Medezeggenschap blokkeert inzet van online proctoring in nieuw collegejaar

31 mrt 2021

De ondernemingsraad en studentenraad gaan niet akkoord met het gebruik van online surveillance-software bij het afnemen van tentamens in het nieuwe collegejaar. Vandaag hebben zij het college van bestuur daarvan op de hoogte gesteld.

Veel studenten hebben het afgelopen jaar kennis gemaakt met online proctoring: een methode waarmee zij thuis in de gaten worden gehouden bij het maken van een tentamen. De software heeft toegang tot de microfoon, webcam en kan aflezen welke programma’s op een computer draaien – allemaal om het risico op spieken of andere vormen van fraude tijdens de toets zo klein mogelijk te maken.

Al snel nadat de software voor het eerst werd ingezet, barstte er een discussie over los. Studenten vinden dat zij in hun privacy worden aangetast als zij hun webcam moeten aanzetten, of zelfs een scan van hun bureau moeten maken. Daarnaast zijn er veel vragen over de effectiviteit van de software: weten kwaadwillige studenten niet alsnog de beveiliging te omzeilen? Recentelijk bleek ook uit onderzoek dat tentamens met online proctoring zorgen voor extra stress bij studenten.

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft altijd het standpunt ingenomen dat online proctoring een noodzakelijk kwaad is in tijden van afstandsonderwijs. Het is kiezen uit óf studievertraging, óf toetsen met online proctoring. Zodra het weer mogelijk is, moeten toetsen gewoon weer op de campus plaatsvinden, vindt het bestuur. Bovendien zouden docenten alleen naar de anti-spieksoftware mogen grijpen als er geen andere tentamenvorm mogelijk is.

Impasse

Al sinds de medezeggenschap en het college van bestuur met elkaar in gesprek zijn over de inzet van online proctoring, botsen zij over de rol van de medezeggenschap. Het bestuur stelde zich tot dusverre altijd op het standpunt dat het geen instemming nodig had van de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) om online proctoring in te zetten. De UGV vindt van wel.

Om de impasse te doorbreken, stapte de medezeggenschap uiteindelijk naar het Stichtingsbestuur, dat een commissie aanstelde onder leiding van oud-minister Wim Deetman om een bindende uitspraak te doen. Die oordeelde in december dat, vanwege het grote belang van privacy voor studenten, de UGV instemmingsrecht heeft op de inzet van online proctoring.

De Universitaire Gezamenlijke Vergadering (waarin ondernemingsraad en studentenraad zijn vertegenwoordigd) gebruikt dat recht nu om een stokje te steken voor het gebruik van de software van Proctorio in het nieuwe collegejaar, mocht dat überhaupt nog nodig zijn vanwege de coronamaatregelen.

Andere afweging

Volgens ondernemingsraadvoorzitter Ezra Delahaije is de UGV niet over één nacht ijs gegaan. ‘Het college zegt: het is gerechtvaardigd om Proctorio in te zetten, ondanks de inbreuk op de privacy van studenten. Wij vinden die inbreuk disproportioneel.’ Volgens Delahaije heeft het college van bestuur niet voldoende aangetoond dat er geen alternatieven beschikbaar zijn voor online proctoring. Bovendien biedt online proctoring geen garantie dat er geen fraude wordt gepleegd. Delahaije: ‘Daarom hebben wij een andere afweging gemaakt.’

Studentenraadvoorzitter Daan Willems wijst erop dat het college altijd heel rigide vasthoudt aan de keuze tussen studievertraging of tentamens met online proctoring. ‘Maar zo simpel ligt het niet. De universiteit heeft nog zes maanden de tijd om alternatieve toetsvormen te ontwikkelen, voor het geval de coronamaatregelen in het nieuwe collegejaar fysieke tentamens nog niet mogelijk maken. Op dat vlak is nog heel veel te winnen.’

Het college van bestuur heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, noch nieuwe stappen aangekondigd naar aanleiding van het besluit van de UGV. Mogelijk zou het college opnieuw een geschil kunnen opstarten bij de Raad van Toezicht (voorheen: het Stichtingsbestuur) of een nieuwe poging kunnen doen om de medezeggenschap te overtuigen in te stemmen.

8 reacties

 1. Sofie van Breemen schreef op 31 maart 2021 om 18:26

  Is de USR zich ook bewust van de kansen die de inzet van proctoring biedt? Ik snap uiteraard de standpunten als het gaat om breed inzetten voor grote groepen. Voor bepaalde groepen studenten betekent proctoring een kans om tóch een tentamen te maken. Denk bijv. aan topsporters die voor hun sport soms in het buitenland of op trainingslocatie zijn, of studenten die vanwege een kwetsbare gezondheid of handicap niet naar de campus kunnen komen. Ik hoop van harte dat proctoring ingezet kan blijven worden op individueel niveau bij wijze van tentamenvoorziening! En ik hoop dat de USR ook deze uitzonderingsgroepen vertegenwoordigt.

  • Joost schreef op 2 april 2021 om 20:24

   Er zijn de afgelopen 12 maanden genoeg online tentamens afgenomen zónder proctorio te gebruiken. Daarvoor moeten alleen wel inzichtvragen gesteld worden waarbij getest wordt of de student de stof begrijpt in plaats van of hij droge feitjes op kan dreunen zonder in een boek te kijken. Als het te moeilijk is voor docenten om inzichtvragen te bedenken, hoeft dat nog steeds niet het probleem te worden van de student. Het kan namelijk prima zonder spionagesoftware als proctorio.

 2. Frans Nies schreef op 1 april 2021 om 11:49

  Het argument van de aantasting van privacy begint langzaam aan absurd te worden, wanneer je je realiseert dat de mensen die het te pas en te onpas inzetten vaak dezelfde zijn die zich volledig en zonder te morren hebben overgeleverd aan google en/of facebook, instagram en andere social media. Ik zou geruster zijn wanneer al mijn gegevens in handen waren van de universiteit dan in die van Mark Zuckerberg en zijn collega’s.

  • Niels schreef op 1 april 2021 om 19:57

   Goed punt, maar zou het de universiteit dan niet sieren als het mensen bewust maakt van de macht van platforms als Facebook, Google en meer in het algemeen van een platformsamenleving waarin menselijke interacties en berichten steeds meer ten prooi vallen aan de datahonger van techbedrijven? De universiteit zou zich veel meer dan nu kunnen presenteren als een plek van publieke waarden zoals privacy. Proctoring via bedrijven als Proctorio hoort daar wat mij betreft niet bij. Dat zal een andere manier van toetsing vergen–een toetsing die bijvoorbeeld veel meer gericht is op het leerproces dan op harde kennis (ik ben dan ook geen fan van multiplechoice-tentamens).

   Overigens past bij zo’n universiteit als publieke plek ook een universiteit die de medezeggenschap serieuzer neemt. Als zowel de OR en USR zo’n sterke zorgen uiten over proctoring en het universiteitsbestuur daar toch niets mee doet, dan is dit denk ik ook wel symptoom van een democratisch gebrek aan universiteiten. Dit is een belangrijke “overwinning” voor de medezeggenschap, maar idealer is een universiteit waar de medezeggenschap écht gehoord wordt.

  • Pieter schreef op 1 april 2021 om 23:03

   Niet dat dit niet klopt voor veel studenten. Maar het is nogal een absurd argument van jou. Ja er zijn studenten die alles maar op facebook, whatsapp instragram gooien. En dat is een vrijwillige keuze. Maar de universiteit is anders, daar zit je voor je toekomst.

   Vergelijk het met met ongezond eten. Er zijn mensen die ongezond eten. Maar als je op de universiteit zit wordt je gedwongen ongezond te eten. Dat zou net zo absurd zijn. Net zoals het equivalent van jou stellingen in deze analogie: “Ja maar veel studenten eten al ongezond. Dan maakt het toch niet uit dat de universiteit ze dwingt elke dag frikandelen en kroketten te eten.”.

  • Pepijn van Manen schreef op 2 april 2021 om 00:24

   Het woord privacy wordt in de maatschappelijke discussie vaak meteen geassocieerd met Facebook en Google die persoonsgegevens verzamelen en bij berichten meekijken, maar dit gaat eigenlijk meer over een ander deel van privacy, namelijk die in de persoonlijke sfeer. Het is door het volk met goede reden afgedwongen dat een werkgever, of in dit geval een onderwijsinstelling, niet zomaar bij jou naar binnen kan lopen en je huis mag inspecteren. Intuïtief voelt dit als een goed en logisch recht. Stel dat de universiteit in de jaren ’70 gevallen van fraude wilde aanpakken door bij de studentenhuisvesting de sleutels op te vragen en bij iedere studentenkamer even binnen te lopen op zoek naar frauduleus materiaal. Intuïtief voelt dit als een disproportionele en invasieve maatregel. Wel, dit is dus precies wat je met proctoring ook doet.

  • Tim schreef op 3 april 2021 om 11:55

   Is dit niet precies de reden waarom de Universiteit, naar ik meen op verzoek van de UGV, het mogelijk heeft gemaakt om een fysieke toetsplek op de universiteit aan te vragen?

   Het is dus altijd mogelijk geweest om vanaf de universiteit deel te nemen aan een Proctorio tentamen.

 3. Jeroen Kassenberg schreef op 3 april 2021 om 14:21

  @Tim: dat is correct. Voor alle studenten die deelnemen aan een volledig at home geroosterd tentamen bestaat de mogelijkheid om een toetsplek op campus aan te vragen. Dit kan verschillende redenen hebben, kandidaten hebben soms geen geschikte plek thuis of willen niet dat Proctorio thuis wordt ingezet. Mocht de kandidaat ook een laptop willen lenen van de universiteit zodat Proctorio niet op een eigen laptop hoeft te worden geïnstalleerd dan is ook dat mogelijk. Deze aanvragen kunnen ook gecombineerd worden. Een student kan dus op campus, op een leenlaptop een tentamen met Proctorio maken. De mogelijkheid tot deze verzoeken bestaat al sinds het allereerste begin van Proctorio inzet aan de RU en we zien dat gemiddeld 1% van alle kandidaten van volledig at home geroosterde toetsen een toetsplek op campus aanvraagt. Het aantal kandidaten dat daadwerkelijk gebruik maakt van een aangevraagde plek ligt nog iets lager.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!