Met studenten gaat het in coronatijd ‘verrassend goed’

04 jun 2020

Gaan studenten gebukt onder sociale afstand en thuis studeren? Een eerste onderzoek wijst erop dat het wel meevalt. Mannelijke studenten hebben meer moeite om hun dagritme vast te houden, vrouwelijke studenten vinden het moeilijker gemotiveerd te blijven.

De pechgeneratie. Aldus de geuzennaam van de huidige lichting studenten nadat de basisbeurs was afgeschaft. Dat leidde tot een overdaad aan stressklachten en een bovenmatige aanspraak op studentpsychologen en andere hulpverleners. Daar komt de coronacrisis nu bovenop. Wat betekent dit voor het welzijn van studenten?

Een interdisciplinair team van de Radboud Universiteit doet hier onderzoek naar. Drie hoogleraren lichten de eerste enquêteresultaten toe, gebaseerd op antwoorden van 350 studenten.

Nieuw ritme

Eerst het slechte nieuws: het onderwijs wordt er in coronatijden niet beter op. 60 procent van de studenten vindt het onderwijs minder goed sinds de universiteit gesloten is. ‘Studenten en docenten zijn aan alle kanten gehandicapt’, zegt José Sanders, hoogleraar Narratieve communicatie. ‘De campus dient niet langer als ontmoetingsplaats. Studenten geven aan minder samen te werken dan normaal en hebben moeite om met elkaar in contact te blijven. Ze voelen zich minder verbonden met elkaar en de universitaire gemeenschap.’

Studenten moeten een nieuw ritme vinden, balancerend tussen zelfstudie, thuistentamens, digitale colleges en groepsopdrachten. Uit het onderzoek blijkt dat mannelijke studenten meer moeite hebben om hun dagritme vast te houden, terwijl vrouwelijke studenten het moeilijker vinden gemotiveerd en geconcentreerd te blijven.

Hoogleraar Psychologie Giel Hutschemaekers moet gissen naar een verklaring. ‘Misschien stellen vrouwelijke studenten hogere eisen aan zichzelf.’

Veerkracht

Studeren is voor veel studenten belangrijk. Tegelijkertijd draait het studentenleven om meer dan studiepunten alleen. ‘Studenten leven in een soort moratoriumfase, met een uitstel van maatschappelijke verplichtingen’, zegt hoogleraar Religiewetenschap Hans Schilderman. Het studentenleven is volgens hem een verkenning van grensgebieden: tussen jeugd en volwassenheid, afhankelijkheid en zelfstandigheid, en tussen verschillende leefwerelden – het ouderlijk huis, de universiteit, het leven met leeftijdsgenoten. ‘Ze moeten telkens weer schakelen tussen de verschillende vereisten waaraan ze in elk van die werelden moeten voldoen.’

De onderzoekers willen nagaan in hoeverre de coronamaatregelen het studentenwelzijn beïnvloeden. Dreigt er een isolement als vrienden, familieleden, collega’s of studiegenoten buiten beeld raken? Verschralen contacten door cafés die gesloten waren en ouders die in quarantaine zaten? Vormt zich een coronageneratie met bovengemiddeld veel misère en eenzaamheid?

‘De cijfers geven geen aanleiding voor een pessimistisch beeld’

Wie vooral somberte ziet in de coronatijd, zal verrast zijn door de eerste onderzoeksresultaten. Schilderman: ‘De cijfers geven geen aanleiding voor een pessimistisch beeld.’

Voor het onderzoek hebben, naast studenten, ook Radboud-medewerkers een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Wat blijkt? Studenten ervaren meer dan medewerkers alledaagse pijn en verveling, maar blijven positief over hun leven. Hutschemaekers: ‘Het gaat verrassend goed met studenten. Op fundamenteel niveau is de kwaliteit van leven niet in het geding.’ De hoogleraar werkt ook als psycholoog in een ggz-instelling. ‘Als ik daar studenten spreek, valt het me op hoeveel veerkracht ze hebben. Petje af.’

Noodloket

Een gunstig beeld van het studentenwelzijn betekent niet dat de universiteit op haar lauweren kan rusten, merken de onderzoekers op. ‘Uit de resultaten komt naar voren dat sommige studenten wel degelijk een zorgvraag hebben’, zegt Schilderman. De onderzoekers vragen zich bovendien af of de resultaten zullen veranderen in de anderhalvemetersamenleving. Het onderzoek betreft vooralsnog enkel de allereerste fase na sluiting van de campus.

‘Het beeld kan veranderen als studenten bijvoorbeeld studievertraging oplopen’, zegt Sanders. Om ook op langere termijn een goed beeld te krijgen van de gevolgen van Covid-19, worden de deelnemers langdurig gevolgd, onder meer met diepte-interviews. Het gunstige beeld van het studentenwelzijn blijkt ook uit de relatieve rust bij de medewerkers die de studenten deze periode bijstaan.

Positieve kanten

Alex Roomer, hoofd Student Support, wijst erop dat de speciale online hulpmiddelen zoals e-health deze maanden weliswaar goed worden benut, maar dat de drukte bij het team studentenpsychologen alleszins meevalt. ‘Het is zelfs rustiger dan normaal. Uit ons landelijk overleg komt eenzelfde beeld naar voren: bij de coronaloketten loopt het allerminst storm.’

Met nog wat slagen om de arm ziet Roomer in de crisis ook positieve kanten. ‘Misschien hebben studenten eindelijk eens de rust om alles op een rijtje te zetten. Mogelijk ervaren ze juist minder stress omdat ze nu niet het gevoel hebben dat ze van alles móeten. Dat zou goed nieuws zijn.’

Roomer beseft dat de rust bij de noodtelefoon ook een andere reden kan hebben: ‘Studenten wenden zich bij voorkeur tot hun studieadviseurs, en bij ons ontbreekt het totale beeld van de drukte die zij ervaren.’ En mogelijk denken studenten dat contact opnemen geen enkele zin heeft, omdat de medewerkers overbelast zouden zijn. Dus niet. Roomer: ‘Schroom niet contact met ons op te nemen als je ergens mee zit.’

Dit artikel is gebaseerd op de eerste onderzoeksresultaten die eind april verschenen. Het onderzoek loopt zo lang de coronacrisis duurt, en dus zijn binnenkort nieuwe resultaten te verwachten. Lees alles over de gevolgen van de coronacrisis voor de campus in onze coronaspecial.

5 reacties

 1. Een student schreef op 4 juni 2020 om 09:38

  Laat dit alsjeblief niet een vrijbrief zijn om de huidige situatie langer vol te houden dan strikt noodzakelijk. Ja, de meerderheid zal deze tijd dan waarschijnlijk zonder problemen doorkomen, maar dat betekent niet dat er een kleine groep is voor wie deze tijd wellicht ondragelijk is. Voor hen kan juist een bericht als dit alleen maar overkomen als geruststellend “er is niks aan de hand”, waarvan ze alleen maar nog wanhopiger worden en ze zichzelf nog meer gaan zien als een misfit.

  Ik verbaas me niet dat de studentenpsychologen niet vollopen, deze hebben immers al jaren de reputatie alleen te helpen met ‘zsm weer aan het werk gaan’. Als je nu mentale struggles hebt, dan zullen die dieper zitten dan dat; het studeren is 1 deel, maar eenzaamheid en alle existentiële dilemma’s die daaruit volgen zijn n ander verhaal. Sowieso is voor mensen die nu ineens problemen ervaren de drempel extra hoog: door een psycholoog te benaderen stel je voor jezelf definitief vast dat er ‘iets mis met je is’ en jezelf dat labeltje geven is een grote stap.

 2. Kay Vermeegen schreef op 4 juni 2020 om 14:29

  Aan de uitstekende reactie van de student hierboven zou ik nog willen toevoegen dat de moeilijkheden van studenten op vervelende wijze worden geïndividualiseerd. “Petje af”, voor de weerbaarheid van studenten, zo wordt gezegd. Zo wordt weerbaarheid een prestatie, waar je ook in kunt falen, terwijl deze in hoge mate een product van de maatschappelijke positie en situatie van studenten: Ben je je baan kwijt? Kunnen je ouders je op geen enkele wijze financieel ondersteunen? Ben je sociaal meer geïsoleerd omdat het als buitenlandse student in Nijmegen moeilijk is om vrienden te maken? Is iemand in jouw omgeving ziek? Deze extra getroffen groepen moeten veel ‘weerbaarder’ zijn dan anderen, en dat lukt misschien juist geregeld níet.

 3. Anoniem schreef op 4 juni 2020 om 15:36

  Ik hoop ook erg dat er nog wel vervolgonderzoeken komen. Anekdotisch bewijs, maar in het begin ging het best goed met me en ik merk juist dat het me nu veel zwaarder wordt. Ik denk niet dat ik daar de enige in ben.

  Verder zijn de studentpsychologen niet makkelijk te vinden (de meeste mensen weten niet dat ze er zijn) en staan ze er om bekend toch geen tijd voor je te hebben. Ik kan me dus ook voorstellen dat mensen denken dat nu een afspraak maken toch geen zin heeft.

 4. een studieadviseur schreef op 4 juni 2020 om 18:48

  Als studieadviseur heb ik iets genuanceerder beeld dan alleen de positiviteit die wordt geschetst in het artikel.

  Studenten zijn minder verbonden met de campus en de universiteit en zullen hulp misschien via andere kanalen zoeken, of nu hun zorgvraag volledig wegduwen.

  Ik zie studenten vastlopen die hard werken aan hun studie en voor wie het noodzakelijk was om op de campus te studeren om gemotiveerd en geconcentreerd te werken. Daarnaast gewoonweg lummelen met medestudenten om een balans te houden tussen en studeren en ontspanning. Het droeg hen allemaal bij om verbinding te houden met de studie en het leven als student.
  Zij studeren nu thuis of in hun studentenhuizen waar ze vaak last hebben van sociale spanningen die oplopen. Het is bekend dat in deze periode van quarantaine het huiselijk geweld is opgelopen, in welke vorm hebben onze studenten daarmee te maken. En hoe groot is de schaamte om dit te melden?
  Er is ook angst voor het beeld dat het vooral goed gaat met studenten, waardoor de studenten die nu vastlopen met hun studie het idee hebben dat ze niet worden gezien of dat ze echt iets raars doen omdat het met hen helemaal niet goed gaat. Misschien is mijn beeld vertekend.

  Eigenlijk ben ik heel benieuwd naar de steekproef die is uitgezet waarop de resultaten voor dit artikel zijn gebaseerd. En de belofte op een longitudinaal onderzoek en de uitkomsten hiervan.

 5. Een student schreef op 5 juni 2020 om 09:17

  Ik denk dat een nuance wel nodig is bij dit artikel, dat de 350 enquettes mogelijk niet een representatief beeld geven. De enquetes zullen voornamelijk via mail zijn verspreid.
  Als het niet goed gaat met je, of met de studie, zal deze (student)mail vast niet altijd meer worden gelezen

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!