Het ‘grijze gebied’ van tijdelijke SSH&-contracten zorgt voor problemen voor internationals

01 dec 2021 ,

Met meer dan 6.000 huurcontracten speelt SSH& een enorme rol op de kamermarkt in Nijmegen. Maar ieder jaar zorgen de tijdelijke contracten die de verhuurder aanbiedt ervoor dat de huizenmarkt tijdelijk dichtslibt. Gevolg: studenten die geen dak boven het hoofd hebben nadat hun contract is afgelopen.

De SSH& is, met ruim 6.000 verhuurde woningen, de grootste studentenhuisvester van Nijmegen. De organisatie verhuurt woonruimte aan Nederlandse en buitenlandse studenten en promovendi in Nijmegen en Arnhem. Daarmee levert de huisvester een grote bijdrage aan betaalbare huisvesting voor studenten.

Veruit de meeste bewoners van de SSH& mogen in hun kamer of appartement wonen totdat ze stoppen met studeren. Maar dat geldt niet voor iedereen. De SSH& deelt namelijk ook zogeheten short stay-contracten uit, waarmee kamers voor een bepaalde tijd worden verhuurd. Vaak voor een periode van een half jaar of een jaar. In tegenstelling tot reguliere contracten vallen deze kortetermijncontracten niet onder het Nederlandse huurrecht.

Een van de gevolgen daarvan is dat dergelijke verbintenissen niet maandelijks kunnen worden opgezegd. Dat leidt tot twee problemen. Enerzijds komen studenten in de (financiële) problemen bij het zoeken van een nieuwe kamer. Anderzijds blokkeert dit de doorstroom op de woningmarkt, omdat veel studenten op hetzelfde moment zonder woonruimte komen te zitten.

Internationale studenten

Volgens Marie-Sophie Simon van studentenpartij asap zijn dergelijke contracten meestal geen probleem voor uitwisselingsstudenten die slechts tijdelijk in Nijmegen verblijven, voor wie ze in eerste instantie zijn bedoeld. Maar voor internationale studenten die hier hun volledige studie willen volgen (zij krijgen deze contracten eveneens aangeboden in hun eerste jaar, wanneer ze nog hulp krijgen bij het vinden van huisvesting, red.) kan dit wél problemen opleveren. Dat heeft te maken met de opzegtermijn, legt Simon uit. ‘Deze contracten kunnen alleen twee maanden voor het eind worden opgezegd. Als je dus in augustus in je kamer trekt, moet je er in januari weer uit. Dan moet je in november al weten of je in januari particulier iets kunt huren voor een langere termijn. Dat is eigenlijk onmogelijk.’

De short stay-contracten zijn niet per se slecht, zo zegt Roel Veenstra van AKKUraatd: ‘Ik ben blij dat SSH& studenten in elk geval wil helpen door ze jaarcontracten aan te bieden.’ Maar de onmogelijkheid om eerder op te zeggen leidt volgens zowel AKKUraatd als asap tot een groter probleem: tegen de tijd dat de jaarcontracten in de zomer aflopen, zoeken ook veel nieuwe studenten, zowel Nederlandse als internationale, een kamer. Veenstra: ‘Je zit dan met drie grote groepen studenten die allemaal binnen een korte periode huisvesting zoeken. Uiteindelijk verergert dat de verstopping van de kamermarkt.’

‘Je moet in november al weten of je in januari iets kunt huren, dat is eigenlijk onmogelijk’

Marco Schoofs, manager strategie en wonen van de SSH&, laat weten dat de studentenhuisvester niet van plan is om op korte termijn het contractbeleid voor internationale diplomastudenten aan te passen. ‘De short stay-contracten zijn bedoeld voor een periode van een half of heel jaar. In deze periode kunnen studenten die langer in Nijmegen willen blijven andere woonruimte zoeken’, aldus Schoofs.

Maar het vinden van die alternatieve woning is echter niet zo eenvoudig, stellen Veenstra en Simon op hun beurt. Het leidt er volgens hen vaak toe dat studenten dubbele huur moeten betalen totdat hun short stay-contract afloopt. ‘Dat kan een student niet zomaar betalen’, aldus Simon. Daardoor worden veel studenten als het ware gedwongen om het contract volledig uit te zitten, voordat zij op zoek gaan naar een nieuwe woning. Simon kan het weten, als ervaringsdeskundige. ‘Ik werd uit mijn SSH&-kamer gezet in augustus, daarna was ik vijf weken dakloos voordat ik een nieuwe plek had gevonden.’

Grijs gebied

Volgens Jaap Dammingh, hoogleraar aan de Rechtenfaculteit en deskundige op het gebied van huurrecht, zijn de short stay-contracten weliswaar legaal, maar bevinden ze zich ook in een grijs gebied. ‘Huurders zijn onder het Nederlandse huurrecht heel goed beschermd, maar dat geldt niet bij kortetermijncontracten. Dat wil echter niet zeggen dat een rechter op dezelfde manier zal oordelen.’

‘Huurder zijn onder het Nederlandse huurrecht goed beschermd, maar dat geldt niet bij kortetermijncontracten’

Dammingh denkt niet dat er snel verandering zal komen. ‘Op dit moment is het belangrijk dat internationale studenten beseffen dat wanneer ze een short stay-contract ondertekenen het zeer waarschijnlijk is dat ze dit niet kunnen opzeggen voor de einddatum.’

Of AKKUraatd zich nog verder gaat verdiepen in de problematiek rondom de short stay-contracten, is nog niet zeker. ‘Maar ik zou het heel onlogisch vinden als we hier geen vervolg aan zouden geven’, zegt Veenstra. Volgens Simon valt een bewustwordingsprogramma over de short stay-contracten buiten het politieke bereik van haar partij, al zijn de twee studentenpartijen hierover wel in gesprek met de ondernemingsraad en het college van bestuur. ‘Het blijkt dat ze helemaal niet wisten dat internationale studenten dergelijke contracten krijgen’, aldus Simon.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!