Er is niet meer te ontkomen aan AI in het onderwijs

20 mrt 2024

Hoe gaan we om met AI in het onderwijs? In plaats van verbieden en alle zeilen bijzetten om plagiaat te detecteren, zien enthousiaste studenten en docenten juist de vele mogelijkheden die de technologie biedt voor studie en onderwijs.

Je stelt de computer een vraag en je krijgt een uitgebreid antwoord. De komst van ChatGPT en andere vormen van generatieve AI (het automatisch genereren van tekst of andere media met behulp van kunstmatige intelligentie) maakt het leven van veel studenten stukken makkelijker.

Dat noodzaakt docenten en de universiteit er ook iets van te vinden. Het heeft inmiddels geleid tot de notitie Onderwijs en generatieve AI die als richtlijn moet gaan dienen voor het gebruik van AI in het Nijmeegse onderwijs. In de notitie staat dat de universiteit met open en kritische blik naar generatieve AI kijkt en opleidingen adviseert om studenten bekend te maken met de technologie en de kanttekeningen die erbij te plaatsen zijn. Ongewenst gebruik van AI bij toetsing moet volgens de opstellers van de notitie onder fraude vallen. De notitie moet op korte termijn worden vastgesteld.

Praten met ChatGPT

Een van die studenten die nu al volop gebruik maakt van generatieve AI is Bente Brekveld. De studente filosofie zet de technologie op verschillende manieren in. ‘Ik gebruik ChatGPT om het leren leuker te maken. Bij het voorbereiden van een tentamen taalfilosofie heb ik bijvoorbeeld met ChatGPT gepraat over de stof. Terwijl na een half uur lezen mijn aandacht begint te verslappen, was ik zonder dat ik het doorhad twee uur over de stof aan het praten met ChatGPT, waarbij ik leerde doordat ik ChatGPT moest verbeteren. Je wordt dan gedwongen om de stof heel nauwkeurig te bestuderen.’

Brekveld legt uit dat ze ChatGPT ook gebruikt om vreemde talen te leren door in een andere taal over specifieke onderwerpen te praten. Ook gebruikt ze AI-programma’s voor onderzoek. ‘Zo is er al een programma dat je laat praten met een pdf, je kunt er vragen stellen over de inhoud van die pdf. En er is Elicit, een zoekmachine die je kunt inzetten bij het verzamelen van wetenschappelijke literatuur.’

Luca Consoli. Foto: RU

‘Studenten gebruiken AI voor hun studie. Het is een gegeven en het gaat niet meer weg, dus moet je als docent en universiteit expliciet maken wat je positie is’, zegt Luca Consoli, onderzoeker en docent bij het Institute for Science in Society. Consoli zegt geïnteresseerd te zijn in de achtergronden van generatieve AI, de voor- en nadelen daarvan en de vraag hoe je het op een verantwoorde manier inzet.

Een kritische omgang met de technologie is daarbij wel noodzakelijk, vindt Consoli. Hoe nuttig is de informatie die de technologie toevoegt en is het studenten duidelijk hoe de uitkomst die het programma levert tot stand komt?  ‘Enkele studenten van mij die in een groep werken hebben ChatGPT toegevoegd als extra groepslid. Het lijkt me prima om te zien wat dat programma kan bijdragen.’

Sociale interactie

Kritisch zijn betekent niet alleen maar speuren naar foutjes, aldus Bente Brekveld. ‘Je hoort nu heel veel mensen benadrukken dat ChatGPT verkeerde informatie geeft. Dat zie ik niet als kritiek op AI in algemene zin, aangezien het systeem nog in de kinderschoenen staat. Onderzoekers zijn druk bezig met het verhelpen van dit probleem.’

Liever heeft de student het over de momenten waarop je AI inzet en wanneer niet. ‘Technologie moet nooit een doel op zich zijn in het onderwijs; het moet altijd gaan om het waar, wanneer en waarom.’ Zo hoopt Brekveld dat AI niet zal worden ingezet ter vervanging van sociale interactie. De mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan, moeten volgens de student niet door technologie worden vervangen. ‘Mensen zijn van nature sociale wezens, en sociale relaties kunnen motiveren om naar de campus te gaan of helpen stress te verminderen.’

‘Een docent kan tijd overhouden omdat tentamens door een bot worden nagekeken’

Brekveld ziet in AI vooral een mogelijkheid tot tijdsbesparing: ‘Als AI goed wordt ingezet, als middel om informatie te analyseren en te transporteren, kan een docent juist tijd overhouden omdat tentamens door een bot worden nagekeken, of omdat PowerPoints door een AI-tool sneller gemaakt zijn.’

ChatGPT kan op verzoek van de gebruiker artikelen en essays schrijven. Dat heeft de angst gevoed voor plagiaat door studenten. ‘Studenten die zeggen de auteur te zijn van een stuk dat door AI is geschreven, plegen plagiaat’, zegt Steven Trooster die als medewerker education support de ontwikkelingen rond generatieve AI bijhoudt. Trooster denkt dat de technologie kan leiden tot andere vormen van toetsing. Wie voorheen thuis essays liet schrijven kan overstappen op de gecontroleerde digitale toetsomgeving op de Comeniuslaan. ‘Of het kan verschuiven naar mondelinge toetsen of het laten maken van videopresentaties.’

De rekenmachine

Luca Consoli is terughoudend in het gebruik van bijvoorbeeld detectiesoftware om plagiaat door AI op te sporen. ‘Ik vind dat we niet van wantrouwen moeten uitgaan. Misschien kun je steekproefsgewijs kijken of er wordt geplagieerd. Ik zou mijn energie er liever insteken om studenten verantwoord gebruik te laten maken van de techniek.’

Generatieve AI is niet de eerste technologische ontwikkeling die de onderwijswereld op zijn kop zet. Eerder had de opkomst van de rekenmachine eenzelfde effect, zeggen Consoli en Brekveld. Zoals je wiskundigen aanleert om een ingewikkelde som uit het hoofd te doen en daarna toestaat de rekenmachine te gebruiken, zo kun je studenten in de argumentatieanalyse leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden, om daarna pas te kijken wat de chatbot ervan maakt. Consoli: ‘Niemand is tegen het gebruik van een rekenmachine, maar je moet wel weten wanneer hij onzin uitkraamt.’

Precies dat is op dit moment een probleem bij ChatGPT, vertelt Steven Trooster: het plakt vooralsnog vooral woorden achter elkaar. ‘Terwijl je in een wetenschappelijke omgeving leert gedachten te formuleren. Het zelf schrijven helpt je bij het begrijpen.’

Toch kan de technologie voor docenten ook een hulpmiddel zijn. Programma’s kunnen helpen om van lesstof een Powerpointpresentatie te maken. Ze kunnen worden ingezet om vragen te verzinnen, mee te brainstormen, of je kunt aan ChatGPT vragen of er bijvoorbeeld een culturele of andersoortige bias in je tekst zit.

‘We moeten niet bang zijn voor AI zelf, maar voor hoe de mens AI inzet’

Volgens Luca Consoli roept het gebruik door docenten ook ethische vragen op: ‘Laat je het programma een syllabus samenstellen? Of modelantwoorden voor tentamenvragen maken? Dat kan niet zomaar. Als docent moet je altijd de eindverantwoordelijkheid over de stof hebben.’

Bij het gebruik van generatieve AI moet ook nog worden nagedacht over de afhankelijkheid van de grote techbedrijven die deze markt beheersen. Daarnaast kost het grote hoeveelheden stroom om de technologie te laten lopen, is het niet transparant welke bronnen er worden gebruikt en zijn er bezwaren over copyright en privacy, zo vertelt Consoli.

‘We moeten niet bang zijn voor AI zelf,’ vindt Bente Brekveld, ‘maar voor hoe de mens AI inzet. Het zou zonde zijn als we kansen over het hoofd zien, omdat we enkel redeneren vanuit angst. In het onderwijs is er altijd vraag naar maatwerk, en generatieve AI kan hieraan bijdragen.’

Zowel Steven Trooster als Bente Brekveld spreken op de Onderwijsdagen over de inzet van AI in het onderwijs. Meer info via deze link.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

4 reacties

 1. Anco Peeters schreef op 20 maart 2024 om 13:32

  Even een nuancering / kritische noot. De al te gemakkelijke vergelijking tussen het gebruik van rekenmachines en het gebruik van generatieve AI acht ik risicovol. Beiden doen namelijk iets wezenlijks anders en grijpen op andere manieren in op processen die we daarvoor handmatig deden.

  In het geval van een rekenmachine reken je een som door waarvan je zelf al hebt nagedacht over de aanpak en oplossing van het probleem. Zoals het interview al aangeeft laten veel wiskundedocenten leerlingen echter eerst zelf de zaken doorrekenen, voordat ze toestaan dat leerlingen een rekenmachine pakken. Er is bovendien zicht op de effecten van het gebruik van rekenmachines, bijvoorbeeld op onze cognitieve vermogen om te rekenen. En zelfs nu het gebruik van de rekenmachine is ingeburgerd kun je daar nog steeds kritische vragen bij stellen: bijvoorbeeld over de wenselijkheid in van het gebruik ervan in bepaalde contexten. En er zijn nog steeds docenten die het gebruik van rekenmachines in hun lesmethode ontmoedigen.

  Dat zicht ontbreekt vooralsnog bij het gebruik van generatieve AI. Taalmodellen zoals GPT laten het bijvoorbeeld toe om teksten te genereren. Maar het schrijven van een tekst — zoals een kritisch essay of een wetenschappelijk artikel — kun je zien als een, in mentaal opzicht, intiem proces: één van de doelen in het voortgezet en hoger onderwijs is om studenten *zelf* na te laten denken en met generatieve AI zou je daar delen van uitbesteden. Ja, in het interview wordt gesproken over studenten eerst aanleren hoofd- en bijzaken te onderscheiden en dan pas naar AI te grijpen. Maar de fundamentele vraag is: wil je überhaupt wel de deur openen tot het uitbesteden van dit soort denkprocessen?

  Begrijp me niet verkeerd, ik vind generatieve AI machtig interessant, zowel als onderzoeksveld als als gereedschap, maar laten we alsjeblieft zelf wat kritischer zijn op het inzetten ervan in het onderwijs. Volgens mij nemen we in huidige discussies maar al te snel aan dat “generatieve AI er is dus dat moeten we accepteren” en verzinnen we vervolgens dan maar vrolijk toepassingen. De enige die daar iets aan heeft is niet de student, maar zijn de tech-bedrijven en start-ups die in Silicon Valley en hier als paddenstoelen uit de grond springen.

  (Overigens gaf ik vorig jaar een lezing in Maastricht met de titel “Waarom GPT niet is zoals de rekenmachine: https://www.youtube.com/watch?v=jngzUEQ_tR0.)

  • Frank Kruijsbeek schreef op 21 maart 2024 om 11:54

   “Volgens mij nemen we in huidige discussies maar al te snel aan dat “generatieve AI er is dus dat moeten we accepteren” en verzinnen we vervolgens dan maar vrolijk toepassingen.”

   De spijker op de kop. Nog los van de kritische onderwijskundige vragen die hier worden besproken zijn er allerlei andere andere vraagstukken die voortvarendheid problematiseren. De universiteit(en)en politiek hebben bijvoorbeeld ambities op gebied van klimaat en energiegebruik die haaks staan op de ecologische impact van AI. Er zijn ook auteursrechtelijke bezwaren, fundamentele integriteitskwesties.

   Er is de neiging om snel over te gaan tot handelen naar een veronderstelde onvermijdelijke uitbreiding van AI in ons leven, terwijl grondige bezinning op de aanwezigheid van AI in ons leven überhaupt (net zo goed) nodig is.

 2. Brord schreef op 22 maart 2024 om 04:17

  De school wordt de nieuwe tempel van rust. Alle elektronica achterlaten bij de deur, we schrijven er weer, lezen boeken, maken contact met elkaar, gaan weer met volle aandacht iets doen. Schrijf maar weer een werkstuk met de pen ga in gesprek met elkaar in ee klas leer wat echt waardevol in het leven. Onze jongeren ontploffen nu al en kunnen met al die heftigheid in snelle schakelen nauwelijks iets uit hun handen krijgen. Laat de leerlingen zich zelf ontdekken, wie ben ik waar krijg ik energie van en waaruit haal ik voldoening. Niet hoe laat ik Ai iets voor mij maken, maar hoe werkt mij brein en hoe sla ik dingen op en hoe kan ik mijn aandacht richten.

 3. H. de Waele schreef op 25 maart 2024 om 12:05

  Jammer dat de milieu-aspecten meer als een bijzaak worden weggeschreven in de voorlaatste alinea – en dat nota bene aan een universiteit die duurzaamheid zogenaamd op het eerste plan heeft staan? Men herleze vooral nog eens het eerdere artikel op Voxweb, https://www.voxweb.nl/nieuws/papers-schrijven-met-chatgpt-denk-aan-de-stand-van-het-grondwater

  Bijzonder verontrustend: de studente in het stuk hierboven spreekt enthousiast over haar ervaringen met AI, en roemt de tijdsbesparing. Lekker uren aan de klets met ChatGPT. Er lijkt bitter weinig bewustzijn van het feit dat je dan haast net zo vrolijk aan het vervuilen bent als met het boeken van een vliegvakantie. En wij maar denken dat Generatie Z meer met het milieu begaan zou zijn…

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!