KNAW pleit voor meer academici voor de klas

10-08-2017

Volgens de de KNAW moeten er snel meer universitair geschoolde docenten komen. Zij zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit. De komende jaren gaan juist veel van deze academisch opgeleide leraren met pensioen, terwijl de nieuwe aanwas grotendeels bestaat uit hbo’ers. Tegelijk worden er steeds minder afgestudeerden van universiteiten leraar. In een rapport bepleit de KNAW het aantrekken van een nieuwe lichting. Het vak van leraar zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door het collegegeld voor het extra jaar dat studenten moeten volgen om hun bevoegdheid te halen, te verlagen. Ook zouden ze tijdens de reguliere studiejaren alvast educatieve vakken kunnen krijgen; dat vinden ze volgens de KNWA vaak aantrekkelijker dan achteraf een heel jaar vrijwel alleen vakdidactiek te studeren.

 

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!