De luie student bestaat niet (meer)

07 apr 2017

Studenten werken steeds harder. Uit een rapportage van de Radboud Universiteit blijkt dat ouderejaarsstudenten gemiddeld 48 uur kwijt zijn aan studie en (vrijwilligers)werk. Twee jaar geleden was dat nog 42 uur.

Op verzoek van de medezeggenschap heeft de Radboud Universiteit een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het leenstelsel onder haar studenten. Gevreesd werd dat studenten niet meer op kamers zouden gaan, fors minder te besteden zouden hebben en dat het actieve studentenleven onder druk zou komen te staan.

De voorlopige conclusie die de Radboud Universiteit trekt: de effecten vallen wel mee. Wat wél zorgwekkend is, maar niet direct gezien kan worden als gevolg van het leenstelsel, is de toename van de studiedruk. Ouderejaarsstudenten besteden gemiddeld 48 uur per week aan de studie en (on)betaald werk. Onder eerstejaars is dat 45 uur. Twee jaar geleden, toen de universiteit studenten dezelfde vraag voorlegde, was dat nog 42 uur voor de ouderejaars en 39 uur voor de eerstejaars. De stijging wordt veroorzaakt doordat studenten meer tijd aan hun studie besteden, meer betaald werk verrichten én meer vrijwilligerswerk doen.

Hoeveel uren werken studenten
Create bar charts

Honours Academy
Volgens beleidsmedewerker Jurgen Brink, die meewerkte aan het onderzoek, is deze stijging niet toe te schrijven aan het leenstelsel, omdat de stijging te zien is bij zowel eerste- als ouderejaars. Ouderejaars ontvangen immers nog een basisbeurs. De vraag wat de hogere studiedruk dan wel veroorzaakt, was geen onderdeel van het onderzoek.

Een van de slachtoffers van de toegenomen werkdruk lijkt de Radboud Honours Academy. Het aantal studenten dat zich in het jaar 2015/2016 inschreef voor een bachelorprogramma van Honours daalde naar 320 studenten (exclusief het propedeuseprogramma). Een jaar ervoor waren dat 372 studenten, en het jaar daarvoor 585.

Het actieve studentenleven, zo blijkt uit de rapportage van de universiteit, staat vooralsnog niet onder druk. Bij de meeste verenigingen daalt het aantal leden niet, of nauwelijks. Of het leenstelsel een effect heeft op het aantal studenten dat bestuurswerk wil doen, moet nog blijken: het zijn vooral derdejaarsstudenten die bestuurswerk doen, en die vallen nog onder de ouderwetse ‘stufi’.

Compenseren
Met de invoering van het leenstelsel kunnen studenten niet meer rekenen op de basisbeurs à 290 euro (uitwonend) of ruim honderd euro (thuiswonend). Het mag weinig verrassend heten dat studenten dat compenseren door meer te lenen. Wel opmerkelijk: de bijdrage van ouders is niet gestegen. Ook zijn studenten niet meer geld gaan verdienen (hoewel ze wel meer zijn gaan werken, blijkt uit de rapportage: een verklaring hiervoor heeft onderzoeker Jurgen Brink ook niet).

Een beperkt deel van de studenten gaat niet op kamers door het leenstelsel. Het percentage thuiswoners schommelt al jaren rond de 20 procent en is onder de leenstelselstudenten 22 procent, ten opzichte van 16 procent onder de studenten die onder de oude regeling vallen. Dat verschil is niet heel groot, te meer omdat de groep die onder het leenstelsel valt, gemiddeld iets jonger zal zijn dan de studenten met een basisbeurs.

Meer lezen over Leenstelsel? Bekijk dan ons dossier.

1 reactie

  1. Over de schreef op 8 april 2017 om 10:46

    Het is alleen de vraag in hoeverre de ‘luie’ student de moeite heeft genomen om de Radboud Studenten Enquête, waarop de cijfers blijkbaar gebaseerd zijn, in te vullen.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!