Carolus Magnus gaat studietraining geven

07-12-2015, 00:00

Leden van Carolus Magnus die moeite hebben met hun tentamens, kunnen binnenkort gratis tentamentraining krijgen op de sociëteit. Ook komt er een digitaal platform om samenvattingen te delen. ‘We lopen achter.’

bb_verenigingsgebouw_de_kroeg_carolus_2
Verenigingsgebouw De Kroeg is nu vooral het decor van feestjes en borrels, maar zal binnenkort ook als studieruimte gebruikt worden. Foto: Bert Beelen
Studentenverenigingen zijn er al lang niet meer enkel en alleen om te zuipen en te feesten. Carolus Magnus gaat studenten binnen de sociëteit studiebegeleiding geven voor vakken waar ze moeite mee hebben. ‘Voor de moeilijke tentamens gaan we tentamentrainingen aanbieden, waarin de stof uitgebreid wordt behandeld’, zegt Jafar Alhashime, preses van Carolus Magnus. ‘Die trainingen zullen vergelijkbaar zijn met de tentamentrainingen die bedrijven als Dominus of Capita aanbieden – waarin je vier dagen op rij drie uur per dag met de stof bezig bent en oefententamens maakt. We zullen hiervoor ouderejaarsleden of experts inhuren.’ Voor de tentamens die minder vaak een struikelblok vormen, komt er een digitaal platform waarop leden uitgenodigd worden om hun samenvattingen te delen. ‘Mijn ervaring is dat studenten wat terughoudend zijn om hun uitgebreide aantekeningen te delen. Daarom wordt het een gesloten website waarop alleen leden in kunnen loggen. Door een beroep te doen op het verenigingsgevoel hoop ik dat men toch bereid is om samenvattingen te uploaden om zo elkaar te helpen.’ LinkedIn-training Studentenverenigingen buiten Nijmegen bieden al langer vergelijkbare programma’s aan voor hun leden. ‘Het is zeker niet zo dat we het wiel opnieuw uit gaan vinden’, zegt Alhashime. ‘In Groningen, in Utrecht, in Delft – overal bestaat dit al. Wat dat betreft lopen we in Nijmegen achter. Of hier veel behoefte aan is, zullen we snel genoeg weten. Als dit er tijdens mijn eerste jaar geweest was, dan zou ik daar in ieder geval heel blij mee geweest zijn.’ De studiebegeleiding is vooral – maar niet uitsluitend – bedoeld voor eerstejaarsstudenten. Dat dat ook de eerste lichting studenten is die met het leenstelsel te maken krijgt, is volgens Alhashime toeval. ‘Daar heeft het niets mee te maken. We willen als studentenvereniging gewoon wat meer serieuze dingen bieden. Voor de oudere leden komen er bijvoorbeeld LinkedIn-trainingen, cv-checks en andere cursussen die je voorbereiden op het werkende leven.’ Dan, lachend: ‘Maar het is niet zo dat we gaan inleveren op het feesten hoor, we blijven natuurlijk een studentenvereniging  – dit komt erbij, niet in plaats van.’  / Tim van Ham

Geef een reactie