Bèta’s zetten vaart achter Engelstalige bachelors

07-02-2017, 07:37

Foto: Marjolein van Diejen

De bètafaculteit zet vaart achter de invoering van Engelstalige bachelors. Komend studiejaar beginnen alle opleidingen daarmee. Over drie jaar moeten volgens plan alle bachelors van de bèta's in het Engels worden gegeven.

In het strategisch plan van de bètafaculteit staat het zwart op wit: in 2020 hoopt de faculteit dat alle bachelors Engelstalig zijn. Dat is dus al over drie jaar. Reden om de invoering van Engelstalige bachelors te versnellen is het grote aandeel wetenschappelijk personeel uit het buitenland: bijna de helft. Daarmee verschilt de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van bijvoorbeeld de sociale faculteit of de letterenfaculteit.

Pijler
Al dat niet-Nederlandstalige personeel kan de faculteit nu niet voor de collegezaal zetten. En dat is natuurlijk heel jammer, vindt decaan Lutgarde Buydens. ‘Een belangrijke pijler van onze faculteit is de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek’, zegt ze. ‘Maar op dit moment kunnen we een groot deel van onze onderzoekers niet inzetten. De studenten, in feite onze junioronderzoekers, ontzeg je daarmee dus het contact met de helft van je wetenschappelijk personeel.’
Buydens vindt het ook ‘mooi meegenomen’ als de faculteit straks meer internationale studenten trekt. Maar, zegt ze: ‘Dat is niet ons eerste doel.’

‘We hebben geen richtlijnen in beton gegoten’

Komend studiejaar starten alle bètaopleidingen met een pilot. ‘We beginnen met het invoeren van een aantal vakken in het Engels, zodanig dat studenten en docenten eraan kunnen wennen.’ De opleidingen beslissen zelf welke vakken vanaf september in het Engels worden gegeven. ‘We hebben geen richtlijnen in beton gegoten. Daarbij dient een pilot om ervan te leren.’

De ene opleiding is enthousiaster dan de andere. Informatica heeft de website van de studievereniging alvast Engelstalig gemaakt, maar bij wiskunde is met name het personeel nog niet zover. De wiskundigen vrezen dat de verandering ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Het faculteitsbestuur hoopt dat de veranderingen binnen de verschillende opleidingen ook de wiskundigen uiteindelijk zullen overtuigen.

Nederlands
Ten minste één vak wordt in de Engelstalige bachelor ook nog in het Nederlands gegeven, namelijk schrijfvaardigheid. Buydens: ‘We vinden het belangrijk dat studenten leren om ook in het Nederlands goede teksten te maken.’

Moleculaire wetenschappen en scheikunde zijn afgelopen jaar al gestart met de invoering van Engelstalig onderwijs.

 

 

Meer lezen over internationalisering? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie