Autovrije Heyendaalseweg niet in beton gegoten: ‘het gaat om een eerste voorstel’

23 mrt 2021

Buurtverenigingen zijn niet blij met de plannen om de Heyendaalseweg en de Erasmuslaan deels autovrij te maken. Zij vrezen voor extra drukte op andere plekken, onveilige situaties, parkeeroverlast en balen ervan dat ze in de toekomst om moeten rijden richting het stadscentrum. De plannen blijken echter nog niet zwart op wit te staan.

‘Het voelt alsof het enige waar wij over mee mogen praten de kleur van de slagboom is waarmee de Heyendaalseweg straks afgesloten wordt’, roept Olav Smeets van bewonersvereniging Stichting Platform Heyendaal verontwaardigd. Hij is op zijn zachts gezegd niet blij met de plannen van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal om de campus groener en verkeersveiliger te maken. Smeets wordt daarin gesteund door verschillende wijk- en buurtverenigingen. Ook verwijten ze het Duurzaam Bereikbaar Heijendaal een gebrek aan communicatie.

In oktober maakte Duurzaam Bereikbaar Heijendaal, een samenwerkingsverband waarin onder andere de gemeente Nijmegen, de universiteit, de HAN en het Radboudumc vertegenwoordigd zijn, bekend de komende jaren te gaan werken aan een betere bereikbaarheid van de campus. Vooral bij knelpunten op en rondom de campus moet de doorstroom verbeteren, waardoor ook de omgeving veiliger wordt.

Metamorfose

Daarvoor moet het nodige gaan veranderen. Zo staat er een metamorfose voor station Heyendaal op de planning, wordt het gebruik van de fiets en het ov gestimuleerd en moet ook het gebruik van deelauto’s van de verschillende instellingen op Heijendaal toenemen. Doel is om zo het verkeer van en naar de campus met 20 procent te laten afnemen. Zodra dat gerealiseerd is, wil het samenwerkingsverband ook de Heyendaalseweg tussen de Kapittelweg en de Houtlaan afsluiten voor doorgaand autoverkeer. Hetzelfde geldt voor de hele Erasmuslaan. De parkeerplaatsen blijven wel bereikbaar.

Die aankondiging is bij veel omwonenden niet in goede aarde gevallen, blijkt uit een rondgang waarbij Vox met verschillende wijk- en buurtverenigingen én meerdere omwonenden rondom het campusgebied sprak. Dat komt met name doordat zij niet vooraf waren ingelicht en de plannen via de media moesten vernemen. ‘Waarom is er niet overlegd met ons?’, vraagt Smeets zich hardop af. ‘Wij zijn toch direct omwonenden? In het verleden zijn wij altijd betrokken geweest bij overleg. Nu zijn we compleet overgeslagen.’

‘We zijn compleet overgeslagen’

De onvrede bij de buurt kwam onder andere tot uiting tijdens een digitale inspraakavond voor buurtbewoners, die afgelopen februari werd georganiseerd door Duurzaam Bereikbaar Heijendaal. De inhoudelijke kritiek richt zich vooral op de toenemende verkeersdrukte op wegen rond de campus, de verkeersveiligheid en de verwachte parkeerproblematiek in omringende wijken.

Onveilige situaties voor kinderen

Met name de d’Almarasweg, de Groenewoudseweg en de delen van de Heyendaalseweg ten noorden en ten zuiden van de campus worden veel gebruikt door kinderen die naar sportverenigingen en middelbare en basisscholen in de buurt gaan. Omwonenden zijn bang voor onveilige situaties als er meer auto’s rijden. Verder worden ook de kruispunten op de St. Annastraat met de Thijmstraat, spoorkuil en de Slotenmaker de Bruïneweg genoemd, evenals de ontsluiting van de buurt Park Heijendaal (tussen het ziekenhuisterrein en het spoor) over de al drukke Kapittelweg. Daarnaast zijn mensen bang dat medewerkers van de universiteit en het ziekenhuis nog meer dan voorheen in omliggende wijken gaan parkeren.

Het nieuwe verkeersplan op de campus levert knelpunten op, vrezen buurtbewoners. Volgens het samenwerkingsverband worden enkele juist opgelost. (Bron: LocalFocus/Vox)

Volgens berekeningen van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal wordt het op de meeste omliggende wegen juist minder druk. ‘Op de d’Almarasweg en de Heyendaalseweg wordt het zelfs rustiger’, schrijven voorzitter Freya Stob en vice-voorzitter Carlo Buise van het platform in een gezamenlijke reactie. ‘Dat geldt ook voor de Heyendaalseweg nabij de basisscholen. Daarvoor moet het streven om het verkeer eerst met 20 procent af te laten nemen wel eerst behaald worden.’

‘Voor het knelpunt met de spoorkuil is momenteel nog geen oplossing’

De Houtlaan en de Kapittelweg en St. Annastraat worden daarentegen wel drukker, blijkt uit dezelfde berekeningen. Voor de eerste twee straten lijkt die drukte in het rapport behapbaar. Voor de extra filevorming op de St. Annastraat geldt een ander verhaal. ‘Voor de knelpunten met de Slotenmaker de Bruïneweg en de spoorkuil is momenteel geen oplossing. Daar moeten we nog naar kijken’, aldus het tweetal.

‘Ook de parkeeroverlast kan tegen worden gegaan door bijvoorbeeld betaald parkeren in te voeren in verschillende wijken, al zal niet iedereen daar blij mee zijn. Daarbij gaan de kosten voor parkeren voor bewoners binnenkort (de gemeente verwacht dat dit 1 januari 2022 van kracht gaat, red.) omlaag naar 1 euro per maand.’

Buurtbewoners geven tegenover Vox aan dat zij er pas op de informatieavond achter kwamen dat de plannen nog niet in beton gegoten zijn. Na herhaaldelijke vragen over de mate van inspraak werd hen kenbaar gemaakt dat de plannen niet definitief zijn, maar dat het om een eerste voorstel vanuit Duurzaam Bereikbaar Heijendaal gaat. De uitwerking daarvan – dus ook de eventuele realisering van de ‘knip’ in de Heyendaalseweg – gaat in samenspraak met omwonenden. Het samenwerkingsverband laat weten dat dit in de uitnodigingsbrief voor de avond al aangegeven was.

Opluchting

Over het gebrek aan communicatie vooraf zijn Stob en Buise kort: ‘Dat had anders gemoeten. We snappen dat het op deze manier tot frustratie heeft geleid.’ Daarop volgen gelijk twee beloften. ‘We gaan sowieso nog in overleg met alle belanghebbenden en de omgeving. En het autoverkeer van en naar Heijendaal moet eerst met minimaal 20 procent worden beperkt, voordat er grote aanpassingen gedaan worden aan de infrastructuur.’

De opluchting bij de verschillende wijkverenigingen is groot, maar gerust zijn ze er nog niet op. ‘Ik hoop dat onze kritiek ook daadwerkelijk serieus genomen wordt en niet dat ze straks alsnog hun eigen ideeën doorvoeren. We hebben in het verleden al eens suggesties gedaan om de verkeerssituatie te verbeteren, maar die werden steevast van de hand gewezen’, aldus Dick Arts van bewonersvereniging Park Heijendaal. ‘Vooralsnog is er nog geen gesprek geweest over onze kritiekpunten. Wanneer dat wel gaat gebeuren, weten we ook niet.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!