Cultuur op de Campus en CHECK fuseren

12-02-2018

Cultuur op de Campus en CHECK (de Charitatieve en Culture Koepel) gaan fuseren. Ze willen vanaf volgend collegejaar opereren als één organisatie onder de naam Cultuur op de Campus. Er worden tijdelijke repetitieruimtes ingericht in de Thomas van Aquinostraat.

Cultuur op de Campus en de Charitatieve en Culturele Koepel (CHECK) zijn voornemens vanaf volgend collegejaar verder te gaan onder de naam Cultuur op de Campus. Samen gaan zij het culturele aanbod op de campus vormgeven en vertegenwoordigen. Wouter van Weert, politiek commissaris van CHECK, en Aimée Dabekaussen, algemeen bestuurslid van Cultuur op de Campus, spreken de ambitie uit: een centrale cultuurclub waar iedereen met culturele ideeën en ambities terecht kan.

Eén organisatie

Voorheen opereerden de twee culturele Radboudinstanties los van elkaar. Daar waar Cultuur op de Campus de focus legde op het boeken van professionele acts, fungeerde CHECK vooral als koepel voor maatschappelijk betrokken en culturele studentenverenigingen. Vorig jaar werd voor het eerst actief gewerkt aan een fusie. Nu lijkt die er dus definitief te komen – er moet alleen nog een stemming plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering van CHECK. ‘We hebben voor een fusie gekozen, omdat we hetzelfde doel dienen – namelijk het stimuleren van cultuur voor de Nijmeegse student’, legt Dabekaussen uit. ‘Met deze fusie brengen we de studenten en professionals dichter bij elkaar.’

Met deze fusie brengen we de studenten en professionals dichter bij elkaar

CHECK en Cultuur op de Campus streven er dus naar vanaf volgend collegejaar te opereren als één organisatie. Ze staan er echter niet alleen voor: Student Life helpt hen bij de praktische zaken. Van Weert: ‘Het is fijn om een partij te hebben die helpt met het neerzetten van de organisatie. Zo kunnen wij onze volle aandacht vestigen op het betrekken van studentenorganisaties, het werven van een sterk kandidaatsbestuur en het creëren van een ambitieuze, gezamenlijke cultuurvisie.’

Repetitieruimtes

Bij de formulering van die visie wordt ook nagedacht over de mogelijkheden voor structurele faciliteiten, bijvoorbeeld voor repetities. ‘Dat die er nog niet zijn, is altijd al een probleem geweest. Maar de eerste stap is gezet!’, vertelt Van Weert. ‘CHECK heeft drie lokalen in de Thomas van Aquinostraat toegewezen gekregen die dit collegejaar gebruikt kunnen worden als tijdelijke repetitieruimtes.’ Volgens hem blijft een volwaardig cultuurcentrum vooralsnog een droom. ‘We werken er hard aan.’

Met de aanstaande fusie wordt onder anderen gepoogd meer culturele samenwerking te stimuleren en een sterkere gesprekspartner te worden voor universiteit, HAN en gemeente, aldus Dabekaussen. ‘Bij Cultuur op de Campus hebben we veel geïnvesteerd in zichtbaarheid, bijvoorbeeld met een nieuwe huisstijl. Daarbij hebben we een grote naamsbekendheid, vandaar dat we de bestaande naam aanhouden voor de nieuwe organisatie.’

Nieuwe stap

Om de kwaliteit te waarborgen, is het volgens beide bestuursleden zaak volgend jaar een sterke adviesraad op te zetten, die het nieuwe bestuur kan ondersteunen. ‘We zijn ervan overtuigd dat de praktische invulling van de organisatie nog niet volledig uitgetekend hoeft te zijn.  Het eerste bestuur van deze nieuwe organisatie moet ruimte hebben om te experimenteren’, zegt Van Weert. Hij noemt de fusie een  fantastische uitdaging. ‘We kijken ernaar uit om met studenten in gesprek te gaan die volgend jaar een actieve rol willen spelen in deze nieuwe stap voor cultuur.’

Interesse in een bestuursfunctie bij het nieuwe Cultuur op de Campus? Mail naar info@cultuuropdecampus.nl of bestuur@checknijmegen.nl.

1 reactie

  1. Willibrord Huisman schreef op 4 maart 2018 om 18:49

    Bravo! Weer een stapje verder. Maar er staat nog een typfoutje in de doelstelling: “het stimuleren van cultuur *voor* de Nijmeegse student”. Dat moet toch ‘door’ zijn, mag ik hopen? Het sportcentrum is er toch ook niet om alleen naar sporters te kijken?

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands