D66 en GroenLinks onverminderd populair

18-03-2015, 00:00

Het mag geen verrassing heten: D66 en GroenLinks zijn de grote winnaars van de Vox-exitpoll. Deze partijen blijven onverminderd populair op de Nijmeegse campus. De meeste stemmers kwamen vooral voor de Provinciale Staten, maar kleurden toch ook maar een bolletje voor de waterschappen rood.

 

Honderd mensen die Stembureau 40 in de zijzaal van de Refter vanmiddag verlieten, werd gevraagd naar hun stem voor de Provinciale Statenverkiezingen. 94 personen wilden meedoen aan het onderzoek. Daaruit blijkt dat D66 en GroenLinks nog altijd de populairste partijen zijn op de campus. 26 personen zeiden D66 gestemd te hebben, GroenLinks moet het met een stem minder doen. Vorig jaar kwam er een vergelijkbare uitslag uit de exitpoll van de Europese verkiezingen.

Blanco
Van de 94 stemmers voor de Provinciale Verkiezingen, kleurden er 83 ook een bolletje rood voor de Waterschappen. Tien personen hielden het bij een blanco stem, één persoon stemde niet. Een veel gehoorde verklaring was dat zij geen idee hadden waarop ze moeten stemmen. ‘Ik heb me er niet in verdiept, maar met een blanco stem vervul ik toch mijn democratische plicht’, aldus iemand. Een paar keer viel de term ‘onzin’ over de waterschapsverkiezingen. ‘De dijkbescherming is geen politiek issue, dan ga ik er ook niet op stemmen.’ Bovendien konden de stemmers op D66 of GroenLinks hun partijvoorkeur niet ventileren bij de waterschapsverkiezingen.

De tien stemmers die we om een stemverklaring vroegen voor de Provinciale Staten, hadden in meerderheid simpelweg het advies van de kieswijzer gevolgd. Een student met SP-stemadvies: ‘Dit is niet mijn reguliere partij en daarom heb ik de punten nog even gecheckt, en ze klopten wel.’ Een stemmer op de Partij voor de Dieren weet dat haar partij bij studenten vaak bovenaan staat in de kieswijzer. ‘Maar vervolgens stemmen ze er niet op, wat denk ik te maken heeft met de naam van de partij.’ Zij bracht haar eigen stem wel uit op de PvdD: ‘Zoals het een vegetariër betaamt.’ / Paul van den Broek en Mathijs Noij

Geef een reactie