Aantal auteurs boven artikel varieert van één tot honderden

21 nov 2017

Waarom staan er bij een wetenschappelijk artikel van de medische faculteit soms honderden auteursnamen en beperkt de rechtenfaculteit zich tot één of twee? Over deze en andere vragen gaat de eerste Nijmeegse Middag van de Wetenschappelijke Integriteit.

Toen de megafaude van de Tilburgse sociaal psycholoog Diederik Stapel in 2011 aan het licht kwam, tuigden universiteiten in allerijl integriteitsadviesorganen op. Hoe zat het eigenlijk met de werkwijze binnen de eigen gelederen? Waar moest de wetenschap alert op zijn? Ook in Nijmegen kwam een adviesraad. Een van de uitkomsten: organiseer jaarlijks een evenement om integriteit breed onder de aandacht te brengen. ‘Dit jaar doen we dat voor het eerst’, zegt rector Han van Krieken. ‘We hebben auteurschap gekozen als thema, omdat we dat onderwerp in onze commissie die ethische kwesties afhandelt, regelmatig voorbij zien komen.’

‘Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar dat je transparant opereert’

Promovendi worstelen met de vraag: waarom moet een volstrekt onbekende wetenschapper vermeld worden als auteur bij míjn artikel? ‘In het UMC is een heel andere publicatiecultuur dan bij rechten’, aldus Van Krieken. ‘In het ziekenhuis komt het voor dat wel vierhonderd auteurs vermeld worden, waar dat er op de juridische faculteit soms maar één is. Beide faculteiten vinden dat wat de ander doet, nauwelijks integer te noemen is.’

Casussen

Tijdens de bijeenkomst op 6 december gaan rechtenhoogleraar Corjo Janssen en medisch kopstuk Bart Kiemeney met elkaar in debat over hun publicatiecultuur. De rector: ‘Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar dat je transparant opereert.’

Het deugt vaak wél, maar heus niet altijd als een hoogleraar erop staat dat zijn/haar naam wordt vermeld bij een artikel, weet Van Krieken uit ervaring. Promovendi durven er soms niets van te zeggen. Van Krieken hoopt dat de middag helpt om het onderwerp op de agenda te zetten. Bestaande casussen worden (geanonimiseerd) met de zaal besproken.

Integriteitscode

Roel Fernhout, voorzitter van het LOWI (Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit) en emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit, is van de partij om de context van nationale en internationale afspraken te schetsen. Op dit moment wordt door de VSNU en de KNAW gewerkt aan een herziening van de wetenschappelijke integriteitscode.

De Middag van de Wetenschappelijke Integriteit is woensdag 6 december vanaf 12.30 in het Trigongebouw. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich met onderzoek en publicaties bezighoudt. Aanmelden via de website.

Meer lezen over Promovendi? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!