Linkse vorming: ‘En Carl Schmitt dan?’

28 feb 2017

Op de Radboud Universiteit worden studenten geboetseerd tot linkse poppetjes, vreest student Joppe Hamelijnck van De Vrije Student. Docent en opleidingscoördinator Cees Leijenhorst is het niet met hem eens. ‘Studenten bestuderen linkse en rechtse filosofen, en alles daartussenin.’

De universiteit zou een plek moeten zijn waar academische vorming plaatsvindt, zonder dat studenten naar een bepaalde politieke hoek worden geleid. Dat zei student filosofie en studentenraadslid voor De Vrije Student Joppe Hamelijnck gisteren op voxweb.nl.

‘Gewoon niet waar’, reageert Cees Leijenhorst, opleidingscoördinator bij filosofie. ‘Is het zo dat studenten een lager cijfer krijgen als zij een zogenaamd rechts standpunt verdedigen? Absoluut niet. Als de argumentatie maar deugt.’

Het onderwijs dat filosofen in de dop volgen in Nijmegen, is volgens Leijenhorst niet te typeren als rechts of links. ‘Studenten bestuderen allerlei filosofen, onder wie bijvoorbeeld Carl Schmitt en Leo Strauss, beiden niet bepaald links-revolutionaire types. Bovendien wordt ons onderwijs gedragen door zeer divers onderzoek dat niet te reduceren is tot een bepaalde politieke kleur. We worden gevisiteerd en gepeer-reviewed aan alle kanten.’

Dat JOVD’er Hamelijnck zich regelmatig een vreemde eend in de bijt voelt op de filosofiefaculteit, snapt Leijenhorst wel. Hamelijnck noemde de grapjes die over Trump gemaakt worden, terwijl hij over Obama ‘nooit wat hoorde’. Leijenhorst: ‘Daarin wil ik nog wel meegaan: we moeten er als opleiding heel erg op letten dat alle studenten, wat hun politieke of andere voorkeuren ook zijn, zich welkom voelen.’

Onderzoek
De Vrije Student wil tijdens de volgende vergadering aan het college van bestuur vragen of de Radboud Universiteit mee gaat werken aan een toekomstig onderzoek naar de politiek kleur van universiteiten. Dat impliceert dat docenten hun politieke voorkeur op tafel zouden moeten leggen. ‘Hell no, dat ga ik dus absoluut niet doen’, reageert Leijenhorst. ‘Onder het mom van onderzoek wil ik van alles blootgeven, maar dit gaat te ver.’

Leijenhorst noemt het onderzoek waartoe VVD-kamerlid Pieter Duisenberg toe oproept ‘populistische propaganda’ en ‘een totale verspilling van tijd’. Potentieel gevaarlijk bovendien. ‘Wat is de volgende stap? Dat we het sollicitatieproces gaan beïnvloeden? Totaal onzinnig.’

Er bestaan wel vrouwenquota voor hoogleraren, is de verdediging van Hamelijnck. Waarom dan niet voor politieke voorkeur? Die vergelijking gaat echter volledig mank, vindt Leijenhorst. ‘Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen doet ertoe. Die tussen rechtse en linkse mensen niet. Waar houdt het dan op? Wil je dan ook gaan selecteren op seksuele voorkeur? Of op of je rechts- of linkshandig bent?’

11 reacties

 1. DS schreef op 28 februari 2017 om 09:54

  Naar aanleiding van de laatste alinea: het fundamentele verschil tussen geslacht en politieke oriëntatie is dat de eerste een demografisch achtergrondkenmerk is, en de tweede een attitude. Demografische achtergrondkenmerken als geslacht, etniciteit, leeftijd en bijvoorbeeld sociaal-economische situatie van de ouders zijn allemaal relevante criteria om representatief te willen krijgen op een universiteit. Dit bevordert gelijke kansen en diversiteit, en stimuleert zo intellectuele rijkdom in de academische wereld. Selecteren op attitudes is onzinnig, omdat dit gebaseerd is op waarden. Bij de publieke sector in zijn geheel, dus ook het overgrote deel van de academische wereld, horen om functionele redenen per definitie andere waarden dan bij de private sector. Die in de publieke sector (het publieke goed) sluiten beter aan bij een linkse oriëntatie, die in de private sector (vrijheid, individualisme) bij een rechtse. Linkse mensen zijn daarom oververtegenwoordigd in de publieke sector, en rechtse mensen in de private. Dat dit spanningen kan opleveren wordt denk ik beter geïllustreerd door de rechtse dominantie in de financiële wereld dan door het linkse overwicht op de universiteit.

  • Jesper J. schreef op 6 maart 2017 om 21:12

   @DS: Wacht even, hoe draagt het artificieel ingrijpen in de demografische structuur van je faculteit op basis van irrelevante eigenschappen bij aan gelijke kansen? Het enige wat het doet is ongelijke kansen bieden.
   Waar komt de aanname vandaan dat de demografische eigenschappen van de leden van je faculteit een afspiegeling moet zijn van de samenleving? Gelijke uitkomsten en gelijke kansen zijn totaal verschillende dingen. Ik dacht dat filosofen gespecialiseerd waren in het blootleggen van impliciete aannames? Zal wel een anname van me zijn.
   Ik stel de volgende antithese voor: “de demografische opmaak van je factulteit dient een afspiegeling te zijn van de verzameling mensen die voldoende geinteresseerd is in een vakgebied dat aan die faculteit gedoceerd wordt om zich voor de desbetreffende studie in te schrijven.”

   Zie ook Jonathan Haidt’s intitiatief Heterodox Academy.
   http://heterodoxacademy.org/

 2. Pieter schreef op 28 februari 2017 om 10:14

  Joppe Hamelijnck is waarschijnlijk zwaar geprimed op anti rechtse ‘geluiden’. Zodra hij grapjes hoort wat ‘rechts’ in een negatief daglicht zet, slaat hij dit op, maar dit gebeurd uiteraard niet als hij grapjes hoort over ‘links’. Je politieke voorkeur bepaalt zeer sterk waardoor je je aangesproken voelt. Als Joppe nou wat meer zijn ratio zou gebruiken en wat minder de slachtofferrol zou aannemen, dan zou hij misschien ook nog eens met wat betere argumenten kunnen komen.

 3. Bomans schreef op 28 februari 2017 om 13:16

  En Pieter is waarschijnlijk volledig politiek neutraal en slaat elk links of rechts ‘geluid’ of ‘grapje’ op. Zodoende weet hij precies, op basis van andermans gearticuleerde politieke preferentie, wie wat hoort en hoe vaak diegene dat hoort.

  Misschien is het verstandig dat je zelf argumenten poneert, in plaats van te vervallen in een volledig suggestieve ad hominem aan het adres van Hamelijnck? Ik hoop van harte dat Pieter géén student filosofie is.

  Het is inderdaad zo dat het gros van de student en docent links georiënteerd lijkt. Is dat een probleem? Geenszins. Leijenhorst stelt terecht dat het curriculum niet een duidelijk linkse signatuur heeft. Zo heb ik tijdens mijn studie filosofie zelfs bepaalde ‘(typisch) linkse’ filosofie ‘gemist’, dat wil zeggen, ik had (meer) Frankfurter Schule en critical theory verwacht.

 4. Fleur Jongepier schreef op 1 maart 2017 om 16:47

 5. Jesper J. schreef op 4 maart 2017 om 02:34

  Dus, daar gaan we:
  1) Er is een goed argument te maken dat ‘rechtse’ standpunten op strengere beoordelingen kunnen rekenen aan de RU, en dat die strengere beoordelingen zich wel degelijk vertalen naar lagere cijfers. Dat ga ik hier niet maken, maar een voldoende hoeveelheid studenten zal deze mening delen. De anti-‘rechtse’ vibe is goed voelbaar in deze afvalligheidshatende echokamer. Daar komt bij dat de student volcontinu wordt blootgesteld aan een gesaneerd links wereldbeeld. En tijdens die blootstelling is de student geheel overgeleverd aan docenten tegen wie de student (noodgedwongen) opkijkt en wiens grillen de studievoortgang van die student bepalen. De student mag, mits aan de argumentatie niets, maar dan ook niets is op te merken een niet-salonfähig standpunt ten berde brengen, maar dat moet de desbetreffende student dan wel uit zijn eigen onafhankelijk onderzoek gehaald hebben. Aan incorrecte standpunten zal de student niet blootgesteld worden tijdens college-uren.
  2) Opmerkelijk dat de heer Lijenhorst de zinsnede ‘gewoon niet waar’ gebruikt. Klinkt trumpiaans, niet waar? Volgens mij onderschatten we het academisch overwicht dat de docenten hebben op de studenten, de grote rol die hun politieke kleur speelt in de vorming van hun denken. Ik heb menig hoor- en werkcollege bijgewoond dat niets anders was dan een grote masturbatiesessie, een baarmoederstarende echokamer vol met lekker elkaar gelijk geven en het uitbannen van iedere kritische (laat staan op gegevens gebaseerde argumentatie of discussie) gedachte, ik noem geen namen Veronica Vasterling.
  3) Ik heb een hoofdstuk Carl Schmitt bestudeerd, zonder enige context erbij gekregen te hebben. Het had verdomme net zo goed een postmodernist kunnen zijn voor zover ik wist, aangezien nagenoeg ALLE ANDERE BEHANDELDE AUTEURS in de continentale tak van de faculteit daaronder te scharen waren. Dat rijmt. Nog nooit iets van Leo Strauss gehad ook. Wel heel veel van de praktiserende pedofielen Sartre en de Beauvoir moeten lezen. Voor Gender & Lichaam nota bene. Dat hoorcollege was een tragische, on-academische farce.
  4) Gepeer-reviewed worden door ‘peers’ die elkaar naar de mond praten is geen kwaliteitskeurmerk.
  5) Flauwe grappen maken over Trump is terecht, maar de overduidelijke onkritische acceptatie van de anti-trumpteneur is bedroevend. Ik had meer verwacht van academici, met name filosofen. Een zinnige discussie over de huidige president van de VS, Marine le Pen, Brexit of Geert Wilders is vrijwel altijd a priori uitgesloten tijdens of buiten college.
  6) Diversiteit aan de universiteit betekent INTELLECTUELE DIVERSITEIT, niet genitale diversiteit. ‘Diversity of thought’ maakt daadwerkelijk uit. Als je diversiteit van ras of geslacht belangrijker vindt, dan weet ik ten eerste wie er hier de biologische deterinist is en ten tweede wie er hier de identity politics-spelende postmodernist is. Iedere docent dient open te zijn over zijn of haar eigen bias, zeker aan een faculteit waar mensen zo geil worden van het heel concept van implicit bias. Dat de immer aangehaalde implicit bias test niet overeind blijft bij herhaling is natuurlijk niet van belang…. [1]
  7) Postmodernisme is zielkanker.
  8) Vrouwenquota beinvloeden het sollicitatieproces, maar daar schijnt niemand een probleem mee te hebben. Afgezien van het feit dat vrouwenquota niet de ‘cultuurverandering’ die ze teweeg moeten brengen daadwerkelijk bewerkstelligen. Het is conceptueel equivalent aan heropvoedingskampen voor andersdenkenden. En het feit dat gelijke uitkomst eisen van een seksueel dichotome soort waarbij de twee helften gemiddeld verschillen qua persoonlijkheidstype TOTAAL ONMENSELIJK is. Over de onnozelheid van quota (voor welke groep dan ook) zal ik later een tekst publiceren want dat verdient een gedegen uiteenzetting. Zie thepostonline.nl. Oeh, thepostonline, vet ‘rechts’, als dat maar goed gaat.
  9) De intellectueel onoprechte karaktermoord die de heer Leijenhorst pleegt in de laastste alinea is tekenend. Intellectuele diversiteit gelijkstellen aan discriminatie op seksuele voorkeur. Ik had jammer genoeg niet veel laffers van postmodernisten verwacht.
  10) Je verstoppen achter het salonsocialisme van ’tegen ongelijkheid tussen man en vrouw’ is bijzonder treurig, en kan alleen plaatsvinden aan een ingegraven faculteit als de onze. Laat voor een keer een oprecht en wetenschappelijk persoon genderkwesties behandelen, in plaats van dit poststructuralistische, feministische, neomarxistische moeras waardoor ik moet waden als ik een kop koffie wil gaan halen.
  Jesper Jansen, over en uit.
  [1] Wie Mazharin Banaji en Atnhony Greenwald’s implicit association test doet, drie minuten wacht en vervolgens de test nog een keer doet krijgt een radicaal verschillend antwoord. Deze tests komen niet door de test/retest-test heen.

 6. Jesper J. schreef op 5 maart 2017 om 02:08

  X) Ras, geslacht of seksuele oriëntatie zijn niet van belang bij het beoordelen van de inhoud van iemands standpunt of karakter. Iedereen is gelijk.
  Y) Ras, geslacht en seksuele oriëntatie zijn van fundamenteel belang wanneer het gaat om het formuleren van standpunten, argumenteren.
  Y.1) Standplaatsgebondenheid is fundamenteel voor het in kaart brengen van standpunten.

  X óf Y

 7. Geert schreef op 7 maart 2017 om 05:33

  Ik raad je aan om eens door de lijst van publicaties van je docenten en faculteitsmedewerkers heen te gaan, en eens te kijken hoeveel hiervan neomarxistisch gekleurd is. Een klein deel, inderdaad, en het merendeel is gewoon keiharde wetenschap. Toen ik terugkwam van mijn studieverblijf in Parijs en ik zei dat men op een deel van de uni’s nogal druk met Marx in de weer was, kreeg ik open monden van bijna alle medewerkers. Tradities die in Nijmegen aan de FTR aanwezig zijn, zijn bijvoorbeeld klassieke politieke economie (Mandeville, Smith), heel veel hermeneutiek (als die geen modernistisch-rotsvast vertrouwen hebben in het achterhalen van betekenis van tekst dan weet ik het ook niet meer), wetenschapsgeschiedenis van de vroege Renaissance (tja, dat krijg je met al die Italianen), en Aristoteliaanse ethiek in hedendaagse dilemma’s. Oh en natuurlijk je eigen postmodernistische griebel Cees Leijenhorst met zijn angstaanjagende, betekenisondergravende, Westerse samenlevingvernietigende artikelen over Karl Schuhmann’s fenomenologie, Aristoteles en zijn kijk op de cosmos, en de radicaal-revolutionair Thomas Hobbes. Hopelijk heb je mijn sarcasme tot dusver opgepikt – het lijkt toch wel mee te vallen met de FTR als verhulde Comintern.

  Nu zul je zeggen: ja, maar het onderwijsprogramma, daar gaat het om! Al die hippe, onschuldig uitziende filosofiegeschiedenisboeken, allemaal machinerie om een stroom maatschappijondermijners af te leveren. Als ik terugdenk aan mijn jaar echter, dan kan ik het politieke plaatje voor je schetsen (ditmaal zonder sarcasme): feministen, anarchistische doe-het-zelvers, militant homoseksuelen, maar ook voormalig juristen en huisartsen met een voorliefde voor de VVD, een Afro-Nederlander die PVV stemt (en die het goed kon vinden met de politiek gelijkgestemde vrachtwagenchauffeur), kritische GroenLinksstemmers, SP’ers, een aantal die partijpolitiek belachelijk vonden en vinden en dus niet stemden, en twee die nu kunstenaar of ambachtsman zijn geworden met een eigen bedrijf (en zich dus niet op hun slachtofferrol verhalen en Nederlandse cultuur onderuit willen halen maar in plaats daarvan wat van hun eigen leven maken). Oh, en twee moslims.
  Met dat ik er nu een behoorlijk aantal vergeten ben, is de diversiteit van standpunten en interesses van over het spectrum vertegenwoordigd. Dat er inderdaad wat jonge activisten rondlopen, dat hoort nu eenmaal bij de leeftijd. Maar dat er ook vegetarische hapjes worden geserveerd op de faculteitsborrels wil nog niet zeggen dat de uni binnenkort herdoopt wordt tot Trotskistische Kmrd. Butler & Derridauniversiteit.

  • Jesper J. schreef op 11 maart 2017 om 19:46

   1) Omdat het niet uitsluitend bullshit is, is er niks aan de hand? Dat lijkt de strekking van je argument te zijn.
   2) Het is een geschenk van god dat ik de geschiedenisvakken bij Carla Rita heb gevolgd, die bewaart daadwerkelijk kritische distantie. Als het 100% ideologisch gemotiveerde en gekleurde bagger was, dan had ik allang mijn studievertraagde hielen gelicht.
   3) Een klein, mondig deel van een geheel kan bijzonder veel invloed op dat geheel uitoefenen, zeker als de rest minder ideologisch gemotiveerd is, dus in dit verband is de grootte (of kleinte) niet relevant. Het zou inderdaad nog erger zijn wanneer de hegemonie zich ook kwantitatief zou vertalen. Gelukkig is dat niet zo.
   4) De opmaak van de studentenpopulatie interesseert mij niet in het minst. Het gaat me om de intellectuele en ideologische opmaak van het docentencorps. Een narcistische, dertien-in-een-dozijn echokamer. Marxisten, neo-marxisten, poststructuralistische feministen (waarover geen kritisch of buitenparadigmatisch woord in de relevante syllabi overigens), constante ideologische kleuring.
   5) Fijn dat je met mee eens lijkt te zijn dat moslim zijn sterk vormend is voor je opvattingen.
   6) Het feit dat studenten gevormd worden door ideologen waarvan ze zwaar afhankelijk zijn voor hun studievoortgang, zowel formeel als intellectueel (jazeker, meester/slaaf-dialectiek in the house), dat vind ik nog steeds kwalijk. En heet wijzen op de keren dat dat in de praktijk niet het geval is is geen weerlegging. Nogmaals, als ik het zo had ervaren zoals je denkt te denken dat ik het denk (huh?), dan was ik allang met de noorderzon vertrokken naar de universiteit van Curacao.
   Peace out.

 8. Jesper J. schreef op 27 maart 2017 om 20:24

  Een faculteit gaat, wanneer er geen richtlijnen zijn voor de verdeling van verschillende politieke kleuring en persoonlijk temperament (twee zaken die nauw samenhangen) in het docentencorps, zelf-selecteren. Dat wil zeggen, soort zoekt soort, bepaalde dominantie kleuringen trekken meer van hetzelfde aan en houden dissidente kleuringen buiten. Als er geen extern instrument in werking is om deze in-group bias te corrigeren, ontstaat er door die ongecontroleerde zelf-selectie een echokamer, waarin bepaalde invalshoeken en perspectieven structureel niet vertegenwoordigd worden, aan de aandacht ontsnappen en daarmee unsalonfähig worden. Studenten lopen zo structureel bepaalde discoursen mis, precies gedurende een periode dat ze aan zo veel mogelijk perspectieven, redeneringen en discoursen moeten worden blootgesteld. Hoe schokkender hoe beter. Als dat niet gebeurt heeft dat onder andere als gevolg dat een hoop dingen niet gedacht of gezegd kunnen worden, op straffe van het worden van een sociale paria.

 9. Jesper schreef op 5 augustus 2017 om 14:28

  p.s.
  “En Carl Schmitt dan?”

  Aha, dus we lezen ook het werk van een amorele nazi-ideoloog, met de implicatie dat dat het alternatief is. News flash: de nazi’s waren socialisten. Niet bijster rechts.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!