Universiteiten willen meer controle over internationale instroom

14-05-2018

De Nederlandse universiteiten en hogescholen willen de komende jaren de groei van het aantal internationale studenten een halt toeroepen. Universiteitskoepel VSNU en hogeschoolkoepel VH denken onder andere aan een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen.

De VSNU en VH overhandigden vandaag een internationaliseringsagenda aan minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. In de discussienota noemen de universiteiten en hogescholen het open en internationale karakter als een van de redenen waarom Nederland zo toonaangevend is op onderwijs- en onderzoeksgebied.

Tegelijk tonen de instellingen zich bezorgd over de uitdagingen die internationalisering met zich meebrengt. Daarom vragen de Nederlandse universiteiten en hogescholen op zeer korte termijn extra instrumenten om de instroom van internationale studenten te sturen.

Numerus fixus

In het document doen de VSNU en de VH alvast enkele aanbevelingen. De meest in het oog springende maatregel betreft een numerus fixus voor Engelstalige varianten van een opleiding. Op dit moment is een capaciteitsbeperking enkel mogelijk voor de hele opleiding, zowel voor de Nederlandstalige als de Engelstalige track. Aan de Radboud Universiteit is er op dit moment bijvoorbeeld een numerus fixus voor de hele opleiding psychologie.

Door de mogelijkheid van een numerus fixus voor enkel de Engelstalige track van de opleiding, zou de toegankelijkheid voor studenten die Nederlands spreken gewaarborgd blijven.

Hoger collegegeld

Daarnaast willen de onderwijskoepels voor meer bacheloropleidingen met aanvullende toelatingseisen ‘bijdrage aan diversiteit’ als selectiecriterium hanteren. ‘Hiermee wordt het internationaal studentenaanbod beter beheersbaar’, klinkt het in de nota.

Tot slot moet het volgens de VSNU en de VH mogelijk worden om voor specifieke opleidingen en bij specifieke omstandigheden een stop in te voeren op het aantal studenten dat niet uit de Europese Economische ruimte (EER) komt. Ook stellen ze voor om een hoger collegegeld te vragen aan deze groep studenten.

Meer lezen over Internationalisering? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands