Een gebouw met alleen maar collegezalen, zoals het CC, keert niet meer terug

29 apr 2022

In 2030 moet het Collegezalencomplex ruimte hebben gemaakt voor een Ontmoetingscentrum, zo staat in het Campusplan. Of hetzelfde aantal collegezalen terugkomt op een andere locatie, is nog niet bekend.

Dat het Spinozagebouw op de nominatie stond voor sloop, was al langer bekend. Maar dat het Collegezalencomplex (CC) er ook aan moet geloven, is voor veel medewerkers en studenten een verrassing. Generaties volgden er college of dronken aan het eind van de dag een biertje in het café. Wat zijn precies de plannen?

Afgeschreven

In het Campusplan voor 2030, deze week door het college van bestuur besproken met de medezeggenschap, staat dat op die prominente plek in het hart van de campus een Ontmoetingscentrum moet komen. ‘Het Collegezalencomplex dateert van 1977’, licht collegelid en vicevoorzitter Agnes Muskens via Zoom toe. ‘Dat betekent dat het bouwtechnisch is afgeschreven.’ Het gebouw voldoet ook niet meer aan de moderne duurzaamheidseisen.

Daarnaast is het Collegezalencomplex met z’n grijze bakstenen en dichte muren ‘naar binnen gekeerd’ (dixit het Campusplan), heel anders dan bijvoorbeeld het nieuwe Maria Montessorigebouw. ‘We willen gebouwen die open en transparant zijn’, zegt Muskens.

Agnes Muskens. Foto: Dick van Aalst

Het collegezalencomplex is nu alleen bedoeld voor onderwijs. De meeste ruimte wordt in beslag genomen door vijf grote en minder grote collegezalen. In de nieuwe visie op de campus wil het college van bestuur onderwijs en onderzoek waar mogelijk combineren. Het nieuwe gebouw voor letteren en filosofie, dat verrijst op de plek van het huidige Spinoza, krijgt bijvoorbeeld zowel onderwijszalen als werkplekken. Een apart gebouw met voornamelijk collegezalen is volgens Muskens niet langer wenselijk. Of alle CC-collegezalen dan in de toekomst ondergebracht worden in de nieuwbouw die tussen nu en 2030 wordt neergezet, kan ze nog niet zeggen.

‘Dat is afhankelijk van de onderwijsvisie die op dit moment wordt geschreven en waarschijnlijk eind van dit kalenderjaar klaar is. De gebouwen worden op die visie aangepast: ze zijn faciliterend, niet leidend.’

Café

Ze benadrukt dat de nieuwbouw nog niet tot in detail is uitgewerkt. Afhankelijk van de behoefte kunnen er grote collegezalen in komen of juist kleinere onderwijsruimtes. In het Campusplan staat al wel dat onder meer de Honours Academy en het Teaching and Learning Centre een plek krijgen in het Ontmoetingscentrum. De loopbruggen naar de Refter en de UB verdwijnen. Er komt ook weer een café en er zouden multifunctionele ruimtes moeten komen waar bijvoorbeeld congressen onderdak vinden.

‘De vernieuwing van de campus gaat stapsgewijs’, aldus Muskens. ‘De sloop van het Spinoza en de verhuizing van letteren en filosofie uit het Erasmus zitten voorin het proces, het Ontmoetingscentrum is het sluitstuk. We behouden flexibiliteit, zodat we gaandeweg kunnen kijken hoe de gebouwen het beste kunnen worden uitgewerkt.’ Architecten zijn nog niet ingeschakeld en er komen nog verschillende inspraakrondes met gebruikers.

‘De vernieuwing van de campus gaat stapsgewijs’

Radboudmedewerkers willen volgens Muskens in de toekomst hybride blijven werken, dat is gebleken uit onderzoek na corona. Hybride betekent deels op de campus en deels thuis. Het tijdperk dat iedereen vanzelfsprekend een eigen werkkamer had op de universiteit, is sowieso voorbij. Volgens Muskens komen in de nieuwe panden echter geen kantoortuinen, de vrees van veel universiteitsmedewerkers.

‘We willen per activiteit kijken waar je dat het beste kunt doen. Soms is dat thuis – daarvoor faciliteren we thuiswerkplekken. Het kan ook in een stilteruimte zijn, en ik sluit niet uit dat iemand die vijf dagen per week op de campus werkt nog gewoon een vaste plek heeft. Maar we gaan ook werkplekken delen om te voorkomen dat ze straks twee of drie dagen per week ongebruikt worden. Daarbij kijken we ook weer naar duurzaamheid. We willen dat collega’s in onderling overleg bepalen wat voor hen het beste is.’

Studenten

Het college van bestuur ziet studenten graag naar de campus komen. Het is dus niet de bedoeling dat zij vanuit huis onderwijs blijven volgen. ‘We zijn ervan overtuigd dat ontmoetingen op de universiteit goed zijn voor de leercurve en de ontwikkeling van academische vaardigheden.’

Het kan zijn dat collegezalen tijdelijk niet beschikbaar zijn omdat een gebouw gesloopt wordt en een nieuw gebouw er nog niet staat. Voor die overlappingsperiodes kan de Schouwburg of een ander Nijmeegs gebouw dan een tijdelijke oplossing zijn, zegt Muskens.

De partij die de studentenwoningen gaat realiseren en verhuren in het Erasmusgebouw, is nog niet bekend. Eerder gaf studentenhuisvester SSH& al aan hier interesse in te hebben. Het Campusplan moest eerst worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dat gebeurde vrijdag. ‘De medezeggenschap komt nog met een advies, daarna kunnen we volgende stappen zetten.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!