Deze wetenschappers nemen stelling tegen Duisenberg

07-09-2017

De aanstelling van Pieter Duisenberg als voorzitter van universiteitenvereniging VSNU leidt tot onrust onder wetenschappers. Onder een petitie van de Amsterdamse protestgroep Rethink UvA staan inmiddels meer dan tweeduizend handtekeningen. Waarom steunen deze Nijmeegse wetenschappers de petitie?

Johan Kwisthout, universitair docent bij het Donders Instituut: ‘Mijn bezwaar tegen de aanstelling van Duisenberg heeft te maken met zijn stellingnames als VVD-kamerlid. Hij heeft zich sterk gemaakt voor de verdere vercommercialisering van onderwijs en wetenschap. Het gevaar dat daarin schuilt is dat er te weinig ruimte ontstaat voor fundamenteel onderzoek, dat niet gedreven is door toepasbaarheid op de markt, maar door nieuwsgierigheid. Een ander bezwaar is het onderzoek dat hij heeft voorgesteld naar de politieke kleur van universiteiten. Daaruit spreekt een hoop wantrouwen jegens wetenschappers. Natuurlijk is onderzoek nooit waardevrij, maar om een onderzoek te starten naar welk vakje wetenschappers roodkleuren in het stemhokje gaat veel te ver.’

Maurits Meijers, universitair docent bij politicologie: ‘De benoeming van Pieter Duisenberg als VSNU-voorzitter is politiek gekleurd. De keuzes die hij de afgelopen tijd heeft gemaakt als Tweede Kamerlid zorgen ervoor dat niet alle wetenschappers zich in hem kunnen herkennen. Hij staat bijvoorbeeld voor marktwerking in de universiteiten, iets waar lang niet iedereen de baten van ziet. Je zou kunnen zeggen dat ook Duisenberg een kans verdient. Dat is misschien wel zo. Maar aan de andere kant: de angst dat de genoemde problemen verergeren is er nu eenmaal. Als wetenschappers kunnen we een klein statement maken door deze petitie te tekenen. We zouden misschien vaker van ons moeten laten horen.’

Niels Spierings, universitair docent bij sociologie, is telefonisch niet bereikbaar maar stuurt per email zijn motivatie om de petitie te tekenen: ‘De track record van Duisenberg staat in schril contrast met de boodschap tijdens de opening van het academisch jaar: onderwijs en onderzoek is meer dan presteren, geld, competitie en marktwaarde. Het is ook bildung, kennis, perspectief en geluk.’

Update, 8 september, 11.00 uur: De petitie tegen Pieter Duisenberg als VSNU-voorzitter is inmiddels meer dan 3600 keer getekend.

5 reacties

 1. Maria schreef op 7 september 2017 om 09:42

  Een beroepsverbod voor rechtse politici dus…. links laat hier het hare gezicht zien. Iedereen die een andere mening heeft verkondigd, moet worden buitengesloten en tegengewerkt. Ik hoop niet dat dit een graadmeter is voor de wijze waarop het academische debat wordt gevoerd.

  • Mick the Nick schreef op 8 september 2017 om 05:05

   Wat een stupide reactie, ‘een beroepsverbod voor rechtse politici’. Het gaat hier om de kwaliteiten – of het gebrek daaraan – van één man, van wie verlangd wordt dat hij in de uitoefening van zijn functie alle universiteiten en wetenschappers, in al hun diversiteit, vertegenwoordigt.

   Dat jij die ene persoon opblaast tot alle ‘rechtse politici’ is een drogreden van jewelste. Het is goedkoop slachtoffertje spelen, waar nota bene politiek-rechts zo graag op afgeeft.

  • Ewoud schreef op 8 september 2017 om 16:15

   “Links laat hier het [w]are gezicht zien.’ Als ik dit soort dingen lees, dan gaan mijn nekharen echt volledig overeind staan.

   Sommige mensen leven met de illusie van een soort homogeen ‘links blok.’ Dat is lekker makkelijk, want je kan er alles onder noemen dat je niet aanstaat, om er vervolgens op in te hakken. En dat is dé manier om ieder dialoog dood te slaan.

   Om een bekend politicus te citeren: ‘Sad.’

   Pieter Duisenberg wil de politieke voorkeur weten van wetenschappers en academische opleidingen reduceren tot opleidingstrajecten tbv de arbeidsmarkt. Dat lijken mij zeer onwenselijke ontwikkelingen, en maken de man mijns inziens daarom ook volledig ongeschikt voor deze positie.

   Nou, nu u weer.

 2. Cees Leijenhorst schreef op 7 september 2017 om 09:48

  Via mijn academische FB-vrienden en nu via Vox komen verschillende petities langs tegen de benoeming van Pieter Duisenberg als voorzitter van de VSNU. Nu ben ik filosoof en dwing ik mijzelf beroepshalve altijd om eerst een paar vragen te stellen voordat ik voor of tegen iets teken. Meestal leidt dat ertoe dat ik helemaal niks onderteken, behalve als het over dieren gaat. Want als je petities tegen dierenmishandeling, megastallen en dergelijke niet ondertekent, ben je gewoon een hufter. No questions asked. De vragen in onderhavig geval betreffen niet zozeer Duisenberg, maar vooral de VSNU zelf. Want je kunt een hoop zeggen over PD, maar het is bepaald niet onduidelijk waar hij voor staat als het gaat om de toekomst van de Nederlandse universiteiten: (heel veel) meer markt, minder pretstudies als filosofie en zo’n beetje alle andere humaniora, en minder cultuurmarxistische indoctrinatie van de studerende jeugd. Je weet wat je in huis haalt, zullen we maar zeggen. Maar dat is meteen mijn eerste vraag: hoe is die benoeming precies tot stand gekomen? Bekend is dat de VSNU een vereniging is en als ik het Nederlandse verenigingsrecht een beetje ken, benoemt uiteindelijk een Algemene Ledenvergadering (dat wil zeggen: de collegevoorzitters van alle Nederlandse universiteiten) de voorzitter. Ik heb begrepen dat in dit geval hieraan voorafgaand een selectiecommissie aan het werk is geweest onder leiding van de CvB-voorzitter van de Erasmusuniversiteit Rotterdam (hetgeen hier en daar misschien iets zou kunnen verklaren). Moeten we nu concluderen dat de verzamelde Nederlandse universiteiten achter die boodschap staan van meer markt, minder mensenstudies en minder (cultuur-)marxisme? Ik neem toch aan dat ze PD niet hebben gekozen vanwege zijn charisma (totaal afwezig, wat een prestatie is als je de zoon bent van twee zulke opvallende verschijningen als Wim en Gretta Duisenberg) of intelligentie (verbeterpuntje). De tekst op de VSNU-site rept over ’s mans uitgebreide netwerk in Den Haag, ‘onderwijsland’ en het bedrijfsleven. Zou het echt zo zijn dat je iemand benoemt tot voorzitter van je kluppie van uni’s omdat hij de persoonlijke 06-nummers van Jeroen van der Veer, Hans Wijers, Peter Wakkie andere businessbobo’s in z’n iPhone heeft zitten? Dan zijn er vervolgens twee mogelijkheden: ofwel je neemt zijn boodschap op de koop toe, ofwel je onderschrijft deze. Ik zou niet precies weten welke van de twee ik erger zou vinden. In het eerste geval kiezen de universiteiten voor het totale cynisme, in het tweede geval denigreren ze een niet gering deel van hun eigen instellingen. Of zien we nu iets heel belangrijks over het hoofd? Graag zou ik willen dat de VSNU, en om te beginnen mijn eigen universiteit, wat duidelijkheid verschaft over deze opmerkelijke benoeming.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!