Geen extra kabinetssteun voor onderwijspersoneel met long covid

10 mrt 2023 ,

Het kabinet voelt zich niet geroepen om onderwijspersoneel dat vanwege langdurige covid-klachten arbeidsongeschikt dreigt te raken extra te ondersteunen. Werkgevers en vakbonden zullen daar samen een regeling voor moeten treffen.

In januari hadden zich bij de vakbonden AOb en FNV 1.700 onderwijswerknemers met long covid gemeld. Zij moesten aan de slag toen de meeste Nederlanders nog thuiswerkten en kregen geen voorrang bij vaccinaties. Een deel van hen is inmiddels na twee jaar ziekte ontslagen, wat tot een grote inkomensterugval leidt. De onderwijsbonden en schoolleiders willen daarom dat het kabinet voor het onderwijs met terugwerkende kracht een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt.

Maar het kabinet voelt de morele verplichting om extra steun te bieden alleen voor zorgpersoneel met long covidklachten, dat tijdens de eerste coronagolf vaak onbeschermd doorwerkte. Onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma hebben begrip voor het verzoek van de bonden, maar stellen dat ze voor aanvullende ondersteuning afspraken moeten maken met de werkgevers.

Geen speciale steunmaatregelen

Bij de Radboud Universiteit hebben ongeveer dertig medewerkers te maken met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting, laat een woordvoerder van de universiteit weten. ‘De bedrijfsartsen hebben tot nu toe nog geen medewerkers begeleid die door long covid langer dan twee jaar en vier maanden (de periode totdat iemand een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, red.) arbeidsongeschikt waren.’

De universiteit heeft geen speciale steunmaatregelen voor medewerkers met long covid-klachten. ‘Alle medewerkers die langdurig niet in staat zijn om te werken krijgen begeleiding van de bedrijfsarts, dus ook medewerkers met long covid’, aldus de woordvoerder. ‘Vanuit de bedrijfsarts kan aanvullende ondersteuning door specialisten worden geboden. Ook heeft de Radboud Universiteit een hulpfonds voor medewerkers die in financiële problemen dreigen te komen door langdurige arbeidsongeschiktheid, Stichting Financieel in Balans.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!