Kamervragen naar aanleiding van miljoenentekort bij HFML-FELIX

06 mrt 2023

De financiële perikelen van het prestigieuze magneten- en laserlab HFML-FELIX zijn nu ook onderwerp van gesprek in Den Haag. Kamerlid Lisa Westerveld heeft schriftelijke Kamervragen ingediend bij minister Robbert Dijkgraaf. ‘De minister moet laten zien dat hij fundamenteel onderzoek belangrijk vindt.’

Lisa Westerveld betreurt dat de financiële problemen bij magneten- en laserlab HFML-FELIX leiden tot onzekerheid en hoge werkdruk bij het personeel. Het Kamerlid van GroenLinks besloot daarom schriftelijke vragen in te dienen bij Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

Een maand geleden raakte bekend dat HFML-FELIX in financieel zwaar weer verkeert, nadat twee jarenlange contracten met wetenschapsfinancier NWO recent afliepen. Onderhandelingen over een nieuw contract lopen nog.

Exploitatiekosten

‘Dit raakt aan onderwerpen zoals duidelijkheid over onderzoeksfinanciering, vermindering van werkdruk en tegengaan van overbodige administratieve lastendruk die ik als Kamerlid belangrijk vind’, zegt Westerveld, die alumna van de Radboud Universiteit is, in een reactie. Toen het HFML-lab in 2003 werd geopend, zat ze nog in de Universitaire Studentenraad. ‘Als de Nederlandse overheid zegt dat fundamenteel onderzoek belangrijk is, dan moet ze ook haar portefeuille trekken. Niet alleen via projectsubsidies met een aflopend karakter, maar op een structurele manier.’

Lisa Westerveld.

Een van Westervelds Kamervragen luidt of Dijkgraaf het ermee eens is dat HFML-FELIX van enorm belang is voor de wetenschap, en dat er daarom snel duidelijkheid moet komen over structurele financiering. Ook is ze benieuwd naar de mening van de minister over het feit dat het lab op dit moment minder beschikbaar is voor buitenlandse onderzoekers.

Standaardreactie

Dat de werkdruk onder het personeel van het magneten- en laserlab als gevolg van de financiële problemen hoog is, stuit het Tweede Kamerlid tegen de borst. ‘Werkdruk in het hoger onderwijs blijft een zorgpunt’, zegt Westerveld. ‘De standaardreactie van de minister op vragen hierover is altijd dat cao’s en de contracten niet door hem worden opgesteld, maar door universiteitsbestuurders. Maar zij kunnen pas goede contracten opstellen wanneer ze hier voldoende financiering voor krijgen.’

Daarom heeft Westerveld ook aan Dijkgraaf gevraagd op welke wijze hij de financiering van onderzoeksfaciliteiten kan aanpassen zodat er meer oog is voor de positie van medewerkers, en specifiek voor de belangen van promovendi en postdocs.

‘Het gaat me er niet om een politiek punt te maken, maar om duidelijkheid te krijgen voor de medewerkers van HFML-FELIX’

Het Tweede Kamerlid dringt er bij de minister op aan om haar vragen te beantwoorden voor het commissiedebat over wetenschapsbeleid dat op 18 april plaatsvindt. ‘Afhankelijk van de antwoorden van de minister komen we hier in het debat op terug’, zegt ze. ‘Het gaat me er niet om een politiek punt te maken, maar om duidelijkheid te krijgen voor de medewerkers van HFML-FELIX. Zij moeten tenslotte met de hoge werkdruk om weten te gaan.’

Toch denkt Westerveld dat minister Dijkgraaf, die fysicus is, een onderzoekslab als HFML-FELIX een warm hart toedraagt. ‘Hij vindt fundamenteel onderzoek heel belangrijk. Het komt er nu op aan dat niet alleen in woorden te laten zien, maar ook in daden.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!