Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) met de medewerker in gesprek gegaan, zo valt te lezen in een nieuwsbericht op de website van de universiteit. Daarbij werd “een onoverbrugbaar verschil over de invulling en uitoefening van de functie geconstateerd”. Het dienstverband van de medewerker is “met wederzijds goedvinden” beëindigd.