Groen bankieren? Nee, bedankt!

06 mrt 2015

De oproep van GroenLinks om groener te bankieren vindt weinig steun van de Radboud Universiteit. Dat spoort niet met de eisen die wij stellen aan lenen en beleggen, aldus het bestuur. Triodos Bank ziet geen enkel probleem om bankier van de universiteit te worden.

Universiteit ziet nog geen perspectief op groen bankieren. / Foto: Creative Commons
Universiteit ziet nog geen perspectief op groen bankieren. Foto: Creative Commons

Radboud Universiteit, word nog groener! Die oproep van GroenLinks vorige maand krijgt deels steun van het universiteitsbestuur. In een reactie deze week schrijft het college van bestuur dat de universiteit al goed op weg is met haar ‘duurzame ambities’. Bij aanbestedingen speelt duurzaamheid altijd een rol en we kregen in 2010 als eerste universiteit het milieucertificaat, reageert het college.

Maar op het verzoek om groen te bankieren reageert het universiteitsbestuur terughoudend. Aansluiten bij een bank die investeert in duurzaamheid – zoals Triodos Bank of ASN – kan niet zomaar, aldus de brief. ‘Dit is niet mogelijk vanwege de eisen die het ministerie van OCW en wij stellen aan lenen en beleggen’, zo luidt het verweer. Huisbankier ABN Amro en de twee andere banken waar de universiteit nu bankiert (ING en Rabo) kunnen gerust zijn.

Triple A
Een woordvoerder van Triodos Bank reageert verbaasd op de terughoudendheid. Een van de regels die de universiteit hanteert – alleen bankieren bij een bank met Triple A status – is sowieso achterhaald, legt hij uit, want geen enkele bank in Nederland geniet die hoogste status van kredietwaardigheid. Nu kan ook Triodos niet pronken met een Triple A, maar dat heeft te maken met het feit dat deze bank zelf geen leningen op de kapitaalmarkten aangaat, en die status daarom niet nodig heeft. De woordvoerder wijst erop dat de rating die is opgesteld in Basel veel relevanter is: die stelt eisen aan met name de liquiditeit van de banken, en daarin scoren Triodos Bank en ASN even goed of beter dan de andere Nederlandse banken. ‘Er is in dat opzicht dus geen reden om niet bij ons te bankieren, in tegendeel’, aldus de woordvoerder.

In zijn brief wijst het universiteitsbestuur bovendien op de ‘risicospreiding’, een voorname eis van zowel het ministerie als de universiteit zelf bij het wegzetten van geld. Als de woordvoerder van Triodos Bank het bedrag verneemt dat bij de Radboud Universiteit aan de orde is – 127 miljoen euro bij drie banken – snapt hij de aarzeling niet. ‘Instellingen doen altijd aan risicospreiding, dus het gaat eventueel om een deel van dit bedrag dat ze bij ons zouden wegzetten.’ Kan, we noemen maar wat, een bedrag van 50 miljoen euro met een gerust hart door de universiteit bij Triodos worden weggezet? ‘Geen probleem’, zegt de woordvoerder. ‘Er zijn geen belemmeringen om het gesprek met ons hierover aan te gaan.’ / Paul van den Broek

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!