‘11.000 wo-studenten hebben coronavertraging’

16 jun 2020

Elfduizend bachelor- en masterstudenten lopen naar eigen zeggen studievertraging op door de coronacrisis. Dat volgt uit een enquête die de landelijke studentenorganisatie ISO liet uitvoeren onder studenten aan hogescholen en universiteiten.

Bijna 30 procent van de 4700 respondenten die studeren aan universiteiten geeft aan minder studiepunten te hebben gehaald als gevolg van de crisis, 2 procent haalt er juist méér. Gemiddeld schatten ze hun vertraging in op 11 à 12 studiepunten (EC’s). Opvallend is dat de studieachterstand weinig verschilt voor studenten die veel of juist weinig of geen practica hebben. Voor die eerste groep valt wel veel meer onderwijs uit.

De studenten noemen verschillende redenen voor hun vertraging. Deze variëren van een gebrekkige communicatie door de opleiding tot gebrek aan faciliteiten om op de campus of thuis te studeren. Hoe groter het gebrek aan studiefaciliteiten thuis, hoe meer studievertraging men heeft.

Openbaar vervoer

Het aandeel studenten met een studieachterstand is verrassend genoeg weinig anders dan twee jaar geleden, blijkt uit dezelfde enquête, die onderzoeksbureau ResearchNed uitvoerde. Toen gaven acht op de twintig WO-studenten in de landelijke Studentenmonitor van het ministerie van OCW aan dat ze vertraging hadden, nu zijn dat er negen. Wel zijn meer studenten ontevreden over hun eigen voortgang dan in 2018 (41 procent versus 34 procent).

‘Een maand studievertraging kost een student al gauw ruim duizend euro’

Die lichte toename in studievertraging is desalniettemin een zorg, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Als je de cijfers doortrekt, betekent dit namelijk dat zo’n 54.000 hoger-onderwijsstudenten meer vertraging hebben dan in 2018. 11.000 hiervan zijn wo-studenten. ISO-voorzitter Kees Gillesse: ‘Hbo-studenten hebben meer praktijkonderwijs en hebben daardoor waarschijnlijk meer last van de coronabeperkingen.’

Hij maakt zich zorgen om de financiële gevolgen voor studenten. ‘Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra. Het is echt belangrijk dat studieachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.’

Gillesse pleit ervoor dat het kabinet prioriteit geeft aan fysiek onderwijs op universiteiten en hogescholen. Dat zou ook gegeven moeten worden voor 11 uur en na 15 uur, wat het kabinet momenteel graag ziet om drukte in het openbaar vervoer te vermijden. Ook roept Gilesse instellingen op om studiefaciliteiten zo snel mogelijk weer te openen.

Vertraging melden

Deze situatie speelt ook in Nijmegen, zegt Romé Kraaikamp van studentenvakbond AKKU, al verschilt het beeld sterk tussen faculteiten. ‘Opleidingen als geneeskunde en die bij FNWI hebben sommige practica al verschoven naar volgend collegejaar, waardoor studenten vertraging oplopen. Daar tegenover staat dat we ook geluiden horen van studies waar het juist goed gaat.’

Ze roept de Radboud Universiteit op om onderzoek te doen naar studievertraging. ‘Dat is makkelijk te doen, door bijvoorbeeld het aantal EC’s die dit jaar gehaald worden te vergelijken met die van vorig jaar. Zo kun je zien op welke plekken de problemen het grootst zijn.’ Studenten drukt ze op het hart om melding te maken als ze in de problemen komen.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de helft van de studenten zegt vertraging op te hebben gelopen. De rapporttekst waarop dit aandeel gebaseerd was (‘Voor de helft van de studenten is de studievoortgang naar eigen zeggen tijdens corona verslechterd.’) moet volgens ISO-voorzitter Gillesse echter anders geïnterpreteerd worden. ‘Dit gaat niet rechtstreeks om gemiste studiepunten, maar bijvoorbeeld ook over een vermindering van de opgedane kennis. De achterstand in studievoortgang tijdens corona is onder wo-studenten 4 procent hoger dan in 2018. Dat kont overeen met 11.000 studenten, volgens onze berekeningen.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!