Dit is waar de Ondernemingsraad voor staat

16-06-2017

Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen tot en met 23 juni stemmen voor de Ondernemingsraad. Waar staan de verschillende partijen voor? Vox vroeg alle partijen naar hun belangrijkste standpunt.

Bernadette Smelik, Algemeen Universitair Belang (AUB): ‘We willen bouwen aan een universiteit die inspirerend onderwijs en grensverleggend onderzoek mogelijk maakt.’

‘Ons belangrijkste punt is de verlichting van de werkdruk. Hiervoor moet een plan van aanpak komen. Wij streven naar een gedifferentieerde aanpak per faculteit en instituut. We willen dat afdelingen de taken zo verdelen dat mensen zich gedurende een kortere tijd op één taak kunnen richten. Als het nodig is, eventueel met extra personeel. Om snel resultaten te boeken, willen we bureaucratische processen zo veel mogelijk vermijden. Dus: een gesprek met mensen op de werkvloer om oorzaken van werkdruk aan het licht te brengen en samen met hen de problemen op te lossen.’

Nick Mulder, Temporary Academic Personnel RU (TRAP): ‘TRAP behartigt de belangen van al het tijdelijk academisch personeel.’

‘De universiteit heeft een gedragscode opgesteld voor alle problemen die spelen rond de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Wij willen controleren of dat rapport navolging krijgt binnen de faculteiten. Om dit te bereiken hebben we op basis van persoonlijke situaties van medewerkers al bij verschillende P&O’s gepeild hoe ze met de gedragscode om willen gaan. Recent hebben we samen met Dienst Personeel en Organisatie een meeting georganiseerd waarin medewerkers geïnformeerd worden over wat de gedragscode voor hen kan betekenen. Er is een goede stap gezet door het college, maar TRAP wil dat wat mooi lijkt op papier, ook realiteit wordt.’

Tim Riswick, Promovendi Overleg Nijmegen (PON): ‘PON doet er alles aan om een promotie zo succesvol, aangenaam en leerzaam mogelijk te maken.’

‘Internationalisering staat bij ons hoog op de agenda. Wij vinden dat bestuurlijke raden meer in het Engels moeten communiceren. Door alleen Nederlands te gebruiken, sluit je een waardevolle groep uit. Terwijl juist internationale medewerkers iets kunnen toevoegen, want zij hebben vaak ervaring opgedaan op universiteiten in andere landen. De allereerste stap hierin is het aanwakkeren van de discussie. Nu is er weinig debat over de voertaal. Dat zal met onze nieuwe internationale kandidaten geen probleem vormen.’

Lau Schulpen, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV): ‘FNV geeft de stem van het personeel gewicht.’

‘De schrikbarend hoge werkdruk is een belangrijk punt voor FNV. Dit heeft volgens ons veel te maken met de vormgeving van leiderschap binnen de Radboud Universiteit. Bij het aanstellingsbeleid voor leidinggevende functies wordt lang niet altijd gekeken naar de managementcapaciteit van de persoon. Dat iemand goed onderzoek doet, betekent nog niet dat hij of zij geschikt is voor een leidinggevende functie. Wij vinden dat er een controle moet zijn bij het aanstellingsbeleid en een training moet komen voor alle leidinggevenden.’

Arnoud Lagendijk, Vakbond voor de Wetenschap (VAWO): ‘We behartigen de belangen van alle medewerkers aan onze universiteit en die van het (tijdelijk) wetenschappelijk personeel in het bijzonder.’

‘Een van onze belangrijkste punten is de vermindering van de werkdruk. Dit moet op een slimme manier worden aangepakt, zonder dat dit ten koste gaat van de prestatie. Ook de integratie van onderzoek en onderwijs moet hierbij worden gewaarborgd. Om dit te realiseren moet het management meer samenwerken met de werkvloer. De oplossing voor het probleem moet namelijk niet alleen bij het individu liggen, maar moeten we in samenspraak vinden, denk aan het stimuleren van co-publicaties en een directere communicatie tussen verschillende bureaucratische lagen.’

Meer lezen over Promovendi? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!