Geneeskundestudenten willen meer aandacht voor de donkere huid

22 jul 2021

De International Federation of Medical Students Associations Nijmegen hoopt meer aandacht te krijgen voor diversiteit in het medisch curriculum. Ze heeft daarvoor een speciale commissie opgericht die ideeën gaat aandragen.

Het huidige geneeskundecurriculum legt te veel focus op de witte huidskleur. Dit vindt een speciale commissie die is opgericht binnen de International Federation of Medical Students Associations Nijmegen (IFMSA-Nijmegen). Afgelopen maand organiseerden zij een lezing waarbij dermatoloog Colette van Hees (Erasmus MC) benadrukte waarom het zo belangrijk is aandacht te besteden aan alle huidskleuren. Zo kan huidkanker er bij een donkere huid net anders uitzien dan bij een witte. Geneeskundestudenten Amber Willemsen (20), Lucinda Tuithof (22) en Marleen Koster (23) zijn lid van de commissie en hebben één doel voor ogen: meer aandacht voor diversiteit in de medische wereld.

Als ik het goed begrijp ligt de focus in de westerse medische wereld vooral op witte, oudere mannen.

Lucinda: ‘Nu misschien nog wel, maar ik merk binnen ons eigen curriculum dat die aandacht al breder wordt. Wij vonden dat dermatologie daarbinnen nog een beetje achterliep en daarom is dat het eerste waar onze commissie nu op focust.’

Hoe zie je die diversiteit al terug in het huidige curriculum?

Marleen: ‘Er zijn al een aantal keuzevakken en minors die inspelen op diversiteit en hoe we dit onderwerp moeten aanpakken. Sommige verplichte vakken besteden er ook al aandacht aan, bijvoorbeeld door te kijken naar welke ziektes bij een bepaalde populatie vaker voorkomen. Ik denk dat de universiteit goed op weg is, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom willen we komend jaar graag met de universiteit samenwerken om tot een oplossing te komen voor het probleem dat wij zien.’

‘Diversiteit komt nu voornamelijk terug in de keuzeruimte van het curriculum’

Lucinda: ‘Naast die verplichte vakken kun je minors volgen over onder andere kwetsbare groepen, genderzorg en mensen met een migratieachtergrond. Ik heb zelf een minor gevolgd over ethiek en filosofie in de medische wereld en daar stond diversiteit heel erg op de voorgrond. We zien dat de universiteit al moeite doet om diversiteit terug te laten komen, maar dat dit voornamelijk in de keuzeruimte terugkomt. Wij zouden graag zien dat diversiteit meer wordt opgenomen in het vaste curriculum.’

Denken jullie dat het gebrek aan diversiteit leidt tot minder kwaliteit in de zorg?

Lucinda: ‘Dat is een lastige vraag, want zoiets is bijna niet te meten. Maar waarschijnlijk indirect wel, want je handelen is gebaseerd op wat je hebt geleerd over met name een bepaalde populatie. Als wij een steentje kunnen bijdragen aan meer diversiteit in de zorg en dat leidt tot meer kwaliteit, dan is dat mooi meegenomen.’

Is dit een onderwerp waar jullie persoonlijk ook mee bezig zijn?

Amber: ‘Ik zit hiernaast ook nog bij de commissie voor mensenrechten en vrede. Daar heb ik me bij aangesloten omdat ik dat belangrijke onderwerpen vind. Binnen deze commissie gaat het bijvoorbeeld over de vluchtelingenproblematiek, maar ook over diversiteit. Heel nuttig, want als ik op de hoogte bent van wat er speelt kan ik later als arts aan zoveel mogelijk mensen de beste zorg bieden.’

Zien jullie dat er vanuit het werkveld ook behoefte is aan meer aandacht voor diversiteit?

Lucinda: ‘De commissie is opgezet voor bachelor- en masterstudenten, maar toen we rond gingen bellen en mailen om sprekers te vinden, kwamen we er snel achter dat er heel veel artsen en onderzoekers zijn die wat over diversiteit kunnen vertellen. Of zelfs zoals Colette van Hees er hun levenswerk van hebben gemaakt.’

Jullie focussen nu op dermatologie. Is er al een langetermijnplanning voor uitbreiding naar andere specialisaties?

Marleen: ‘Komend collegejaar willen we twee cursussen gaan aanbieden waarin allerlei aspecten van diversiteit centraal staan. Dus niet alleen huidskleur, maar ook gender, religie en seksualiteit. Daarnaast willen we ons voor nu nog even richten op dermatologie en de komende tijd meer lezingen en informatieavonden organiseren waar we nog meer de diepte in duiken. Onze hoop is dat we uiteindelijk op internationaal gebied met andere commissies samen kunnen gaan werken.’

1 reactie

  1. R. Tabak schreef op 22 juli 2021 om 12:23

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!