Opinie

Meer dan 350 medewerkers verklaren zich solidair met demonstrerende studenten

23 mei 2024

OPINIE - In een open brief spreken medewerkers van de Radboud Universiteit hun steun uit voor de eisen van de studenten, die sinds vorige week protesteren tegen banden met Israëlische instellingen. Ook willen de auteurs dat de het college van bestuur de vrijheid van demonstratie blijft respecteren. De brief is op dit moment door 381 medewerkers ondertekend.

Wij, medewerkers van de Radboud Universiteit, ondersteunen en verklaren ons solidair met het studentenkamp dat sinds maandag 13 mei 2024 het terrein voor het Maria Montessorigebouw bezet. Middels deze brief willen we onze steun uitspreken voor de eisen van de studenten én voor hun fundamentele recht om te demonstreren.

Onmetelijk menselijk lijden

De Gazastrook is het toneel van onmetelijk menselijk lijden, ecocide en materiële destructie. Het Internationaal Gerechtshof heeft op 26 januari 2024 geoordeeld dat het ‘plausibel’ is dat Israël in de Gazastrook de Genocideconventie schendt. Inmiddels is aannemelijk dat Israël in Gaza een genocide op het Palestijnse volk uitvoert. Ook op de Westoever worden Palestijnen door het Israëlische leger en vanuit de staat gesteunde kolonisten onderdrukt en vernederd. In Israël worden kritische stemmen en media steeds meer gesmoord. Van internationale kritiek trekt de regering-Netanyahu zich hoegenaamd niets aan.

‘Alle twaalf universiteiten en hogere onderwijsinstellingen in de Gazastrook zijn intussen vernietigd’

Zoals de Israëlische onderzoeker dr. Maya Wind aantoont in haar boek Towers of Ivory and Steel. How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom (2024), zijn Israëlische academische instellingen al langer institutioneel betrokken bij de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Zij zijn over de volle breedte verstrengeld met het Israëlische staatsapparaat, de defensie-industrie, en de culturele infrastructuur die dit mogelijk maken. Dit betreft niet alleen militair-technologisch onderzoek en betrokkenheid bij veiligheidsdiensten en leger, maar ook archeologisch en geesteswetenschappelijk onderzoek dat de identiteit van de Palestijnen uitwist en kritische Palestijnse én Israëlische stemmen smoort.

Scholasticide

Alle twaalf universiteiten en hogeronderwijsinstellingen in de Gazastrook zijn intussen vernietigd. Talrijke Palestijnse academici en studenten, en hun familie, zijn gewond geraakt of vermoord. Onderwijs aan kinderen of studenten is niet meer mogelijk in Gaza. Deze structurele vernietiging van het onderwijssysteem wordt ook wel aangeduid met de term ‘scholasticide’.

Sinds 13 mei 2024 verblijven studenten van de Radboud Universiteit in het tentenkamp op de campus om te protesteren tegen de banden die onze universiteit onderhoudt met Israëlische universiteiten. Zij eisen volledige inzage in deze banden, en stopzetting ervan, zolang de genocide in Gaza doorgaat en Israëlische universiteiten hun betrokkenheid bij de onderdrukking van de Palestijnen voortzetten. Ook willen zij dat onze universiteit de genocide in Gaza in onverdekte termen veroordeelt, zoals ze dat ook doet met de Russische invasie in Oekraïne.

‘Het recht om te demonstreren staat in Nederland onder druk, in het bijzonder op universiteiten’

Als medewerkers van de Radboud Universiteit spreken wij onze nadrukkelijke steun uit voor het doel van deze protesterende studenten. Wij vragen het college van bestuur om hun eisen te honoreren. Onder meer 76 Spaanse universiteiten, de Universiteit Gent, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, de Hogeschool Rotterdam, en de Designacademie Eindhoven hebben hun banden met Israëlische hoger onderwijsinstellingen reeds verbroken.

Recht op demonstratie

Middels deze brief willen wij ook onze onverkorte steun uitspreken voor het recht van onze studenten om te demonstreren. We zijn geschokt door het geweld waarmee is gereageerd op studentenprotesten over de hele wereld. We veroordelen ook de keuzes die de universiteitsbesturen in Amsterdam en Utrecht in deze hebben gemaakt. Het recht om te demonstreren staat in Nederland onder druk, in het bijzonder op universiteiten. De nieuwe richtlijn voor protesteren die Universiteiten van Nederland (UNL) op 14 mei publiceerde is een vergaande poging om het recht op protest verder in te perken. We willen u dan ook met klem oproepen om deze richtlijn niet te hanteren. Afgelopen jaar heeft onze universiteit geadverteerd met de slogans “you have a part to play” en “je bent nodig”. Met deze slagzinnen wil de Radboud Universiteit haar missie van maatschappelijk relevant, waardengedreven onderzoek uitdragen. Het verder inperken van het demonstratierecht van studenten zou lijnrecht tegen deze missie ingaan.

Foto: Johannes Fiebig

Tot slot roepen we al onze collega’s op de eisen van onze studenten voor het verbreken van de banden met Israëlische universiteiten en een veroordeling door de Radboud Universiteit van de genocide in Gaza in woord en daad te steunen. Spreek over het protest met je collega’s. Ga met demonstrerende studenten in gesprek. Geef het protestkamp financiële of materiële steun. En help studenten hun engagement met hun studie te combineren, door flexibel om te springen met aanwezigheidsplicht, deadlines en andere studiegerelateerde verplichtingen. Tot slot, sluit je aan bij het studentenprotest, bijvoorbeeld tijdens de ‘walk-outs’ die studenten regelmatig organiseren. In deze tijd van genocide en toenemende inperking van de demonstratievrijheid zijn het onze studenten die het goede voorbeeld geven. Als docenten en leden van de academische gemeenschap zijn we het hun verplicht om ze daarin te steunen.

Onderstaande lijst van ondertekenaars wordt later mogelijk aangevuld.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

21 reacties

 1. organisatie open brief schreef op 23 mei 2024 om 12:29

  Deze lijst zal morgen in de loop van de dag worden aangevuld. Ben je RU-staflid en wil je ook graag tekenen? Stuur dan een berichtje met je naam en functie/afdeling naar: [email protected]

 2. Alex de Meijer schreef op 23 mei 2024 om 13:58

  Héél terechte en ook noodzakelijke actie, en goed beargumenteerd. Dat een minister van onze tot over de oren medeplichtige regering zich tegen het verbreken van de banden uitspreekt, lijkt me alleen maar een extra argument om dat wél te doen.

 3. Demonstratiemoe schreef op 23 mei 2024 om 14:06

  Erg eenzijdig, deze redactie. Als je tegengas geeft wordt jouw mening niet geplaatst.
  Bestaat er eigenlijk ook een petitie die zich uitspreekt TEGEN het gedrag en handelen van de demonstranten????

  • Johannes Fiebig schreef op 23 mei 2024 om 14:22

   Beste,
   We hebben op dit bericht geen eerdere reactie ontvangen. We plaatsen alle reacties die voldoen aan onze huisregels.
   Groet,
   Johannes

 4. Onbegrip schreef op 23 mei 2024 om 14:59

  Demonstreren prima, dat is je goed recht!!! Bekladden van gebouwen, beklimmen van daken, vernielingen,gebouwen binnen gaan zonder aankondiging en de wegen blokkeren. TOTAAL geen begrip hiervoor! Hopelijk dat het bestuur gauw hier een einde aan maakt zodat de rust weer terugkeerd op de campus.

  • Onbegrip schreef op 23 mei 2024 om 15:35

   ja!!!
   Als het bestuur akkoord gaat met de eisen van de protesten zullen ze bijdragen aan minder “Bekladden van gebouwen, beklimmen van daken, vernielingen,gebouwen binnen gaan zonder aankondiging en de wegen blokkeren” door IDF!!!! en zullen de protesten ook stoppen! zo goed idee!!!

  • Wat schreef op 23 mei 2024 om 22:14

   Aan de reactie hieronder, ik ben pro-demonstratie maar ik zie niet het nut in van het bekladden van gebouwen of andere vernielingen (Zoals de graffiti op Berchmanium). Je argument werkt ook niet helemaal, “Als je je geld geeft dan is deze beroving over!”.

 5. Ondertekenaar schreef op 23 mei 2024 om 17:16

  Staff solidarity demo tomorrow 12.15 @ student encampment. Would be great if as many of the signatories as possible show up!

 6. Peter schreef op 23 mei 2024 om 21:30

  Beetje vreemde en eenzijdige actie. Het gaat steeds over Israel maar Hamas ontbreekt in elke context. Waar zijn de gijzelaars? Waar wordt de verontwaardiging over de aanslag van 7 oktober uitgesproken? En vernielen, weg blokkeren en graffiti spuiten doe je maar ergens anders. Wie betaald de schade? Wij, met z’n allen. Nee helaas, de sympathie is weg…

  • Student schreef op 24 mei 2024 om 09:35

   Het klinkt niet alsof de sympathie er ooit echt was Peter.

  • Gor schreef op 24 mei 2024 om 09:44

   Misschien begrijp je niet waar de actie over gaat. De Radboud Universiteit heeft geen banden met Hamas, maar wel met Israëlische instituten die nauw betrokken zijn bij de slachting die nu plaatsvindt.

   Juist Israël laat nu de gijzelaars in de steek. Voor de vrijlating van de gijzelaars is een staakt-het-vuren noodzakelijk. Israël heeft een dergelijk aanbod al meerdere keren geweigerd en gaat door met deze uitroeiingsoorlog, waarbij ze de gijzelaars ook niet sparen.

   De vernielingen zijn vervelend, maar ook een uiting van onmacht tegenover het immense leed dat nu wordt aangericht. Als je dit aangrijpt om je sympathie in te trekken, was je waarschijnlijk nooit echt begaan met deze zaak. Kennelijk is voor jou een paar honderd euro schoonmaakkosten voldoende om honderdduizenden mensen in de steek te laten.

  • Geen ondertekenaar schreef op 24 mei 2024 om 10:25

   Dus voor Gor is het feit dat Hamas overgaat op het gijzelen van onschuldige mensen de normaalste zaak van de wereld? In deze situatie is er niet één partij schuldig. Daar wordt tijdens dit protest veel te makkelijk aan voorbij gegaan.

  • Ondertekenaar schreef op 24 mei 2024 om 11:35

   @geen ondertekenaar, je legt Gor hier woorden in de mond. Niemand heeft gezegd dat het gijzelen van burgers “de normaalste zaak van de wereld” is. Punt hier is dat er nu, accuut, aantoonbaar een enorme aflachting en verdrijving van de burgerbevolking van Gaza aan de gang is door de IDF. En dat zelfs Amerikaanse militair experts inmiddels zeggen dat de ‘strategie’ van Israël niet werkt om de gijzelaars veilig terug te krijgen. Dus óók als je je echt om het lot van de gijzelaars zou bekommeren, is een onmiddelijk staakt-het-vuren van belang. Hoe meer de westerse steun voor Israel afbrokkelt, en hoe meer banden er worden verbroken met instituties die te winnen hebben bij de destructie van Gaza, hoe kansrijker zo’n staakt-het-vuren wordt.

   Overigens zou de moord op tienduizenden Palestijnse burgers en de verwoesting van alle civiele infrastructuur (en onderwijsinstellingen, en cultuur) voldoende moeten zijn om achter de inhoud van de demonstraties te staan, maar aangezien jij het lot van de gijzelaars hier benoemd, leek het me goed daarop in te haken.

 7. Pieter schreef op 24 mei 2024 om 10:17

  De TU in Delft wil de samenwerkingen met instellingen in Israël niet openbaar maken. „We hebben besloten om geen lijst te publiceren van samenwerkingen met één individueel land omdat we ons zorgen maken over de sociale veiligheid van betrokken wetenschappers en studenten”, laat de universiteit donderdag weten. Volgens de TU is dat risico „niet ondenkbeeldig gezien de manier waarop de huidige maatschappelijke discussie woedt”.

  Voor de TU is het stoppen van de samenwerkingen geen optie: „Het beëindigen of bevriezen van alle contacten met onderwijsinstellingen van een land biedt geen oplossing. We vinden het van belang om in dialoog te blijven met studenten en collega’s uit conflictgebieden, omdat juist zij kunnen bijdragen aan verandering.”

 8. No useful idiot schreef op 24 mei 2024 om 10:46

  Hebben al die mensen (al is het maar één iemand) een suggestie voor Israël hoe ze het dan wél goed zouden kunnen doen? Stoppen met vechten tegen Hamas (die kinderen vanaf kleins af aan leert dat Joden dood moeten en die eigen burgers als schild gebruikt), de Israëlische gijzelaars laten verkrachten, martelen en vermoorden door terroristen en dan zichzelf laten uitroeien? Het is oorlog. Natuurlijk gaan er burgers dood, maar dat het er zoveel zijn, komt door Hamas, niet Israël. Ik ben ook voor vrede, maar wel realistisch: hoe dan als je buren je van de kaart willen? Verschillende defensiespecialisten zeggen dat de hoeveelheid onschuldige doden in deze situatie juist lager is dan anders. Is er van die ondertekenaars 1 iemand die kan zeggen hoe Israël het dan wél goed zou kunnen doen? Natuurlijk is iedereen tegen onschuldige doden, maar weet iemand alternatieven? Alsof Israël blij is met deze tactiek van Hamas waarmee dus dit soort politieke druk ontstaat. Waarschijnlijk onbedoeld, maar u beloont Hamas voor het misbruiken van burgers.

  • Khosrow schreef op 24 mei 2024 om 11:42

   Precies! Hartelijk dank. Het is goed om wat verstandige stemmen te lezen!

  • Jelmer Firet schreef op 24 mei 2024 om 21:31

   – De aanval op Rafah stopzetten
   – Akkoord gaan met een staakt-het-vuren
   – De onbewezen beschuldigingen tegen UNWRA intrekken en hun humanitaire hulp in Gaza hervatten
   – Het Westen aanmoedigen hun steun voor UNWRA te hervatten
   – Illegale Israelische kolonisten op het matje roepen voor het verdrijven van Palestijnen
   – Plannen maken en meewerken aan een twee-staten oplossing
   – Erkennen van een Palestijnse staat en het Westen op te roepen dat ook te doen (de rest van de wereld erkend de Palestijnse staat al)
   – Stoppen met gebruik van AI (Gospel, Lavender, Where’s Daddy) voor het snel genereren van doelen voor bombardementen en aanvallen.
   – Stoppen met het bombarderen van “power targets” (flatgebouwen) met als doel “civiele druk uitoefenen op Hamas”
   – Stoppen met het expres aanvallen van Hamas als ze thuis zijn (in tegenstelling tot legerbases), waar er meer onschuldige burgers zullen vallen.
   – Betere checks of de personen die Lavender als Hamas markeert, daadwerkelijk Hamas zijn. (naar schatting 10% is niet Hamas, enige check is of ze man zijn)
   – Hamas gerichter aanvallen, niet akkoord gaan met 15-20 burgerdoden voor onbelangrijke Hamas-leden en tot 300 voor belangrijke Hamas-leden
   – Stoppen met de retoriek dat Israël aanspreken op de genocide die ze plegen gelijk staat aan antisemitisme
   – …

 9. Ondertekenaar schreef op 24 mei 2024 om 11:48

  In elk geval is de suggestie om niet door te gaan op deze heilloze weg. Tal van militair experts (ook / zelfs in het Westen, dat Israël nog altijd grotendeels steunt) wijzen er al maanden op dat de huidige ‘strategie’ van Israël nooit tot het behalen van haar eigen doelen (‘vernietigen’ van Hamas – wat dat ook mag betekenen, en terughalen van gijzelaars) zal leiden. Sterker nog: meerdere gijzelaars zijn inmiddels omgekomen door Israelische bombardementen en Israelisch vuur.

  Ik ben benieuwd waar u de informatie vandaan heeft dat hier een relatief laag aantal burgerdoden zou zijn. Heeft u daar bronnen bij? En hoe maakt u het onderscheid tussen burgers en niet-burgers? En weet u ook hoe de IDF dat onderscheid maakt?

  Over het (eindeloos herhaalde) punt dat Hamas ‘burgers als schild’ gebruikt, raad ik u aan om Frames of War van Judith Butler te lezen. Bovendien: wanneer veranderen kinderen in een school ooit in een ‘schild’ in uw optiek? Wanneer is het ooit gelegitimeerd om nota bene VN-scholen en ziekenhuizen te bombarderen en voedselhulp te blokkeren? Heeft u daarop een reactie, liefst in lijn met het internationaal recht?

  Tot slot: het alternatief is vrij helder. Stop met het illegale nederzettingenbeleid en het belonen van gewelddadige kolonisten op de Westoever, stop met het onderdrukken van Palestijnse burgers in het dagelijks leven (ook in het onderwijs en in de wetenschap, lees Maya Wind er eens op na), en stop met het vernietigen van Gaza. Kortom: begin met het behandelen van de Palestijnse bevolking als mensen.

  • No useful idiot schreef op 25 mei 2024 om 09:35

   Bijvoorbeeld https://www.newsweek.com/israel-has-created-new-standard-urban-warfare-why-will-no-one-admit-it-opinion-1883286

   Maar er zijn er nog wel meer van. De combatant-civilion ratio is lager dan waar ook in geurbaniseerde oorlog. Zelfs met de oude cijfers (die de VN tijdens de protesten overigens heeft moeten bijstellen naar ongeveer de helft van wat eerder werd genoemd) was er een combatant-civilion ratio die in oorlog (helaas) wel vaker voorkomt en dat maakt dat het dus absoluut geen genocide is. Wel heel erg, zoals elke oorlog, maar geen genocide. Dat is gewoon Hamaspropaganda verspreiden.

   Hamas vecht bovendien in burgerkleding, dus speelt bewust met die cijfers om Israël de geopolitieke boeman te laten zijn. Heeft u trouwens ook de talloze filmpjes gezien van UNRWA-scholieren uit Gaza die vertellen wat ze daar leren? Dat de Joden uitgeroeid moeten worden, dat je eroverheen moet rijden en erop moet schieten, etc. Kinderen van 5, 6 jaar oud! https://youtu.be/B7lU1fMRnSI?feature=shared

   Die kinderen worden bewust tot martelaren gemaakt door ouders en de gemeenschap, om hen vervolgens op de foto te zetten om de wereld emotioneel te manipuleren. Israël heeft al meerdere malen een twee-staten oplossing geboden, maar men wil dat niet. Israël moet gewoon van de kaart (from the river to the sea), daar hebben ze geopolitieke steun voor nodig en dat is waar jullie eigenlijk aan meewerken. (Als we de eigen rigide medeplichtigheid-logica van de pro-Palestinaactievoerders even toepassen).

   Ga, zoals het goede wetenschappers betaamt, eerst eens op zoek naar ratio en falsificatie van je emotionele standpunten (best begrijpelijk hoor, maar van academici verwacht ik meer) en je zal in overvloed bediend worden als een koning.

   Sluit geen alternatieve media uit, want de mainstream is ook duidelijk gekleurd.

 10. Timo Grabbe schreef op 27 mei 2024 om 09:35

  Ik vind het erg jammer en ook een beetje laf als zich hier mensen uitspreken zonder hun echte naam te vermelden. Als je al een duidelijke mening hebt (van welke ‘kant’ dan ook), waarom sta je er dan niet achter door ook te laten zien wie je bent? Anoniem van alles roepen kan iedereen, maar daarmee ontloop je ook verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wát je roept…

  Door anoniem hier dingen te posten bevorderen jullie toch alleen maar de verdere verharding van het discours. dat levert uiteindelijk niet veel op, behalve dat iedereen alleen maar de eigen mening ventileert en niet meer naar elkaar luistert.

 11. Christopher schreef op 28 mei 2024 om 14:55

  De protesterende studenten hebben recht van demonstreren, binnen de grenzen van de wet. Wettelijk gezien, kunnen zij op geen enkele manier eisen dat het CvB de banden met Israelische universiteiten verbreekt. Wel kunnen zij hierom verzoeken. Het CvB heeft het recht hier aan gehoor te geven evenals het recht om dit niet te doen, omdat zij dit geen zinvol middel vindt.
  Door te bekladden, vernielen, gemaskerd rond te lopen en het CvB te beschuldigigen van “meewerken aan een genocide” , m.a.w. het op grote schaal vermoorden van onschuldige burgers, zijn zij degenen die polariseren en ophitsen. Daarnaast getuigt het van weinig verdraagzaamheid voor het hebben van een andere mening, iets wat een intrinsieke waarde van een universiteit is. Dat er meer dan 350 universitair opgeleide ondertekenaars deze acties onvoorwaardelijk steunen toont aan dat de meest essentiele universitaire vorming aan hen voorbij is gegaan.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!