters. Verder heeft de digitalisering van het onderwijs een versnelling ondergaan, wat het mogelijk maakt om flexibel te studeren wanneer vakken bijvoorbeeld gelijktijdig vallen. Asap stelt daarom dat de Radboud Universiteit gebruik moet maken van alle kennis die aanwezig is op onze brede universiteit en dat we die kennis gezamenlijk moeten inzetten om impact te maken op de maatschappij.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!