Medezeggenschap kritisch over identiteitstraject: ‘Zijn we een katholieke universiteit of niet?’

31 jan 2023

Na een jaar vol dialoogsessies over de universitaire identiteit is het de medezeggenschap niet duidelijk wat daarvan de uitkomst is. Dat het katholieke geloof een rol blijft spelen op de campus, lijkt zeker. Zo komt er onder andere een Titusdag. Maar maakt dat ons ook een katholieke instelling, of niet?

In mei bestaat de Radboud Universiteit honderd jaar. In de aanloop naar het eeuwfeest vond afgelopen jaar een groot identiteitstraject plaats. Studenten, medewerkers en externe betrokkenen konden deelnemen aan zogeheten dialoogsessies om mee te praten over de identiteit van de universiteit.

Het traject, dat een gevolg was van het verlies van het predicaat katholiek in het najaar van 2020, is inmiddels ver gevorderd. Op de Universitaire Gezamenlijke Vergadering werden de voorlopige uitkomsten besproken. In een zes pagina’s tellend document staat onder andere dat de Radboud Universiteit een bijzondere universiteit wil blijven, “nadrukkelijk verbonden met onze oorsprong en de katholieke traditie waarin we zijn ontstaan.” Tegelijk wil de universiteit “het verhaal van nu vertellen.”

Titusdag

De drie hoofdthema’s die deelnemers tijdens de dialoogsessies naar voren brachten zijn “emancipatie en de emancipatoire oorsprong van de universiteit”, “maatschappelijke verantwoordelijkheid” en “een sfeer van gemeenschap en verbondenheid”. Sommige deelnemers ervoeren de katholieke identiteit van de universiteit als “inclusief, verbindend en bruggenslaand”; andere als “niet-inclusief en als exclusief verbindend”. Volgens het document wil de universiteit de oriëntatie “in positieve associaties behouden en vernieuwen, ook in het kader van uniformiteit in het Nederlandse onderwijslandschap.”

In het Berchmanianum. Foto: Erik van ’t Hullenaar

Bedoeling is om de nieuwe identiteit van de universiteit op verschillende manieren zichtbaar te maken: op de website, in filmpjes, in een boek en op bordjes op de campus. 15 mei, de dag waarop voormalig rector Titus Brandsma werd heiligverklaard, wordt voortaan Titusdag: een dag waarop je iets kan doen om een ander gelukkig te maken. Voorts wordt in de tekst verwezen naar de oprichting van het Laudato Si’ Instituut op de campus. Tot slot komen er binnenkort nieuwe dialoogsessies, waarin thema’s uit het dialoogtraject verder zullen worden uitgewerkt.

Onduidelijkheid

De leden van de medezeggenschap waren niet onder de indruk van de uitkomsten van het dialoogtraject. Student Dieke Westerink vroeg zich af of de identiteit van de universiteit hetzelfde is als de missie en visie van de universiteit. ‘Een identiteit is niet iets wat je beslist te zijn’, antwoordde collegevoorzitter Daniël Wigboldus. ‘Het is je geschiedenis waar je deel van uitmaakt, maar ook een proces waar je in zit en waarop je met elkaar reflecteert.’

Westerink vertelde dat onder studenten op dit moment nog veel onduidelijkheid heerst over de identiteit van de universiteit. ‘Zijn we nu een katholieke universiteit of niet?’, vroeg ze zich af. ‘Wordt daar nog een statement over gemaakt?’ Wigboldus gaf aan haar signaal gehoord te hebben, en hier verder mee aan de slag te gaan.

‘U ondermijnt de medezeggenschap’

Lid van de Ondernemingsraad Arnoud Lagendijk was het opgevallen dat bepaalde waarden die terugkomen in het dialoogtraject, zoals gemeenschap, mensgerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit, ook een rol spelen in het Programma Erkennen en Waarderen. Wigboldus noemde het een goede suggestie om het dialoogtraject onderdeel te maken van het desbetreffende plan en vice versa.

Gebed bij promoties

Leden van de medezeggenschapsraad kwamen ook nog even terug op de alternatieve manier waarop het Latijnse gebed bij promoties sinds het begin van dit kalenderjaar wordt aangekondigd – ze betreurden dat zij niet op voorhand over de wijziging waren geïnformeerd. ‘U ondermijnt de medezeggenschap’, gooide student Noah Vetter het college van bestuur voor de voeten.

Namens het college van bestuur bood voorzitter Daniël Wigboldus zijn excuses aan. ‘Door een misverstand was de wijziging al geïmplementeerd’, zei hij. Rector Han van Krieken benadrukte dat het college ervoor gekozen heeft om de wijziging bij promoties – die voorlopig nog niet is aangepast in het promotiereglement – voorlopig te behouden. ‘Voor de zomer willen we het hele traject afronden en alle wijzigingen bespreken met de medezeggenschap’, aldus de rector.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. François Dumoulin schreef op 2 februari 2023 om 15:35

    In 1962 mocht ik me inschrijven bij de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met toenemende belangstelling (nostalgie) volg ik dankzij Vox Carolina, Radboud Recharge, de Radbode de ontwikkelingen van achter mijn bureaustoel of feauteuil. Ik ben daar heel tevreden over. De ruzies zoals bij de UvA rondom Stephan Buijs blijven ons gelukkig bespaard. Zou dat komen omdat wij ons beter bewust zijn van onze culturele geschiedenis? Natuurlijk! Als je niet achteromkijkt maak je ongelukken.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!