In de geest van Sartre het toneel op

17-02-2016, 00:00

Kunst en wetenschap: twee losstaande werelden of onlosmakelijk met elkaar verbonden? Studenten van universiteit en kunstacademie gaan vanavond samen met harpiste Lavinia Meijer op zoek naar het antwoord.

Het thema van de avond is de Wunderkammer, waar kunst en wetenschap elkaar troffen. Foto: Wikimedia Commons
Het thema van de avond is de Wunderkammer, waar kunst en wetenschap elkaar troffen. Foto: Wikimedia Commons

Een ‘compilatie van een proces’, zo omschrijft Radboud-cultuuraanjager Ariane Vervoorn het evenement van vanavond waarin kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Wat bezoekers te wachten staat is niet in een zin te vangen. ‘Het gaat om de kruisbestuiving en wat daaruit ontstaat. Serendipiteit en toeval zijn zowel belangrijk in de wetenschap als in de kunst, en die elementen zullen daarom vanavond een belangrijke  rol spelen.’

Wat wel duidelijk is, is dat zowel studenten van de Radboud Universiteit als kunstacademie ArtEZ zullen optreden – op wat voor manier dan ook. De avond is het sluitstuk van een proces dat begon toen studenten van beide instellingen elkaar vorig collegejaar ontmoetten in hun honoursprogramma. De Akademie van de Kunsten en Cultuur op de Campus sloten zich aan.

Filosoof Thieme Stap is een van de betrokken Radboud-studenten. ‘Het idee ontstond elkaar vaker op te zoeken om samen te brainstormen over het snijvlak van kunst en wetenschap.’ Dit was geen gemakkelijk proces, vertelt Stap. ‘Het heeft wel een paar ontmoetingen geduurd voordat de universitaire studenten en kunststudenten op een lijn zaten.’ Zo zijn de wetenschappers veel meer gericht op het oplossen van problemen en kunstenaars meer op het aankaarten van die problemen.

Wetenschappers zouden de aarzeling om zichzelf en hun onderzoek te presenteren wat vaker moeten laten varen, vindt Stap. ‘Presenteren kan op veel manieren. Op papier uiteraard, maar ook met een toneelstuk. Vroeger was het heel normaal dat grote filosofen zich met toneel bezig hielden. Jean-Paul Sartre is daarvan een voorbeeld.’

Lavinia Meijer. Foto: laviniameijer.com
Lavinia Meijer. Foto: laviniameijer.com

Lavinia Meijer
Veel later in het proces – eigenlijk pas enkele weken geleden – sloot de vermaarde harpiste Lavinia Meijer zich aan bij de groep studenten om haar creativiteit toe te voegen. ‘Het project sluit heel goed aan bij mijn wens om verschillende vakgebieden aan elkaar te koppelen.’ Meijer zal vanavond ook optreden. ‘Een van de presentaties zal gaan over het besef van ruimte en tijd. In dat kader zal ik een muziekstuk achterstevoren spelen.’

Meijer noemt het van groot belang dat wetenschap en kunst elkaar opzoeken, ‘want er kunnen hele mooie dingen uit ontstaan en die mogelijkheden zouden we ten volste moeten benutten’. Eigenlijk zijn kunst en wetenschap veel meer met elkaar verbonden dan tegenwoordig wordt gedacht, zegt Meijer. ‘Zowel in kunst als wetenschap ontstaan de mooiste dingen door de zaken soms los te schudden en weer bij elkaar te rapen. De grootste onthullingen in kunst en wetenschap ontstaan door improvisatie.’ / Mathijs Noij

De presentatieavond draagt de naam Wunderkammer meets Lavinia en speelt zich tussen 19.30 en 22.00 uur af in het Grotiusgebouw. Aanmelden kan nog, maar meld je dan wel even aan door een mail te sturen naar cultuuropdecampus@ru.nl. Meer informatie vind je hier.

Geef een reactie