Fraude bij studievereniging economie: oud-bestuurslid moet 3400 euro terugbetalen

20 feb 2024

Bij studievereniging ESV is vorig studiejaar voor ruim 3400 euro verduisterd door de toenmalige penningmeester. Dat blijkt uit interne documenten van de vereniging, ingezien door Vox. De penningmeester is geroyeerd en heeft inmiddels een betalingsregeling met de ESV getroffen.

De fraude werd ontdekt bij een extra kascontrole van de Economische Studenten Vereniging (ESV), uitgevoerd op verzoek van het huidige bestuur. Eerder deze week werden alle leden van de vereniging per brief geïnformeerd over de ontdekking en afhandeling ervan.

Daarin viel te lezen dat in het boekjaar 2022-2023 door de toenmalig penningmeester ruim 3400 euro is weggesluisd. Het grootste deel bestaat uit privéopnames die buiten de financiële boeken werden gehouden. De rest van het geld, zo’n 1100 euro, verdween uit de verenigingskas via privéaankopen die in het boekhoudsysteem stonden onder een andere omschrijving. Daarnaast zijn er veel inkomsten gemist door het niet versturen van incasso’s voor activiteiten, aldus het bericht.

Terugbetalen

In de brief, ingezien door Vox, schrijft het bestuur gesproken te hebben met het oud-bestuurslid. In eerste instantie werd niet duidelijk wat er met het geld was gebeurd. Later gaf de persoon toe inderdaad gefraudeerd te hebben en geld in eigen zak te hebben gestopt.

Nader onderzoek door het huidige bestuur wees uit dat tijdens de kascontroles in het betreffende jaar de fraude niet is opgemerkt. Dit kon gebeuren doordat het voormalige bestuurslid bepaalde rekeningafschriften heeft weggelaten in de informatie die hij naar de kascontrolecommissie heeft gestuurd.

De ESV heeft met de oud-penningmeester afgesproken dat hij het bedrag volledig terugbetaalt. Dat gebeurt in vijf maandelijkse termijnen. Ook moet hij verantwoording afleggen aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Geen juridische stappen

Indien deze afspraken worden nagekomen onderneemt de vereniging geen juridische acties, zo staat in de brief. Wel heeft de ESV het lidmaatschap van de oud-penningmeester ontnomen.

Hoe de samenwerking tussen de kascontrolecommissie en de penningmeester is geregeld wordt binnen de vereniging besproken om de kans op fraude in het vervolg te verkleinen. Daarbij is ook de kasconrolecommissie van vorig jaar betrokken. In de brief wordt een steekproefsgewijze controle als voorbeeld van een mogelijke maatregel genoemd.

Het bestuur van ESV wilde niet inhoudelijk reageren op de kwestie. Ook de voormalig penningmeester, die beticht wordt van fraude, wilde geen reactie geven.

Update maandag 26 februari: In een eerdere versie van dit artikel stond dat in het jaar waarin de penningmeester de fraude heeft gepleegd geen controles waren uitgevoerd door de kascommissie. Later bleek dat deze controles wel degelijk plaats hebben gevonden, maar dat de fraude er niet bij aan het licht is gekomen.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. Teleurgestelde man schreef op 21 februari 2024 om 11:59

    En dat in een vereniging met het motto ‘Pecunia non olet’… jemig de pemig…

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!