BSA is splijtzwam tussen USR en college

01 mrt 2016

Het universiteitsbestuur en de medezeggenschap botsen over de gang van zaken rond het ophogen van het Bindend Studieadvies. De Gezamenlijke Vergadering zoekt het daarom – voor het eerst – hogerop: bij het Stichtingsbestuur.

Foto: Ahma.
College van bestuur en medezeggenschap worden het niet eens over de gang van zaken rond de ophoging van het BSA. Foto: Ahma.

Het college van bestuur was stellig: het Bindend Studieadvies (BSA) moest omhoog – en zo geschiedde. Deze regeling bepaalt dat eerstejaarsstudenten een aantal studiepunten moeten halen om door te mogen met hun studie. Voorheen was het BSA vastgesteld op 39 tot 42 studiepunten, daarbinnen mochten faculteiten variëren. Het universiteitsbestuur heeft dat aantal punten naar 42 tot 45 verhoogd. Daarvoor had het, volgens het bestuur, geen instemming nodig van de medezeggenschap.

Het leidde in een eerdere vergadering al tot verhitte discussies tussen college en de leden van de Universitaire Studentenraad (USR). Voorzitter Monique van Vegchel: ‘Het is niet juist om het BSA op te hogen zonder dat daar enige vorm van medezeggenschap in wordt geraadpleegd.’ Waar in de Nijmeegse medezeggenschap vaak de dialoog gepredikt wordt, blijkt de BSA-verhoging een splijtzwam.

Koste wat kost
De studentenraad wil de BSA-ophoging koste wat kost terugdraaien en spant daarom samen met de Ondernemingsraad een geschil aan met het college van bestuur. De stemming in de Gezamenlijke Vergadering van gisteren leidde tot weinig twijfel: zowel USR als Ondernemingsraad waren, op één neutrale stem uit de OR na, allemaal vóór het aanspannen van de procedure. Dat is niet eerder gebeurd sinds de installatie van de UGV in 1997.

Het aanspannen van een geschil wil zeggen dat een onafhankelijke commissie zich moet gaan uitspreken over de bindende richtlijn van het college. Die commissie bestaat uit drie leden die geen betrekking hebben met de Radboud Universiteit. Een lid wordt voorgedragen door het college van bestuur, een door de Gezamenlijke Vergadering en een door het Stichtingsbestuur. De uitspraak is bindend.

Eerder won de USR juridisch advies in bij een extern adviseur, die oordeelde dat het college van bestuur niet juist heeft gehandeld door de argumenten van de medezeggenschap naast zich neer te leggen. De Nijmeegse hoogleraren Paul Bovend’Eert en Bas Kortmann hebben zich ook gebogen over de handelswijze en kwamen tot een andere conclusie. Oftewel: onduidelijkheid alom, en de geschillencommissie moet daar een einde aan maken.

Vertrouwen
Mocht het zo zijn dat de uitspraak negatief uitpakt voor het college van bestuur, dan worden daar dus consequenties aan verbonden, aldus USR-voorzitter Monique van Vegchel. ‘Dan lijkt het mij logisch dat de ophoging wordt teruggedraaid.’ Van Vegchel vindt het jammer dat het zover heeft moeten komen. ‘Tot op het laatst kregen wij van het college te horen dat het hoopte dat “we er samen wel uit zouden komen”’. Dat vertrouwen hebben wij niet meer, en daarom nemen we deze stap.’ Van een breuk in de relatie tussen college en medezeggenschap is overigens geen sprake, denkt Van Vegchel. ‘We gaan het in dit dossier gewoon niet met elkaar eens worden.’ / Mathijs Noij

Meer lezen over Medezeggenschap? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!