‘Geacht CvB: Spreek u uit tegen de verdachtmaking van academici’

27 mrt 2019

OPEN BRIEF - De universiteit en haar belangrijkste kernwaarden liggen onder vuur na de overwinning van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen. Twaalf Nijmeegse wetenschappers roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit op pal te gaan staan voor de academische vrijheid en onafhankelijkheid van zijn academici.

De Nederlandse universiteiten staan onder druk. Vorig jaar kondigde de regering extra bezuinigingen op het hoger onderwijs aan.  Afgelopen december protesteerden 2000 docenten én studenten uit het hoger onderwijs in Den Haag tegen deze kabinetsplannen. Vorige week nog staakten 40.000 docenten uit alle onderwijslagen (waaronder collega’s van de Radboud Universiteit) tegen de toenemende werkdruk en vóór meer investeringen in het onderwijs. Uit recent onderzoek van de FNV blijkt dat twee derde van de medewerkers op universiteiten een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart.

Maar sinds vorige week wordt de universiteit, met het electorale succes van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie, ook uit een andere richting bedreigd. In zijn overwinningsspeech richtte Baudet niet alleen zijn pijlen op etnische en culturele minderheden, maar ook op de academische wereld. De Europese of Nederlandse cultuur, zo stelde Baudet, wordt ‘kapotgemaakt’ door mensen die haar juist zouden moeten beschermen. Hij doelde daarmee onder meer op academici:we worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen.’

Voor wie Baudet al enige tijd volgt, zullen deze uitspraken niet als een verrassing komen. Al langere tijd klaagt de gepromoveerde rechtsfilosoof over vermeende ‘linkse indoctrinatie’ aan Nederlandse scholen en universiteiten. In aanloop naar de verkiezingen stelde hij een ‘culturele transformatie‘ in onze cultuur- en onderwijsinstellingen na te streven: ‘wij moeten, heel langzaam, achter al die bureautjes onze mensen zien te krijgen.’

‘Het is onduidelijk waar Baudet zijn uitspraken precies op baseert’

Zoals vaker is onduidelijk waar Baudet zijn uitspraken precies op baseert. Over de ‘politieke kleur’ van Nederlandse academici zijn geen recente data beschikbaar. Oude data suggereren dat docenten in het hoger onderwijs inderdaad iets linkser georiënteerd zijn dan professionals met dezelfde academische achtergrond in andere sectoren. De vraag is hoe dat komt, en tal van inhoudelijke of economische verklaringen zouden hiervoor gegeven kunnen worden. Maar dat er daarmee ook sprake zou zijn van een ‘linkse indoctrinatie’ van collega’s of studenten, blijkt nergens uit. In een recent briefadvies aan de Tweede Kamer concludeert de KNAW dat er geen signalen zijn dat de vrijheid van wetenschapsbeoefening op Nederlandse universiteiten beperkt zou worden.

Het is echter duidelijk dat deze uitspraken er vooral op gericht zijn de legitimiteit te ondergraven van onze onderwijsinstituties en de mensen die er werken. Net zoals op andere thema’s (zoals migratie, culturele diversiteit, vrouwen- en mensenrechten) creëert Baudet ook hier het spookbeeld van een ‘interne volksvijand.’ Die zou er vooral op gebrand zijn om een voorondersteld autochtoon en dominant wit, Nederlands volk zijn identiteit te ontnemen. Met name voor academici die deel uitmaken van historisch gemarginaliseerde groepen vormt dit discours een reële persoonlijke bedreiging. Maar het schept ook gevaarlijke politieke precedenten: het FvD streeft expliciet naar een sterkere politieke controle op de inhoud van (academisch) onderwijs en onderzoek. Door de universiteiten voor te stellen als ‘ondermijnende’ instituties waar jongeren worden ‘geïndoctrineerd,’ wordt langzaam de weg bereid voor een sterke inperking van de academische vrijheid en onafhankelijkheid. Ook elders in de wereld (bijvoorbeeld Hongarije en Brazilië) zien we hoe met name kritische studies zoals genderstudies, migratiestudies, en seksualiteitsstudies door dergelijke politieke ontwikkelingen reeds in hun voortbestaan worden bedreigd.

Hoe beschermen wij onze academische waarden tegen de politieke waan van de dag?

Weinig academici zullen ontkennen dat het hebben van een politiek divers docentenkorps in het belang is van het academische debat en onderwijs. Maar hetzelfde geldt evident niet voor een beleid dat politici toestaat om de inhoud van dit onderwijs en onderzoek te dicteren. Gewetensvrijheid, intellectuele onafhankelijkheid, en maatschappelijke betrokkenheid horen tot de academische kernwaarden. Deze waarden stonden door het bezuinigingsbeleid van Rutte III al onder druk. Ze worden verder in gevaar gebracht wanneer de onbetwiste winnaar van de laatste verkiezingen over onze universiteiten spreekt als ‘ondermijnende’ instituties.

De universiteit is geen politieke organisatie. Haar doel is vooral de ruimte te bieden aan academici en studenten om zich kritisch te verhouden tot – en, waar nodig, zich te mengen in – het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. Maar nu liggen de universiteit en haar belangrijkste kernwaarden zélf onder vuur. Niet alleen de publieke legitimiteit van de universiteit staat op het spel, maar ook het welzijn en veiligheidsgevoel van haar medewerkers en studenten.

Dit betekent dat we als academische gemeenschap een debat moeten aangaan over de waarborging van onze academische vrijheid en integriteit. Hoe bieden we, ook binnen onze universiteiten, tegenwicht tegen de normalisering van racisme, misogynie, en autoritarisme? Hoe beschermen wij onze academische kernwaarden tegen de politieke waan van de dag, en voorkomen we dat publiek en universiteit tegen elkaar worden uitgespeeld? En hoeveel ruimte moeten of willen wij eigenlijk bieden aan politici die onze instellingen ‘ondermijnend’ noemen?

Ook de bestuurders van onze universiteiten en hogescholen zullen zich actief moeten mengen in het publieke debat. Zij dienen zich uit te spreken tegen deze verdachtmaking van hun medewerkers, en pal te gaan staan voor hun academische vrijheid en onafhankelijkheid. Wij roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit daarom op om hier openlijk stelling in te nemen.

prof. dr. Yvonne Benschop, hoogleraar Organizational Behaviour (FMW)

prof. dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen (FMW)

prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen (FSW)

prof. dr. Marieke van den Brink, hoogleraar Gender & Diversity (FSW)

Marijtje Jongsma, universitair hoofddocent Neuropsychologie (FSW)

Anouk de Koning, universitair hoofddocent Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (FSW)

Barbara Müller, universitair docent Communicatiewetenschap (FSW)

prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de Moderne Filosofie (FFTR)

Mathijs van de Sande, universitair docent Sociale en Politieke Filosofie (FFTR)

Anya Topolski, universitair hoofddocent Ethiek en Politieke Filosofie (FFTR)

prof. dr. Mieke Verloo, hoogleraar Comparative Politics and Inequality Issues (FMW)

prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Sociale en Politieke Filosofie (FFTR)

Update 3 april: De open brief is inmiddels ook getekend door:

Fleur Jongepier, universitair docent Ethiek (FFTR)

prof. dr. Philippe van Haute, hoogleraar Wijsgerige Antropologie (FFTR)

Ruben Koning, universitair docent Communication & Media (FSW)

Martijn de Koning, universitair docent Islamstudies (FFTR)

Martijn Koster, universitair docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (FSW)

prof. dr. Olivier Kramsch, hoogleraar Geography and Border Studies (FMW)

Johan Kwisthout, universitair docent Kunstmatige Intelligentie (Donders Instituut)

Anna Lichtwarck-Aschoff, universitair docent Orthopedagogiek (FSW)

Hans Marks, universitair docent Culturele Antropologie (FSW)

prof. dr. Toon van Meijl, hoogleraar Culturele Antropologie (FSW)

Iris van Rooij, universitair hoofddocent Kunstmatige Intelligentie (FSW)

prof. dr. Ron Scholte, hoogleraar Effectiviteit en Professionalisering van de Jeugdzorg (FSW)

prof. dr. Marc Slors, hoogleraar Philosophy of Mind and Cognition (FFTR)

Veronica Vasterling, universitair hoofddocent Wijsgerige Antropologie (FFTR)

prof. dr. Jean-Pierre Wils, hoogleraar Ethiek en Cultuurfilosofie (FFTR

74 reacties

 1. Philip schreef op 27 maart 2019 om 12:20

  Ik vind het jammer dat racisme en mysogenie hierbij betrokken worden. Behalve dat ik het een vertroebeling van het punt vindt – het zou namelijk moeten gaan om academische vrijheid – ben ik bang dat Baudet et al. hiermee in de kaart gespeeld worden.

  Verder vind ik dit een sterk betoog, en ben ik blij dat hier aandacht voor is!

  • j.janssen schreef op 14 februari 2020 om 19:46

   Behalve dat ik het een vertroebeling van het punt vind- en NIET vindt.
   Gebruik analogie met bijvoorbeeld ‘lopen’ : ‘Behalve dat ik daar nu heen loop.’ ‘loop’ krijgt ook geen t.

 2. Pieter schreef op 27 maart 2019 om 15:02

  Tjonge wat een slecht stuk: twee overtredingen van de uitgangspuntregel, één maal een persoonlijke aanval (circumstantial), één stroman, een overtreding van de conclusieregel, een hellend vlak, een overtreding van de argumentatieschema regel, nog een overtreding van de conclusieregel, een overtreding van de relevantieregel en in de afsluiting nog een (implicitie) persoonlijke aanval (abusive). Nou nou.

  Dit is argumentatief broddelwerk. Wie hier zijn naam onder zet zou eerst de cursus ‘fatsoenlijk en redelijk argumenteren voor beginners’ moeten volgen.

  • Ruud schreef op 28 maart 2019 om 10:54

  • Edwin schreef op 28 maart 2019 om 11:45

   Wellicht dat u de cursus ‘fatsoenlijk, begrijpelijk en redelijk reageren voor beginners’ moet gaan volgen.

  • Kevin schreef op 29 maart 2019 om 13:48

   Edwin, hij geeft deze cursus, dit is een uiterst redelijke reactie. Dat uw gevoel hierdoor gekrenkt raakt is gewoon zielig.

  • michel schreef op 31 maart 2019 om 13:38

   Pieter,

   Dank voor de moeite die u zich getroost heeft dit broddelwerk te ontrafelen.
   Ik zou zo graag zien dat één van de twaalf, of nog liever allemaal gezamenlijk (de 12 hebben immers al geoefend), op uw schrijven zou reageren.

   Uw kritische ‘kanttekeningen’ vragen, nee schreeuwen namelijk om een weerwoord.
   Als ik mezelf (een serieus) wetenschapper zou vinden, dan zou ik zo’n aanval op mijn logisch denken en redeneren van weerwoord willen voorzien. Sterker nog, zelfs als niet-wetenschapper zou ik me in mijn hemd gezet voelen!
   Of natuurlijk de conclusie trekken dat ik inderdaad een aantal basale regels overtreden heb. Maar ook dan is het een goede traditie om reageren. In de vorm van een mea culpa.

   Maar misschien overschat ik het wetenschappelijk gehalte van de twaalf schromelijk.
   mvgr. Michel
   (ps Edwin, ik hoop dat u ‘slechts’ aan het trollen bent)

 3. Gunther schreef op 27 maart 2019 om 16:52

  Dit artikel gaat dus over vrijheid van onderzoek, zoals genoemd ‘gewetensvrijheid’, maar dan stelt de auteur in de laatste alinea “En hoeveel ruimte moeten of willen wij eigenlijk bieden aan politici die onze instellingen ‘ondermijnend’ noemen”. Hoe hypocriet kan je zijn?
  Verder wordt zonder enige reden racisme en mysogenie benoemd in dit stuk. Het is toch ironisch dat zelfs dit artikeltje linkse trekjes vertoond!

  Verder, als achter je bachelor/master/minor/specialisatie het woord ‘studies’ moet staan, weet je al bij voorbaat dat het waardeloos is en de titel ‘academisch’ niet verdiend. Ik kan het best begrijpen dat de overheid van Hongarije en Brazilië daar geen cent aan willen verspillen. Van mijn part mogen ze hier ook kappen met ‘gender- en seksualiteitstudies’ die gebaseerd zijn op pseudo-wetenschap.

  • Heinrich schreef op 27 maart 2019 om 18:19

  • even opletten schreef op 28 maart 2019 om 03:33

   kan=kun
   vertoond!= vertoont.
   verdiend = verdient.
   De overheid = enkelvoud dus “willen” = “wil”

   Conclusie: een geweldig “academisch” betoog, maar eerst terug naar het VMBO, even een cursus Nederlands volgen.
   28 maart 2019

  • Koen schreef op 29 maart 2019 om 01:31

   @Heinrich: Prachtige filmpje, dank voor het delen. Als je de toespraak vóór 6:00 bekijkt dan kun je zien hoe de spreker haarfijn uitlegt waarom de vrijheid van meningsuiting niet bedoeld is om minderheden te onderdrukken en verder te marginaliseren.

  • Heinrich schreef op 29 maart 2019 om 10:32

   Dat er in een door nihilisme doordrenkt tijdvak mensen graag willen geloven in een op nihilimse en ressentiment gebaseerde slavenmoraal wil ik nog best geloven. Veel plezier daarmee!

  • J.Janssen schreef op 14 februari 2020 om 19:58

   …dat zelfs dit artikel linkse trekjes vertoont en niet ‘vertoond’. Het gaat niet om is, zijn/was, waren vertoond, heeft, hebben/had, hadden vertoond, wordt, worden/werd, werden vertoond.

   ….en de titel niet verdient en niet ‘verdiend’. Het gaat niet om …..zie verder bovenstaande.

   Heb mij beperkt tot fouten in werkwoordsspelling.

 4. Kritisch Consument schreef op 27 maart 2019 om 17:19

  De verbazing slaat mijn oren tot tuiten met het lezen van deze brief!
  Dat politici gekke dingen roepen mag geen wonder heten, maar dat de academie als instituut vervolgens met een politieke respons op de proppen moet komen is mij een zeer vreemd idee. Het is immers zo dat de universiteit de wereld niet hoort te veranderen maar te begrijpen. Hierbij hoort dat je op dit soort woorden van Baudet niet direct met een slachtoffercomplex op de proppen komt van medewerkers die zich onveilig voelen in de echte wereld.
  In plaats daarvan hoort een wetenschapper in de eerste plaats kritisch te zijn naar zichzelf. Er hoort onderzocht te worden wat een onderrepresentatie van rechts gedachtengoed met de hedendaagse academie doet. Het leidt immers tot een politieke monocultuur, morele verontwaardiging bij het aanhoren van vreemde ideeën en een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid onder studenten. De waarde van het politieke gelijk wordt boven dat van de dialoog geplaatst en men gaat naar een klimaatmars zonder zich in de volledige discussie rondom klimaatbeleid te kennen. Er wordt iets opgevat en men volgt klakkeloos, te onderzoeken wat het allemaal wel niet kost komt in de links gezuiverde koppies niet naar boven. Om in deze stupiditeit te volharden wordt ideologische oppositie direct met Nazi’s vergeleken, een vergelijking die volledig arbitrair is en iedere discussie effectief stillegt. De gemiddelde filosofie student is dan ook gerust politiek lui te noemen.
  In Groningen komt de faculteit filosofie met initiatief om bredere discussies te organiseren waarin vreemde ideeën niet gemeden worden. De pogingen van Groningse Professoren om Paul Cliteur daar monddood te maken is ernstig opgevat en dat heurt ook zo. Laat dit een lichtend voorbeeld voor Nijmegen zijn want zoals u zegt: de universiteit is geen politieke organisatie. De universiteit hoort hiervoor echter politieke diversiteit te ondersteunen en dat mist nu volledig. Uw brief met haar morele verontwaardiging getuigt hiervan. Zolang dit het geval is heeft Baudet ergens gelijk, en dat is toch niet wat we willen?

 5. Civilisatie schreef op 27 maart 2019 om 17:32

  “Ook elders in de wereld (bijvoorbeeld Hongarije en Brazilië) zien we hoe met name kritische studies zoals genderstudies, migratiestudies, en seksualiteitsstudies door dergelijke politieke ontwikkelingen reeds in hun voortbestaan worden bedreigd.” Wellicht omdat men daar door heeft dat ze geen geld willen verspillen en de wetenschap ter schande willen brengen door veredelde blogjes schrijvers een leerstoel aan te bieden. “Hoe beschermen wij onze academische waarden tegen de politieke waan van de dag?” deze vond ik trouwens ook hilarisch. De ironie droop er van af gezien de ondergetekenden ‘wetenschappers’. Talloze voorbeelden inclusief deze brief tonen precies het probleem aan die Thierry aan de kaak wilde stellen. Gelukkig zie ik dat de echte wetenschappers (van de faculty of science) niet/weinig te bewegen zijn voor dit soort onzin.

  • Jesper Jansen schreef op 29 maart 2019 om 22:20

   ‘Kritische studies’. Bwaha. Die studies die op hun sites aangeven dat ze als doel hebben de ondermijning van ‘het patriarchaat’ (een onfalsifieerbaar concept) bedoelen ze zeker? Bwaha.

 6. Paul Voestermans schreef op 27 maart 2019 om 17:59

  Kijk als dit waar is: “Het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie roept sinds vorige week leerlingen en andere betrokkenen in het onderwijs op om voorbeelden van ‘linkse indoctrinatie’ te melden bij de partij” dan is deze oproep meer dan noodzakelijk?

 7. Maarten Veldstra schreef op 27 maart 2019 om 18:12

  @ Paul Voestermans:

  Want onderzoeken of er echt sprake is van linkse indoctrinatie mag niet?

  Je bent bang dat het blijkt te kloppen?

  • Cleo schreef op 28 maart 2019 om 11:07

  • Cleo schreef op 28 maart 2019 om 11:38

  • Paul Voestermans schreef op 28 maart 2019 om 12:12

   Alles mag onderzocht worden @Maarten Veldstra…maar zoals ik al schreef hieronder: indoctrinatie of wat mooier gezegd de politieke leerschool start al vroeg en de uni’s versterken wat er al is. De uni is geen politieke leerschool. Dat en ook dat de keuze voor een studie alleen al de politieke voorkeur weerspiegelt schreven we al in 1979 in het proefschrift: De Vergruisde Universiteit. Ook TB en FvD aanhangers zijn al vroeg aan hun voorkeuren gekomen. Jijzelf waarschijnlijk ook. Wel leuk om eens preciezer na te gaan.

 8. Wim Heitinga schreef op 27 maart 2019 om 19:33

  • Jesper Jansen schreef op 29 maart 2019 om 22:24

   Uitstekende zaak. Waar bemoeit die goof zich mee.

   Fijn dat dat gratuite gedeug eens voor gevolgen zorgt.

   Ik werd al op het matje geroepen omdat ik tijdens college, na een kwartier hetzelfde uit te moeten leggen aan een feitenvrije feminist verzuchtte: “nu ben ik klaar met dat feministische gelul.”

   Ik weet niet of ik het daadwerkelijk een goed idee vindt dat mensen hiervoor zich moeten verantwoorden, maar goed om te zien dat er niet meer met twee maten gemeten worden.

   En die slachtofferrol vanuit de faculteit mag ook wel wat minder.

 9. Rick schreef op 27 maart 2019 om 20:25

  Wie betaalt, bepaalt: decennia van links-liberalen aan de macht hebben universiteiten (en (staats)media, en rechters, enz.) opgeleverd die ideologisch op dezelfde links-liberale lijn zitten.
  En het is logisch dat als Baudet aan de macht komt, hij geen zin heeft om daarvoor te blijven betalen.

  En het is ook logisch dat hoogleraren genderstudies e.d. (zie het rijtje ondertekenaars) de bui al zien hangen en ook brood op de plank willen houden.

  De oplossing is heel eenvoudig: de universiteit van het belastinginfuus af (en de belastingen evenredig verlagen natuurlijk).
  Dan kunnen studenten die willen betalen voor genderstudies e.d. naar een school gaan die deze aanbiedt; en andere juist betalen voor een universiteit met studies en docenten waar zíj naar op zoek zijn.

  • Rianne schreef op 28 maart 2019 om 14:09

 10. Christian Willemsen schreef op 27 maart 2019 om 23:46

  Nou waar zijn jullie nu zo bang voor ? Die hele hetze tegen Baudet is niet normaal. Ga gewoon in gesprek. Wees toch eens wat ruimdenkender! Het lijkt erop dat jullie conclusies/waarheden klakkeloos uit een boekje overnemen i.p.v. te spreken uit eigen onderzoek! Het begint op tunnelvisie te lijken. Als of er maar een waarheid is. Kom gewoon met een goed rapport gebaseerd op feitelijkheden en bronvermeldingen en/of eigen onderzoek welke herleidbaar is mbt die zaken waarvan jullie vinden dat Baudet niet spoort en schrijf daar over i.p.v. van als groep te roeptoeteren..

 11. Thierry schreef op 28 maart 2019 om 04:45

 12. Regina schreef op 28 maart 2019 om 08:00

  Hahaha ik heb niet gestudeerd en zelfs ik zie dat er weer een meester(lijke) slag is geslagen. Immers de weledelgestrenge heren en dames, die zichzelf schuldig maken aan linkse indoctrinatie, komen middels deze petitie vanzelf in het lijstje te staan. Dus Baudet krijgt nu van 2 kanten input waar hij om gevraagd heeft, ergo wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in………

 13. Frans Nijhof schreef op 28 maart 2019 om 08:26

  Baudet: ‘we worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen.’
  Feiten
  Universiteiten: universitaire docent roept na de overwinning van FvD om de hulp van Volkert van de G. die Pim Fortuyn vermoorde.
  Journalisten: de linkse media, onder meer de Volkskrant, die ook Donald Trump tot de enkels afbranden, beoordeelden Baudet als neo fascist, racist, xenofoob, populist, islamofoob, rechtse extremist, gevaar voor de samenleving
  Kunstsubsidies: onze nationale hofnar Freek de Jonge verstoorde het boekenbal door luidruchtig te vragen om een statement tegen de toespraak van Baudet te maken
  Architectuur: ik heb nog geen links gebouw kunnen vinden, behalve het FNV hoofdkantoor in Utrecht

  • Thijs schreef op 28 maart 2019 om 11:30

   “Architectuur: ik heb nog geen links gebouw kunnen vinden, behalve het FNV hoofdkantoor in Utrecht” om de problemen die FVD met architectuur heeft, kan ik je deze documentaire aanraden:
   https://www.youtube.com/watch?v=bHw4MMEnmpc ‘Why beauty matters’ van Roger Scruton. Schoonheid is niet langer het streven meer en dat vervreemt mensen. Architecten vormen een elitaire cultuur die zich afzet tegen het schoonheids ideaal van het volk.

   • J.Janssen schreef op 14 februari 2020 om 20:24

    …en dat vervreemdt mensen en NIET en dat vervreemt mensen. De stam is vervreemden met en eraf dus vervreemd. Analogie met werkwoord waarvan de stam niet op een d eindigt zoals stromen. Je zegt niet: ‘en dat stroom weg’ maar: …. en dat stroomt weg. Dus: … ‘en dat vervreemdt.’

    Beperk mij tot fouten in werkwoordsspelling.

 14. Rupke (oren groter dan het kupke) schreef op 28 maart 2019 om 08:41

  Een grote schande dat mensen van de RU Nijmegen op deze manier zo nodig moeten bewijzen dat de Forum voor Democratie gelijk heeft.
  We worden beïnvloed in onze stemrecht. Of beter gezegd, iedere burger die niet kaarsrecht achter de links elite staat wordt monddood gemaakt.
  Hiermee bereikt men echter het tegenovergestelde want de burger is ondertussen flink uitgeslapen.
  Laat FvD of de PVV toch roepen wat ze willen en jank een wat minder. Ben je het er niet mee eens dan ga je toch lekker door met het stemmen op de linkse kliek.
  Succes!

 15. Evelien schreef op 28 maart 2019 om 09:06

  Waar komt deze zin opeens vandaan? “Hoe bieden we, ook binnen onze universiteiten, tegenwicht tegen de normalisering van racisme, misogynie, en autoritarisme?” Als je deze beschuldigingen impliciet voor waar aanneemt, onderbouw ze eerst.

  • Martin schreef op 28 maart 2019 om 09:32

   Ja, dat is precies het punt. Wanneer is iets “racisme” of “misogynie”? Is daar op een redelijke manier over te praten? Ik vrees van niet.

 16. Suus schreef op 28 maart 2019 om 09:23

  In woord en geschrift hebben de meeste WETEN-schappers het over:
  Ik denk, ik vermoed, waarschijnlijk, mogelijk et cetera. Dat is niet weten maar GOKKEN waardoor ‘wetenschappers’ niet erg geloofwaardig zijn ( uitgezonderd de uitzonderingen).
  Als je daarbij de sponsoring van het bedrijfsleven bijv. farmaceuten aan de RU voegt is onafhankelijkheid ver te zoeken. Zielig doen, anderen de schuld geven, is een narcistische eigenschap, de brief een treffend voorbeeld.
  Verbeter de wereld begin bij jezelf lijkt me op zijn plaats.

  Suus

 17. Rupke (oren groter dan het kupke) schreef op 28 maart 2019 om 09:32

  Tommy Derksen zegt “Ik sta voor goed onderwijs. Ik laat me niet intimideren of bang maken. Geen student hoeft mij ooit te verlinken bij welk meldpunt dan ook of die druk te voelen.”

  Daarmee bewijst ook hij eveneens hoe triest het is gesteld met de onpartijdigheid.
  Naar mijn mening is neutraliteit juist iets waar leraren voor zouden moeten staan.
  Politieke voorkeur hoort niet ik de lokalen thuis en beïnvloeding van leerlingen vind ik ronduit walgelijk.
  De politiek moet er zelf voor zorgen dat hun punten aansluiten bij de wensen van de bevolking. En niet achteraf huilie huilie doen als je kiezers, door eigen toedoen, massaal kwijtraakt.

 18. Boudewijn Corstiaensen schreef op 28 maart 2019 om 10:12

  Theo Hiddema riep triomfantelijk na de overwinning dat er een nieuwe lente aankomt.
  Dat Klopt. Het was immers 20 maart. Zijn oproep heeft wel gevolgen: Zorg voor maatregelen tegen klimaat verandering. Verbod van alle landbouwgif-bestrijdingsmiddelen, zodat Bijen en Vlinders en dus ook mensen kunnen leven.
  Het bevorderen van SCHONE lucht door het aan banden leggen van zoveel mogelijk autoverkeer en vliegverkeer.
  Nieuwe lente betekend gezond verstand en luisteren naar deskundigen.
  In het educatief natuuronderwijs wordt hier al volop aandacht gegeven. Wij nodigen Theo Hiddema graag uit voor een gesprek, om de nieuwe lente te waarborgen en dat deze nieuwe lente kans krijgt. Dat wil zeggen als blijk van een goed begin, onmiddellijk verbod van alle giftige landbouwbestrijdingsmiddelen. Theo Hiddema houdt u op de hoogte over zijn nieuwe lente.

  • J.Janssen schreef op 14 februari 2020 om 20:34

   Nieuwe lente betekent en niet: ‘betekend’ Het gaat niet om heeft, had/hebben,hadden betekend; dus niet om een voltooid deelwoord.

 19. Paul Voestermans schreef op 28 maart 2019 om 10:40

  Mijn opmerking de oproep te steunen is dubbelzinnig ook door dat vraagteken, zo werd me duidelijk gemaakt. Het moge duidelijk zijn: met steun aan de oproep bedoel ik die van de hoogleraren, niet die van FvD. Maar dat vraagteken dat er kwam te staan door mijn eigen verkeerde toetsengebruik, wijst toch op mijn twijfel.

  De universiteit is geen politieke leerschool. Dat stelden we al vast in het proefschrift uit 1979 De Vergruisde Universiteit. Politieke vorming vindt veel eerder plaats en zowel ter rechter als ter linker zijde. De uni vescherpt een en ander zodat wat meer rechts bij tandheelkunde en medicijnen zit, destijds in 1979 althans, en meer links bij bijv. psychologie.

  Thierry Baudet is gevorm in het conservatieve Leidse nest van Paul Cliteur en co. die naar mijn smaak eerder doorgaat voor een een antireligieus moralist en vrijdenker dan voor een verdediger van de boreale beschaving.

  Wat TB en zijn partij van die Leidse ingredienet brouwen is wel iets om eens grondig tegen het licht te houden. Vooral wat hij over de boreale beschaving zegt is onzin. Ik doe een voorzet in een stuk over ‘beschavingsonzin van en over China’, waar ik ook inga op een aantal misvattingen over de Westerse beschaving: (plak dit in de bowser: Want ik weet niet of de link hier automatisch werkt).

 20. Paul Voestermans schreef op 28 maart 2019 om 11:02

  Die werkt dus niet helaas….
  Overigen mag je voor gevormd in de tekst hierboven ook lezen rechts geindoctrineerd.

 21. wapo schreef op 28 maart 2019 om 11:37

  Het gebrek aan diversiteit van ideeen aan universiteiten is schrijnend. Iedere geleerde die Charles Murray, Kevin MacDonald, David Irving, etc. citeert wordt verguist.

 22. Paul Voestermans schreef op 28 maart 2019 om 12:05

  Ingrediënten dus…
  Helaas de webmaker heeft geen mogelijkheid tot correctie of aanvulling ingevoerd…
  En dat voor een uni website!

 23. Hanneke Koper schreef op 28 maart 2019 om 12:07

  Gedeeld..helemaal mee eens…
  Ben blij dat men in opstand komt.
  Hoelang hij dit volhoud, ik heb zo mijn twijfels nl.
  Lavendel alleen zal niet genoeg zijn.
  Ik laat me verrassen, de komende tijd.
  Oh….ik ben een vrouw. Dus kom er maar in, haantjes. 😀
  Tok, Tok, [vertaling….fijne dag.

  • J. Janssen schreef op 14 februari 2020 om 20:46

   …. wordt verguist moet zijn: ‘wordt verguisd’. Wanneer je twijfelt of het verguiste of verguisde moet zijn denk dan aan het kofschip. Neem de stam van het hele werkwoord. Dat is verguizen met en eraf dus verguiz. ‘z’ zit niet in het kofschip dus het wordt: verguisde

  • J.Janssen schreef op 14 februari 2020 om 20:54

   Hoelang hij dit volhoud moet zijn: Hoelang hij dit volhoudt.

   Analogie: ‘Hoelang hij dat bestudeert’ is stam plus t dus bestudeer plus t.
   Dus: Hoelang hij dat volhoudt is stam plus t. dus volhoud plus t

 24. Robin schreef op 28 maart 2019 om 12:36

  Ik zie dat het trollenleger ook de commentaarsectie op Voxweb heeft gevonden. Prima ingezonden brief trouwens, die genoeg ruimte voor dialoog biedt. In elk geval meer ruimte dan het oprichten van een lerarenmeldpunt…

  • Mx schreef op 29 maart 2019 om 21:53

   Waarom wordt iedereen die ook maar iets oppert tegen de (in ieder geval hier) linkse massa in gelijk een troll genoemd? Is het voor proponenten van de ideeën dan echt zo lastig om zich voor te kunnen stellen dat iemand een andere mening kan hebben (ongeacht hoe welbespraakt die mening geuit wordt)?

 25. Martin schreef op 28 maart 2019 om 12:51

  “Al langere tijd klaagt de gepromoveerde rechtsfilosoof over vermeende ‘linkse indoctrinatie’ aan Nederlandse scholen en universiteiten”

  Het gaat in werkelijkheid slechts om bepaalde specifieke gebieden, waarin de conclusies van het onderzoek vaak nogal onbetrouwbaar zijn. Een van de ondertekenaars is “hoogleraar Gender & Diversity”, dat soort specialisaties. Van de TU Delft hebben we zo’n open brief nog niet gezien.

 26. Boris schreef op 28 maart 2019 om 13:30

  Mooi om te zien dat medewerkers van de universiteit zich uitspreken. Het meldpunt schaadt het gesprek tussen docenten en studenten. Het houdt de facto een veroordeling in, waar de docent zich niet tegen kan verweren. In plaats van dialoog ontstaat er argwaan, in plaats van openheid onstaat er strijd.

  Ik lees deze brief ook als een oproep aan diegenen die zich tekort gedaan voelen door het huidige systeem om hun claims te onderbouwen en uit te leggen hoe hun visie niet leidt tot schade aan de academische vrijheid. Op welke assumpties rusten de beschuldigingen van indoctrinatie? Welk onvermogen tot denken wordt ook de studenten toegeschreven, die niet in staat zouden zijn te reageren op wat hun docent denkt? Op welke wijze zouden linkse gedachten zo dwingend aanwezig zijn dat andere perspectieven niet meer overwogen mogen worden?

  De dreiging van politieke bemoeienis binnen de universiteit lijkt mij gestoeld te zijn op een gevoel gekrenkt te zijn, gepaard met het gefrustreerde onvermogen om nog een dialoog te voeren – dat wil zeggen, open te staan voor het andere. Naar mijn inzicht kan alleen een protest dat ruimte laat voor de dialoog academisch heten. Laten we vooral in discussie blijven over de taak van de universiteit met elkaar.

  • wop schreef op 28 maart 2019 om 14:07

   Ik zou je aanraden de reacties eens te lezen. Misschien ga je dan inzien hoe ver de linkse indocterinatie gaat.

  • wop schreef op 28 maart 2019 om 14:11

   Zie bijvoorbeeld wat er gebeurt als Paul Cliteur, Charles Murray, Jordan Peterson, etc. ergens gaat spreken. Hoe makkelijk is het denk je voor mensen met soortgelijke meningen om een positie aan een universiteit te krijgen, waar de lui die deze brief ondertekende een flinke vinger in de pap hebben.

  • Martin schreef op 28 maart 2019 om 14:15

   “Op welke assumpties rusten de beschuldigingen van indoctrinatie?”

   Dat is toch bekend: het gaat om politiek-correcte maar onwetenschappelijke theorieën die aan de studenten worden gepresenteerd als wetenschap.

 27. Paul Treanor schreef op 28 maart 2019 om 14:03

  Ook uit de reacties hier, blijkt dat de Nederlandse universiteiten onherroepelijk zijn gepolariseerd, vooral de studenten. Dat blijkt telkens weer bij incidenten, zoals het bezoek van Paul Cliteur aan de RUG, en zijn meldpunt linkse indoctrinatie. Dat was ook het geval vorig jaar bij het bezoek van Jordan Peterson aan de UvA, less meer op de UvA-website Folia. Door het meldpunt-ophef is de discussie overigens weer opgelaaid, zie

  https://www.folia.nl/opinie/128078/universiteiten-moeten-kleur-bekennen-over-forum-voor-democratie

  We moeten af van het beeld, dat het hier om losse incidenten gaat. Er is een cultuur-oorlog gaande in het onderwijs, dat de extreme polarisatie in Nederland weerspiegelt. De universiteitsbesturen lijken geen besef te hebben van wat er gaande is, en met name van de gevaren en risico’s. Geweld is onafwendbaar bij zulke extreme polarisatie: in het buitenland zijn er al doden gevallen op campus, en Nederland kan zich niet immuun wanen voor ideologisch geweld. Laat de universiteitsbesturen hun kop uit het zand trekken, de gevaren en risico’s erkennen, en dan kunnen we erover praten.

 28. Christopher schreef op 28 maart 2019 om 19:53

  Baudet generaliseert natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk problemen zijn in bepaalde wetenschapsgebieden. Maar mijns inziens is het probleem anders en fundamenteler van aard dan Baudet of anderen hier aanstippen.
  De geesteswetenschappen zijn per defintie kwalitatief van aard en geven niets anders dan goed gedocumenteerde casuistiek, er is niks empirisch aan. Op zich geen probleem, maar ze gaan vaak buiten hun boekje door bijvoorbeeld generaliserende conclusies te trekken over het gedrag of de aard van mensen. Echter, hier dit is niet hun expertise, want generaliserende uitspraken doen over het gedrag of de aard van mensen hoort thuis in de wetenschappelijk discipline die psychologie heet en die er empirisch onderzoek naar doet met hele andere onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld door middel van representatieve steekproeven. Geesteswetenschappers moet dus beter hun plaats weten.

 29. M schreef op 28 maart 2019 om 21:51

  Ik heb meegemaakt dat inderdaad een prof ongevraagd zijn politieke boodschap in een wetenschappelijk stuk wilde plaatsen omdat er volgens hem een geluid vanuit de wetenschap moest komen tegen de PVV. Dit was dus een prof van de Radboud die zijn politieke voorkeur niet gescheiden kon en wilde houden van de wetenschap.

  • Martin schreef op 29 maart 2019 om 09:20

   “Dit was dus een prof van de Radboud die zijn politieke voorkeur niet gescheiden kon en wilde houden van de wetenschap.”

   Wat voor “wetenschap” was dat dan? Theologie?

 30. Jesper Jansen schreef op 29 maart 2019 om 22:27

  “Hoe beschermen wij onze academische waarden tegen de politieke waan van de dag?”

  Betere vraag: “Hoe beschermen wij onze academische waarden tegen de gevaren van confirmation bias door een schromelijk tekort aan standpuntsdiversiteit?”

  Of kom ik hier niet 5 personen uit mijn vakgebied en 4 personen van mijn faculteit tegen?

 31. M. Wentink schreef op 30 maart 2019 om 17:16

  Hoe bieden we, ook binnen onze universiteiten, tegenwicht tegen de normalisering van racisme, misogynie, en autoritarisme?

  Wel, door nooit meer goed te vinden dat deze woorden, zonder een diepgaand onderzoek en een sluitende wetenschappelijke onderbouwing van minstens tien A-viertjes, als etiket op je medemens worden geplakt.

  Want geloof me; het werkelijke aantal échte racisten etc, etc is zo’n stuk kleiner dan jullie denken, jullie vraag er naar overstijgt het aanbod schromelijk!

 32. michel schreef op 30 maart 2019 om 21:56

  Geachte Ondertekenaars,

  – linkje naar de KNAW bevindingen
  een cultuur die ten tijde van de affaire Buikhuisen al duidelijk werd. En dan gaat diezelfde cultuur ‘onderzoek’ doen. Wij van WC-eend stellen vast dat…..

  – linkje naar Stukroodvlees met een artikel van Herman van de Werfhorst,
  Hoogleraar Sociologie aan de UvA
  Stukroodvlees(!), Hoogleraar Sociologie(!), UvA(!)

  – 12 ondertekenaars
  als ik naar de achtergrond van de ondertekenaars kijk, dan bekruipt mij een onaangenaam gevoel. Deze komen namelijk precies uit de hoek waar, indien er inderdaad sprake van indoctrinatie is, ik (en waarschijnlijk elke criticus) verwacht dat deze indoctrinatie het sterkst zal voorkomen.
  Ik besef, niet echt een bewijs. Maar wel een indicatie.
  Waarom zijn er geen mede-ondertekenaars met een wat hardere achtergrond? Iets meer richting beta?
  Onbedoeld lijkt u te bevestigen dat u in een bubbel leeft. Uw keuze van linkjes (wat heeft de staking overigens met de kwestie van indoctrinatie te maken?) spreekt boekdelen.

  Paul Cliteur (ik zie u twaalven bij wijze van spreken al kippenvel krijgen) heeft in een zeer heldere brief zijn ervaring uiteen gezet. Betrof weliswaar de RUG, maar zijn ervaring én zijn boodschap, zouden zomaar universeel kunnen zijn.
  https://tpo.nl/2019/03/27/paul-cliteur-open-brief-aan-de-rector-van-de-universiteit-groningen/

  Dames en heren ondertekenaars,
  Kunt u mij uitleggen waarom ik u nooit heb horen klagen over de achtergrond van het onderwijzend personeel. Ik lees bij uw werkzaamheden o.a. ender & Diversity (FSW), Sociale en Politieke Filosofie (FFTR), Comparative Politics and Inequality Issues (FMW), Sociale en Politieke Filosofie (FFTR), Filosofie van de Managementwetenschappen en Organizational Behaviour (FMW).

  Genoeg kennis dus aanwezig om op te merken dat uw achtergrond (en die van uw collega’s) extreem afwijkt van die van de doorsnee Nederlandse bevolking.
  Ja, logisch zult u zeggen. Wij zijn natuurlijk veel hoger opgeleid. Wij hebben een onderwijshart.

  Nee, ik doel op de extreme afwijkende politieke oriëntatie van u en uw collega’s.
  Geen reden om aan de bel te trekken? Te klagen? Om diversiteits-trajecten te starten? Om positieve discriminatie te overwegen? U kunt waarschijnlijk zelf nog een heleboel andere trajecten en acties bedenken. Teneinde tunnelvisies te voorkomen. Om tegenspraak te stimuleren. Om elkaar scherp te houden. Om af toe even uit de bubbel te kunnen stappen. Of door de bubbel te laten prikken.

  Een door AOB uitgevoerd onderzoek wijst uit dat van de 10.000* respondenten er ongeveer 80% op Gl, SP, PvdD, PvdA en D’66 stemmen.
  Zou het kunnen zijn dat u (zonder het wellicht door te hebben?) inderdaad in een bubbel leeft? En u daarom op geen enkele druk maakt om deze extreme over-vertegenwoordiging (of onder-, afhankelijk waar je naar kijkt). Of deze niet-afspiegeling niet ziet. Of nog erger, er eigenlijk wel van op de hoogte bent, maar het allemaal wel prima vindt?

  met vriendelijke groet,
  Michel

  * Onderzoek naar politieke voorkeur AOB-leden, 10.000 respondenten
  2017: Gl + SP + PvdD + PvdA + D’66 = 79%
  2019: Gl + SP + PvdD + PvdA + D’66 = 80% (bij 40% weet nog niet)
  van 2017 naar 2019 is het FvD van 1 naar 3% gegaan.
  https://www.aob.nl/nieuws/groenlinks-populairst-onder-aob-leden/

  • Martin schreef op 1 april 2019 om 13:24

   Nog eentje van Cliteur:

   https://tpo.nl/2019/04/01/paul-cliteur-meldpunt-of-niet-de-strijd-voor-neutrale-wetenschap-is-niet-voor-bange-mensen/

   Cliteur verwijst daar naar “het boek van Bruce Bawer, The Victim’s Revolution: The Rise of ldentity Studies and the Closing of the Liberal Mind (2012), dat duidelijk maakt dat tegenwoordig aan universiteiten disciplines worden ontwikkeld die zich nauwelijks onderscheiden van politiek activisme”.

   Het probleem is dus politiek activisme aan sommige universiteiten. Dat dat soort activisme vooral voorkomt in de gebieden Gender&Diversity etc, en bepaald niet in de exacte wetenschappen, was te verwachten. Het probleem kan dus opgelost worden door politiek activisme van de universiteiten te verbannen.

  • Heinrich schreef op 1 april 2019 om 14:38

   En dan zou je nog kunnen denken, maar van activisme zijn ónze gender-en diversiteitswetenschappers toch wars?! Welnee, ook aan de RU geven ze het gewoon toe, kijk maar naar dit interview van mevrouw Naezer in het universitaire gender-en diversiteits propaganda blaadje Raffia waar Naezer gewoon toegeeft activisme in de wetenschap te kunnen bedrijven – en daar nog mee in haar nopjes is ook:
   https://raffia-magazine.com/2017/05/29/academisch-activisme/
   En het Radboud Gender & Diversity Studies spreidt zich als een olievlek uit over de RU. Zo zoekt de FFTR (filosofie, religie&theologie) nu naar een UD Gender-en diversiteit (https://www.ru.nl/genderstudies/nieuws-activiteiten/nieuws-0/@1210534/vacancy-for-assistant-professor-gender-and/) Alsof de sociale faculteit nog niet genoeg gender-en diversiteitsstudies aanbiedt!

  • Martin schreef op 1 april 2019 om 16:37

   Heinrich, bedankt voor deze link.

   Naezer heeft het over “de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven” en ik begrijp dat zij dat als onrecht ziet. Maar waarom? Als vrouwen zich relatief weinig voor b.v. (echte) wetenschap interesseren dan moeten zij dat toch zelf weten? Willen we nu vrijheid of niet?

 33. Christopher schreef op 5 april 2019 om 17:00

  “Ook elders in de wereld (bijvoorbeeld Hongarije en Brazilië) zien we hoe met name kritische studies zoals genderstudies, migratiestudies, en seksualiteitsstudies door dergelijke politieke ontwikkelingen reeds in hun voortbestaan worden bedreigd.”

  Dit citaat suggereert dat er zoiets bestaat als kritische studies. Het impliceert ook dat er dan zoiets bestaat als niet-kritische studies. Bovenstaande ondertekenaars suggereren dus zelf dat er studies in het leven zijn geroepen om kritiek te leveren. Met andere woorden, met deze studies wordt je niet gevormd tot wetenschapper, maar opgeleid tot aktivist.

  De universiteit van Utrecht is hier op haar website zelfs heel expliciet in. Zo lezen we op de website van genderstudies (https://www.uu.nl/onderzoek/genderstudies):

  “Onze genderwetenschappers richten zich vanuit een feministische en post-koloniale invalshoek op het in kaart brengen, begrijpen en repareren van maatschappelijke en culturele in- en uitsluitingsprocessen”

  en

  “Door de relatie tussen vanzelfsprekenheid, waarheid en macht open te breken, creëren de onderzoekers van Genderstudies nieuwe perspectieven op kunst, cultuur, wetenschap en samenleving”

  Universiteiten en wetenschappers zouden zich een stuk geloofwaardiger maken in hun kritiek tegen Baudet als ze de aktivistische apekool op hun universiteit zouden schrappen. Maar ik maak me geen illusies, want dan moet je je nek uitsteken. Wanneer je aan posities, privileges en geld komt, wordt het spel hard en smerig gespeeld. Ook aan de universiteit.

  • Martin schreef op 7 april 2019 om 08:51

   “In kaart brengen, begrijpen en repareren”.

   Men WIL het helemaal niet begrijpen. Bv biologie is een no-go area in de “gender science”. En “repareren”? Gelijke rechten zijn er al.

  • J.Janssen schreef op 14 februari 2020 om 21:10

   …wordt je niet gevormd tot…. moet zijn: word je niet gevormd tot….

   Analogie: …loop je niet het risico….. dus…….word je niet gevormd tot….

 34. Martin schreef op 7 april 2019 om 08:56

  Zie ik nu pas: de “relatie tussen waarheid en macht”. Dat is uit de VS overgewaaid. Of een bewering waar is of niet hangt af van je positie in de piramide van macht. Dat dit soort anti-wetenschappelijke bagger door een universiteit wordt gepropageerd is een schande. Het maakt blijkbaar geen moer uit wat je zegt, als het maar activistisch opportuun is.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!