Rechts antiracisme

09 jun 2020

Willem Halffman Willem Halffman is universitair hoofddocent en wetenschapssocioloog bij de bètafaculteit. Bekijk alle berichten van Willem Halffman

Twitter explodeert met reacties op de antiracisme demonstraties. Een paar rechtse boze berichten blijven me door het hoofd spoken. Dylan Gerding, voorzitter van de Groningse JOVD en Vrije Student-fractie, was boos dat de Groningse Universiteit ‘politiek’ zou zijn door te tweeten over de demonstraties. Hij kreeg meteen een stortvloed aan reacties dat ‘racisme geen mening’ zou zijn en dat het heel normaal is dat een universiteit maatschappelijke standpunten inneemt.

Zijn account is inmiddels verwijderd. Misschien vond hij het zelf bij nader inzien ook niet zo slim. Nu heb ik een donkerbruin vermoeden dat het hier vooral om het trollen gaat: provoceren en dan hard wegrennen en lachen om de verontwaardigde goegemeente. Dat herken ik wel – deed ik vroeger ook, al was dat met iets andere dingen. Je bent jong en je schopt wat.

Maar het is geen incident. Ook de Amsterdamse burgemeester, favoriete kop-van-jut voor rechtse rakkers, kreeg kritiek omdat ze een button droeg met “1873” erop, een verwijzing naar de effectieve vrijlating van slaven in Suriname. Tja. Zou er ook iemand boos worden als ik een button droeg met “1830” erop, het jaar dat mijn land zich ontrukte aan de Nederlandse knoet? Verder is rechts Nederland vooral boos over de demonstraties en mompelt hooguit ook nog even dat ze zelf echt geen racist zijn.

Rechtse mensen, ik begrijp dit echt niet. Waarom is het ‘links’ om antiracist te zijn? Een fatsoenlijke liberaal is toch voor de meritocratie, waarin iedereen zich vrij mag ontwikkelen ongeacht achtergrond? Of een traditionele rechtstatelijke conservatief kan toch ook niet aanvaarden dat politie of belastingambtenaren etnisch profileren? En zelfs onder de platste rechts-populisten is er toch geen mens meer die de slavernij terug wil?

Zou een fatsoenlijk rechts-van-de-VVD mens mij kunnen uitleggen waarom jullie het zo moeilijk vinden om je actief tegen racisme te keren? En dan heb ik het even niet over Piet, want ik snap ook wel dat dat nog even moet verteren.

Het is een oprechte uitnodiging. Graag wel fatsoenlijke rechtse mensen, die een oprecht debat willen en niet enkel willen trollen.

(Nooit gedacht dat ik bij rechts zo op ‘fatsoenlijk’ zou moeten hameren.)

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

9 reacties

 1. Pietro Deriu schreef op 9 juni 2020 om 15:38

  Niemand trekt de juistheid van de strijd tegen racisme in twijfel of pleit voor de terugkeer van slavernij. Als je niet met een bord staat te zwaaien op de Dam, je Instagram op zwart zet of schreeuwt dat je om de levens van zwarte mensen geeft zal je wel van de andere partij zijn, die van de ‘racisten’. Onder het mom van ‘white silence = complicity’ worden mensen uitgesloten. Je deugt namelijk pas als je met een bord op de Dam stond. Het is juist deze identiteitspolitiek van de velen moraalridders die irritatie oproept bij mensen die niet meedoen aan dergelijke ‘protesten’.

 2. een fatsoenlijk rechts-van-de-VVD mens schreef op 9 juni 2020 om 23:06

  Beste,

  In antwoord op de vragen in dit artikel kan ik u volgende schrijven:

  Om te beginnen is het niet zijn van een racist geen links of rechts thema. Ik hoop dat dat door iedereen beaamd mag worden. Anti-racisme, daarentegen, ligt toch iets ingewikkelder. De reden hiervoor is dat anti-racisme de veronderstelling van racisme, en die van een klinkklare oplossing in zich draagt. De anti-racistische demonstranten dragen breeduit het oordeel uit dat er allemaal en overal racisme is en dat we daar iets aan kunnen doen door keihard te gaan demonstreren. Dit gaat tegen twee belangrijke principes in.

  Ten eerste gaat dit in tegen het idee dat men pas schuldig is wanneer dit is bewezen. Door grootscheeps het oordeel ‘racist’ over een samenleving af te roepen word een eerlijk proces vermeden. Men is racist en moet daar maar iets aan doen. Ook is het moeilijk om te zeggen of de theorieën over systemisch racisme geen complottheorieën zijn. Uiteindelijk word een maatschappelijk verschijnsel verbonden aan een witte schuld zonder dat het verband tussen de twee hard gemaakt is. Om het helemaal ridicuul te maken is de stelling “alle witte mensen zijn schuldig aan racisme” ook nog eens een racistische.

  Ten tweede is het belangrijk dat debatten gaan over middelen, en niet enkel over doelen. De anti-racisten hebben die ik op TV zie hebben geen idee wat ze als oplossing zien en belanden in een doel-heiligt-de-middelen situatie. In de anti-racisme demonstraties zien we regelmatig dat figuren flink over de scheef gaan. Standbeelden worden beklad, 1.5-meter regels geschonden, er word alom aangezet tot geweld en sprekers dragen racistische (zij het anti-witte) denkbeelden uit.
  Verder zijn er discussies denkbaar over of politiegeweld in de verenigde staten wel echt het probleem is (politiegeweld tegen zwarten is daar proportioneel aan zwarte criminaliteitcijfers. Bron: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02601-9 ) en zouden we het kunnen hebben over of de overheid nog meer rol moet krijgen in het bestrijden van racisme. Die racisten bij de belastingdienst worden gewoon keurig aangepakt namelijk. Deze, en meerdere, discussies zijn cruciaal voor het komen tot consensus en oplossingen in een democratisch land maar worden opzij geveegd langs een massahysterie waarin het doel alle middelen heiligt. Zelfs het de mond snoeren van de medeburger om zijn huidskleur is ineens volstrekt normaal.

  Ik ben het dan ook niet geheel met u oneens: er is niets links aan om tegen racisme te zijn. Anti-racisme, aan de andere kant, is meer dan een beweging tegen racisme. Het is een beweging die in strijd tegen racisme een aantal middelen denkt in te moeten zetten die erg ver gaan en waar we het mee oneens mogen zijn. Daarin belemmert het een debat over de aangedragen kwesties dat juist erg belangrijk is willen we in een democratisch land tot breed gedragen en duurzame oplossingen komen.

  Om te concluderen heb ik daarom een wedervraag voor u: waarom is het rechts om te distantiëren van demonstranten die hoogst geëmotioneerd een heel ras standrechtelijk veroordelen, standbeelden bekladden, de 1.5 meter schenden, aanzetten tot geweld, het publiek debat overschreeuwen en het recht op meningsuiting -jij bent wit dus jij hebt makkelijk praten- afhankelijk achten van huidskleur?

  • Dorian Schaap schreef op 10 juni 2020 om 12:49

   Ha fatsoenlijk mens,
   Even een reactie n.a.v. een interessant door u aangedragen vraagstuk, namelijk die over politiegeweld en criminaliteit in overwegend zwarte buurten in de VS: het artikel waarnaar u verwijst, baseert die uitspraak op een andere studie, ‘Officer characteristics and racial disparities in fatal officer-involved shootings’ in PNAS, waarvan de methodologie helaas wat onduidelijk is (sociaal-psychologische artikelen hechten erg aan beperkte omvang). We kunnen wel iets zeggen over oververtegenwoordiging van etnische minderheden in criminaliteitscijfers in het algemeen, en waarom die met een schep vol zout genomen moeten worden. Zoals we ook behandelen in onze cursus Criminologie (faculteit rechtsgeleerdheid) moet deze oververtegenwoordiging in politieregistratiecijfers, wat iets anders is dan criminaliteit per se, onder meer bezien worden vanuit de volgende factoren:

   1. Politiestrategieën en profilering (wijken die als ‘problematisch’ te boek staan krijgen meer aandacht van politie, en dat zijn in de VS vaak zwarte wijken). Het is niet zo gek dat als er speciale aandacht aan jouw wijk besteed wordt, daar meer van de voorkomende criminaliteit wordt geregistreerd. Dit is overigens niet noodzakelijk hetzelfde als discriminatie, hoewel het daar wel in kan overgaan.

   2. Van een misdrijf verdachte mensen zijn vaker dan de gemiddelde bevolking arm, jong, werkloos, wonend in slechte buurten, komend uit gebroken gezinnen, lager opgeleid, gekenmerkt door psychosociale problemen, etc. Deze factoren correleren, zeker in de VS, allemaal met etniciteit. Het probleem zit ‘m hier dus in de structurele achterstand van deze bevolkingsgroepen, niet in ‘inherente’ eigenschappen van een bepaalde etniciteit, wat nog wel eens wordt gesuggereerd.

   3. We weten dat politie en in mindere mate justitie een focus hebben op traditionele ‘blue-collar crimes’ (diefstal, inbraak, geweld, etc.) en niet op witteboordencriminaliteit (fraude, organisatiecriminaliteit, waarvan de maatschappelijke schade overigens vermoedelijk groter is). Dit versterkt de hierboven genoemde factoren.

   Los van politieke kleur en voorkeur, die voor deze discussie niet zo heel interessant zijn, is het hier dus belangrijk oog te houden voor de verklaringsmechanismen die wel en niet een rol spelen.

   Overigens geeft het artikel waar u naar verwijst juist heel duidelijk aan dat politiegeweld in de VS wel degelijk een enorm probleem is, vergeleken met politiegeweld in andere landen. Ook dat lijkt me (gelukkig) geen partijpolitieke zaak.

 3. een fatsoenlijk rechts-van-de-VVD mens schreef op 9 juni 2020 om 23:08

  Beste,

  In antwoord op de vragen in dit artikel kan ik u volgende schrijven:

  Om te beginnen is het niet zijn van een racist geen links of rechts thema. Ik hoop dat dat door iedereen beaamd mag worden. Anti-racisme, daarentegen, ligt toch iets ingewikkelder. De reden hiervoor is dat anti-racisme de veronderstelling van racisme, en die van een klinkklare oplossing in zich draagt. De anti-racistische demonstranten dragen breeduit het oordeel uit dat er allemaal en overal racisme is en dat we daar iets aan kunnen doen door keihard te gaan demonstreren. Dit gaat tegen twee belangrijke principes in.

  Ten eerste gaat dit in tegen het idee dat men pas schuldig is wanneer dit is bewezen. Door grootscheeps het oordeel ‘racist’ over een samenleving af te roepen word een eerlijk proces vermeden. Men is racist en moet daar maar iets aan doen. Ook is het moeilijk om te zeggen of de theorieën over systemisch racisme geen complottheorieën zijn. Uiteindelijk word een maatschappelijk verschijnsel verbonden aan een witte schuld zonder dat het verband tussen de twee hard gemaakt is. Om het helemaal ridicuul te maken is de stelling “alle witte mensen zijn schuldig aan racisme” ook nog eens een racistische.

  Ten tweede is het belangrijk dat debatten gaan over middelen, en niet enkel over doelen. De anti-racisten hebben die ik op TV zie hebben geen idee wat ze als oplossing zien en belanden in een doel-heiligt-de-middelen situatie. In de anti-racisme demonstraties zien we regelmatig dat figuren flink over de scheef gaan. Standbeelden worden beklad, 1.5-meter regels geschonden, er word alom aangezet tot geweld en sprekers dragen racistische (zij het anti-witte) denkbeelden uit.
  Verder zijn er discussies denkbaar over of politiegeweld in de verenigde staten wel echt het probleem is (politiegeweld tegen zwarten is daar proportioneel aan zwarte criminaliteitcijfers. Bron: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02601-9 ) en zouden we het kunnen hebben over of de overheid nog meer rol moet krijgen in het bestrijden van racisme. Die racisten bij de belastingdienst worden gewoon keurig aangepakt namelijk. Deze, en meerdere, discussies zijn cruciaal voor het komen tot consensus en oplossingen in een democratisch land maar worden opzij geveegd langs een massahysterie waarin het doel alle middelen heiligt. Zelfs het de mond snoeren van de medeburger om zijn huidskleur is ineens volstrekt normaal.

  Ik ben het dan ook niet geheel met u oneens: er is niets links aan om tegen racisme te zijn. Anti-racisme, aan de andere kant, is meer dan een beweging tegen racisme. Het is een beweging die in strijd tegen racisme een aantal middelen denkt in te moeten zetten die erg ver gaan en waar we het mee oneens mogen zijn. Daarin belemmert het een debat over de aangedragen kwesties dat juist erg belangrijk is willen we in een democratisch land tot breed gedragen en duurzame oplossingen komen.

  Om te concluderen heb ik daarom een wedervraag voor u: waarom is het rechts om te distantiëren van demonstranten die hoogst geëmotioneerd een heel ras standrechtelijk veroordelen, standbeelden bekladden, de 1.5 meter schenden, aanzetten tot geweld, het publiek debat overschreeuwen en het recht op meningsuiting -jij bent wit dus jij hebt makkelijk praten- afhankelijk achten van huidskleur?

 4. Ja ach ja schreef op 10 juni 2020 om 13:14

  Het probleem met de demonstratie op de Dam is de rechtsongelijkheid die het bewerkstelligt. Andere demonstraties (überhaupt alle bijeenkomsten) waarbij de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd, worden bij voorbaat verboden of met politie-optreden ontbonden. Een antiracismedemonstratie op de Dam mag wel doorgaan.

  Waarom? Omdat de burgemeester deze “te belangrijk” vindt. Dat heeft ze in een interview met AT5 gezegd en dat signaleert ze door mee te lopen in de demonstratie met die button. De burgemeester lijkt haar afweging op basis van een inhoudelijk oordeel te hebben gemaakt, en dat is kwalijk. Het is in dat licht dat de kritiek op haar button gelezen moet worden.

 5. anti-deugmens schreef op 10 juni 2020 om 16:05

  Ik denk niet dat rechts niet tegen racisme is. Ik denk alleen dat links en rechts anders denken over de oplossingen. En dat komt mede doordat men anders denkt over de oorzaken van dingen. Ik denk alleen dat veel linkse mensen vinden dat rechtse mensen niet “echt” tegen racisme zijn, omdat ze die andere oplossingen willen. Vaak wordt er dan meteen gezegd dat die rechtse mensen zelf racistisch zijn, puur omdat zij anders naar het probleem kijken.

  Ik zie weinig racistische mensen om mij heen en ik vind dat wij het in Nederland erg goed doen.

 6. Jesper Willem Jansen schreef op 10 juni 2020 om 22:06

  Veel dank voor de projectie, poisoning the well, en het bij voorbaat – in je eigen ogen weliswaar – diskwalificeren van je ‘gesprekspartner’. Je ‘uitnodiging’ riekt vooral naar ressentiment, onverdiend superioriteitsgevoel en een bijzonder wankel referentiekader. En jij haalt de kindervriend zwarte Piet erbij.

 7. Jesper Willem Jansen schreef op 10 juni 2020 om 22:10

  …en verzin je eigen sociale kwestie in plaats het gedachteloos te importeren uit de VS. Ik snap dat Gloria Wekker haast onweerstaanbaar is, maar ‘try to change perspective’. Altijd moeilijk, zeker voor zeker-wetende ideologisch bezetenen.

 8. Christopher schreef op 1 juli 2020 om 11:26

  Misschien is er bij rechts meer oog over het feit dat er selectieve verontwaardiging is.
  Overal demonstraties in Nederland en veel ophef in de media over een zwarte man die in de VS door de politie vermoord is, waarvan we tot op heden niet weten of er een racistisch motief aan ten grondslag ligt. Vergelijk dit met wat er in Oss gebeurde in april van dit jaar. Daar werd de 18 jarige Rik van de Rakt doodgestoken toen die op weg was naar zijn werk in een verzorgingshuis. De dader was in eerste instantie een 25 jarige verwarde man. Later bleek dit een statushouder uit Sudan te zijn. Waar blijft de ophef? Zou de ophef ook uitblijven als een 25 jarige blanke man een donkere jongen van 18 zou neersteken?
  Iedereen weet het antwoord.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!