Minder studenten bij Rechten, meer voor Psychologie

14 sep 2020

Het was een van de grote vragen dit coronajaar. Hoeveel nieuwe studenten zouden er na de zomer beginnen aan de Radboud Universiteit: minder, of juist meer dan anders? Geen van beide, blijkt uit de jongste - voorlopige - aanmeldcijfers. Het aantal studenten dat zich voor het eerst inschreef voor een bachelor- of masteropleiding is ongeveer gelijk aan vorig jaar. In oktober stelt de universiteit definitieve cijfers vast.

De totale bachelor- en masterinstroom mag dan met ruim 6.600 – op dit moment – ongeveer gelijk blijven, onder de motorkap zijn flinke veranderingen te zien. Zo neemt het aantal buitenlandse studenten in de bachelorfase flink af. Van buiten Europa hebben zich 18 procent minder mensen gemeld en er zijn 9 procent minder Europese studenten (in totaal 50 personen). Nederlandse inschrijvingen zijn juist met 2 procent gestegen (74 mensen).

Het aandeel buitenlandse studenten die zich inschreven voor het eerste jaar van een master ligt dit jaar ongeveer op 14 procent. Dat is iets hoger dan in de bachelor, waar één op de tien eerstejaars uit het buitenland komt.

Rechten

Ook tussen opleidingen zijn er grote verschillen ten opzichte van vorig jaar. Grootste daler is Rechten, waar de bacheloraanmeldingen terug zijn gelopen van 691 naar 588. Dat is mogelijk het gevolg van de bewuste strategie van het faculteitsbestuur, laat vice-decaan onderwijs en hoogleraar Algemene rechtswetenschap Roel Schutgens weten. Vorig jaar was de instroom zo groot, dat niet alle studenten in de grootste collegezaal pasten, in het Grotiusgebouw. Dit jaar past het in theorie wel, maar vanwege het coronavirus moest uitgeweken worden naar De Vereeniging.

Om de instroom te verkleinen stelde de opleiding strengere eisen aan HBO-instromers. Zij moeten hun propedeuse in een jaar hebben gehaald, met gemiddeld een 7 of hoger als ze geen HBO-rechtenstudie deden. Schutgens: ‘Wij vinden té veel studenten niet verantwoord, omdat wij het karakter van een relatief kleine, toegankelijke faculteit willen behouden in het belang van de onderwijskwaliteit en de sociale cohesie.’

Psychologie

Psychologie krijgt er juist ongeveer honderd studenten bij. Met een toename van 425 naar 518 zijn zij de grootste stijger. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de numerus fixus dit jaar eenmalig is verhoogd van 600 naar 650 studenten.

Sociale Wetenschappen, waar psychologie onder valt, is de faculteit die relatief ook het sterkst groeit: 23 procent. De faculteit Rechten en de bèta’s krimpen het sterkst. In het Huygensgebouw zijn de bacheloropleidingen over de hele linie gekrompen, op biologie na, dat met 109 eerstejaars nagenoeg gelijk blijft.

Master

In de masters zijn minder verschuivingen. Met een kwart meer aanmeldingen is de faculteit Filosofie, theologie, en religiestudies in relatieve zin de grootste stijger, maar dit betreft slechts 20 studenten. In absolute aantallen wordt zij voorbijgestreefd door FNWI (27 extra studenten). De Letterenfaculteit heeft het het zwaarst. Daar is de instroom 11 procent minder dan op hetzelfde moment vorig jaar.

Op welke cijfers de inschrijvingen uiteindelijk uitkomen kan op dit moment niet gezegd worden. In oktober worden definitieve inschrijfcijfers vastgesteld. Het aantal vooraanmeldingen ligt in ieder geval wel hoger dan vorig jaar. Of deze studenten zich definitief inschrijven aan de Radboud Universiteit hangt af van of zij zich ook aangemeld hebben op andere instellingen. Ook is het met name voor studenten van buiten de Europese Unie onzeker of ze naar Nijmegen kunnen komen vanwege de corona-reisbeperkingen, en of ze op tijd de juiste documenten kunnen aanleveren.

In totaal hebben zich nu 6613 mensen aangemeld als eerstejaars bachelor- of masterstudent, tegen 6643 op hetzelfde moment vorig jaar. In 2019 kwamen de definitieve cijfers uiteindelijk nog zo’n 6 procent hoger uit. Als eenzelfde aandeel vooraanschrijvers als vorig jaar definitief voor Nijmegen kiest, komt het getal op ruim 7000.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!