Mogelijk ‘grootschalige fraude’ bij tentamens Economie

12 jun 2020

De examencommissie Economie is een onderzoek gestart naar het mondelinge tentamen van Voortgezet Boekhouden. Dit vanwege een klachtbrief van een anonieme student. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het zijn dat alle studenten het tentamen opnieuw moeten maken. Ook bij een ander vak van Economie ging het mis en wacht mogelijk een gedeeltelijk nieuw tentamen (terwijl 98 procent van de studenten aanvankelijk slaagde).

De anonieme student beweert een grote groep medestudenten te vertegenwoordigen. ‘In de brief staat dat bij het tentamen Voortgezet Boekhouden door een deel van de studenten op een grootschalige manier fraude is gepleegd’, vertelt Agnes Akkerman, voorzitter van de examencommissie en hoogleraar Arbeidsverhoudingen. Ze wil niet kwijt hoe die fraude eruit zou hebben gezien, behalve dat het ‘verschillende elementen’ van fraude betreft.

Zelfde tentamenvragen

Onder studenten wordt gespeculeerd dat een student met een onvoldoende de klacht heeft ingediend omdat de docent van het vak alle studenten dezelfde vragen stelde. Wie het mondeling al had gehad, kon dus aan de volgende student doorgeven op welke tentamenvragen hij of zij zich moest voorbereiden. Zo zouden de studenten die pas later aan de beurt waren, zijn bevoordeeld. ‘We zijn nu aan het onderzoeken of de docent inderdaad vaker dezelfde vragen stelde. Ik kan me voorstellen dat studenten in die richting denken’, zegt Akkerman.

Als de commissie de klacht gegrond verklaart, kan het zijn dat alle studenten het tentamen in de zomervakantie opnieuw moeten afnemen. Dit scenario wordt bemoeilijkt doordat de docent van de cursus zijn werkzaamheden wegens privéredenen voorlopig stopzet en dus geen mondelinge tentamens meer kan afnemen. Zijn afwezigheid staat los van de commotie rondom het tentamen.

Maatregelen nemen

Voortgezet Boekhouden is niet het enige derdejaarsvak bij Economie met toetsingsproblemen. Bij de cursus Topics in Business Economics moet het tentamen gedeeltelijk opnieuw worden gemaakt. Dit nadat 98 procent van alle studenten in eerste instantie het vak had gehaald.

‘Dat heb ik in mijn twintigjarige carrière als docent nog nooit meegemaakt’, zegt Max Visser, docent van het vak. ‘We kwamen er snel achter dat bij drie kennisvragen door veel studenten flink is geknipt en geplakt uit de Powerpoint van de cursus (die studenten tijdens het tentamen dus bij de hand hadden. red.). Daarom moeten we wel maatregelen nemen, anders maken we onszelf belachelijk.’

‘Dat heb ik in mijn twintigjarige carrière als docent nog nooit meegemaakt’

Is het niet naïef om te denken dat studenten achter hun laptop thuis en zonder surveillance de verleiding weerstaan gebruik te maken van hulpmiddelen? Visser benadrukt dat eerdere digitale tentamens een normaal slagingspercentage hadden. ‘Het is allemaal nieuw voor ons, maar we dachten een goede werkwijze te hebben gevonden. We hebben bij deze cursus dezelfde maatregelen genomen als bij die voorgaande online tentamens, zoals het verkorten van de tijdslimiet. Blijkbaar hebben de studenten voor dit tentamen geleerd, tussen aanhalingstekens, hoe ze de regels kunnen omzeilen.’

Gebakken peren

Onder studenten heerst veel onvrede over de situatie. ‘We zitten mooi met de gebakken peren’, zegt een van hen, die anoniem wil blijven. ‘Dadelijk moet ik tot diep in de vakantie tentamens maken. Voor mijn masterinschrijving moet ik officieel voor 1 juli een cijferlijst met maximaal één openstaand vak indienen. Wat als ik dat door de examencommissie niet kan halen en studievertraging oploop?’

Een andere student, die de combinatiestudie Recht & Economie volgt, baalt ook van alle onzekerheid. Ook hij blijft liever anoniem. ‘Ik moet deze periode nog vijftig studiepunten halen. Ik kan twee mogelijke herkansingen er echt niet bij hebben. Het zorgt bij mij voor veel extra stress, helemaal omdat ik er niks aan kan doen.’

Akkerman vindt de onzekerheid erg vervelend voor de studenten die de opleiding volgen. ‘We proberen daarom zo snel mogelijk op een gedegen manier duidelijkheid te verschaffen. De huidige situatie is erg lastig, maar het is belangrijk dat de kwaliteit van het diploma gewaarborgd is.’

Ramp

De student Recht & Economie vindt de chaos rondom de tentamens symbolisch voor de opleiding Economie. ‘Bij Rechten zou zoiets nooit kunnen gebeuren’, zegt hij. ‘Organisatorisch is de studie een ramp. Het is een van de redenen waarom ik voor mijn master niet in Nijmegen blijf.’

Akkerman vindt de uitspraken van de student spijtig om te horen. ‘Ik herken dit niet uit de cursusevaluaties van mijn eigen vakken of vakken van collega’s.’ Studenten die er zo over denken zijn van harte welkom om dit met de opleiding te bespreken, zegt ze. ‘Het is voor ons belangrijk om te begrijpen waar zulke signalen vandaan komen.’

19 reacties

 1. HV schreef op 12 juni 2020 om 09:19

  Ik snap de foto bij dit artikel niet.. Het gaat om fraude bij toetsen die NIET op de campus zijn afgenomen.

  • Student voortgezet boekhouden schreef op 12 juni 2020 om 11:46

  • Annemarie Haverkamp schreef op 12 juni 2020 om 12:08

   Dank voor je opmerking. Het is inderdaad niet logisch bij dit stuk een foto te plaatsen van een fysiek tentamen, maar het geeft wel direct aan waar het artikel over gaat (tentamens). Het is helaas lastig een geschikt beeld te vinden van studenten die thuis achter hun laptop een tentamen maken.

 2. Ontevreden student economie schreef op 12 juni 2020 om 09:52

  De economie faculteit is inderdaad een groot drama weet ik uit persoonlijke ervaring. Aankomende maandag een tentamen Multinational Finance en het is nog steeds (!!) onduidelijk hoe dit tentamen afgenomen gaat worden. Docent(en) reageren niet op vragen/kritiek, of zeggen dat ze moeten wachten op de examencommissie. Waar mevrouw Akkerman onderdeel van is.

  Dat mevrouw Akkerman dit beeld niet (wil) herkennen, is nog het meest schokkend. Er zijn al maanden problemen, geen enkel tentamen gaat door, niemand neemt zijn verantwoordelijkheid en de communicatie ontbreekt volledig. Net als de student in het verhaal zal ook ik daarom mijn master niet aan de Radboud Universiteit volgen.

 3. Student voortgezet boekhouden schreef op 12 juni 2020 om 11:43

  Zelf heb ik dit vak na veel geploeter en gestress ‘gehaald’ en nu lijkt het erop dat het nog doormoddert tot in de zomervakantie. Dat deze fraude zoveel eerlijke studenten zo hard treft is echt totaal onacceptabel.

  Het wrange is nog wel dat deze stress wordt veroorzaakt door een universiteit die mentale gezondheid hoog in het vaandel heeft. Zo’n maatregel als dit doet eensklaps alle goede bedoelingen van alle well-being weeks en studentpsycholoog-spreekuren teniet. Schandelijk!

  • Criticus schreef op 12 juni 2020 om 13:06

   Viel mij ook op, de uni gooit ons dood met “als je mentale hulp nodig hebt kan je hier hier en hier zijn” maar vervolgens leidt het beleid bij menig studenten tot alleen maar meer stress. Bij ons (FSW) hebben de koekebakkers alle tentamens van periode 3 naar periode 4 / de vakantie verplaatst, en nu is de laatste tentamenweek hartstikke druk EN hebben we nog een tentamen in de zomer (die geen herkansing is). Maar als je daar over klaagt krijg je alleen maar “we snappen het maar we doen onze best blablabla”. Frusterend, want andere faculteiten hadden wel gewoon tentamens in de 3e periode.

  • Criticus schreef op 12 juni 2020 om 14:26

   Viel mij ook op, de uni gooit ons dood met “als je mentale hulp nodig hebt kan je hier hier en hier zijn” maar vervolgens leidt het beleid bij menig studenten tot alleen maar meer stress. Bij ons (FSW) hebben de koekebakkers alle tentamens van periode 3 naar periode 4 / de vakantie verplaatst, en nu is de laatste tentamenweek hartstikke druk EN hebben we nog een tentamen in de zomer (die geen herkansing is). Maar als je daar over klaagt krijg je alleen maar “we snappen het maar we doen onze best blablabla”. Frusterend, want andere faculteiten hadden wel gewoon tentamens in de 3e periode.

 4. Student economie schreef op 12 juni 2020 om 12:10

  Het is ook voor mij doorslaggevend met mijn keuze voor een master. Door deze puinhoop is mijn vertrouwen in de Radboud en Faculteit Economie enorm geschaad. De fouten liggen bij de examencommissie dus die moeten vervolgd worden. Als student word je in Nijmegen niet serieus genomen.

 5. Criticus schreef op 12 juni 2020 om 13:06

  Viel mij ook op, de uni gooit ons dood met “als je mentale hulp nodig hebt kan je hier hier en hier zijn” maar vervolgens leidt het beleid bij menig studenten tot alleen maar meer stress. Bij ons (FSW) hebben de koekebakkers alle tentamens van periode 3 naar periode 4 / de vakantie verplaatst, en nu is de laatste tentamenweek hartstikke druk EN hebben we nog een tentamen in de zomer (die geen herkansing is). Maar als je daar over klaagt krijg je alleen maar “we snappen het maar we doen onze best blablabla”. Frusterend, want andere faculteiten hadden wel gewoon tentamens in de 3e periode.

  • Nog een ontevreden student schreef op 12 juni 2020 om 14:11

   Dit stoort mij inderdaad ook. Net als het feit dat de RU zich naar de buitenwereld opstelt als meelevend en doet alsof alles fantastisch verloopt (inclusief de drie columnschrijvers), terwijl het binnen de organisatie op sommige plekken gewoon een totale puinhoop is.

   De examencommissie(s) (Economie) zijn wat mij betreft het dieptepunt. Zelf had ik opeens 5 tentamens in een week (buiten mijn schuld om) en de examencommissie maar wijzen naar ‘procedures’ en ‘regels’. Die de examencommissie zelf compleet aan hun laars lappen als het ze uitkomt.

 6. Bezorgde student geesteswetenschappen schreef op 12 juni 2020 om 14:19

  Ik vind het verontrustend om te lezen dat onze toekomstige economen grootschalig frauderen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die op economen en het bedrijfsleven rust zou structureel aandacht moeten krijgen in het gehele curriculum. Een gebrek aan ethiek begint aan de basis, ik hoop daarom dat de Faculteit der Managementwetenschappen dit niet slechts bij een waarschuwing of hertentamen laat.

  • Student schreef op 12 juni 2020 om 16:16

   Ben je serieus of is dit een poging om de boel op te stoken? Je kunt op basis van deze informatie toch niet inschatten wat een passende sanctie is? Voor iets wat verder gaat dan een hertentamen moet je op zn minst aantonen dat de individuele student schuld had aan de fraude.

   Als er aan iedereen dezelfde vragen zijn gesteld kun je dat natuurlijk niet gaan bestraffen verder. Daar kan de student niks aan doen.

   Wat betreft die powerpoint ligt het lastiger. Je kunt rustig aannemen dat het overgrote meerendeel van de studenten aan het knippen en plakken is geweest. Maar ik mag toch aannemen dat iedere student in staat is om een stuk tekst uit zn hoofd te leren. Dus ook hier kun je niet zomaar met straffen gaan smijten. Dan zul je echt op persoonsniveau moeten kijken naar de feiten en omstandigheden.

  • Bezorgde student geesteswetenschappen schreef op 12 juni 2020 om 19:10

   Ja ik ben serieus. Ik ga ervan uit dat studenten een passende straf krijgen als bewezen kan worden dat zij hebben gefraudeerd. En ja ik stook de boel ook een beetje op, maar niet om de studenten te naaien. Zoals ik schreef ethiek moet aan de basis staan van een universitaire opleiding. Die verantwoordelijkheid ligt dus bij de vakgroep en het onderwijs dat zij aanbiedt. Zij moet zich achter de oren krabben dat straks een groep studenten een papiertje krijgt die het blijkbaar normaal vindt om te frauderen. Is het papiertje van de Radboud Universiteit straks net zo veel waard als dat van Inholland?
   Deze actie schaadt niet alleen de studenten die straks een kortere zomervakantie hebben of studievertraging oplopen.

 7. ouder van student schreef op 12 juni 2020 om 15:40

  Wat een geweldig slecht handelen door een universiteit, Radboud universiteit notabene!

  En dan anoniem ….. Wie eist => bewijst dus transparantie boven alles!!

  Als dit gevolgen heeft voor de studenten door het niet tijdig kunnen afstuderen – zoals extra studieschulden door langere studietijd, het niet tijdig kunnen aanvragen van het diploma, het niet tijdig kunnen starten met de master en het niet kunnen beginnen met werken bij het accountantskantoor – zal Radboud universiteit voor deze gevolgen moeten opdraaien!!! Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.

  Onderwijsinspectie e/o ministerie van onderwijs inschakelen?

 8. Rechtenstudent schreef op 12 juni 2020 om 16:58

  Er zit maar 1 oplossing op: rechten gaan studeren. Zoals in het artikel aangegeven, heeft onze faculteit (als één van de weinige zo te zien) zijn zaken wel voor elkaar. Bijna alle tentamens vinden op tijd plaats, goede manier van tentaminering gevonden (waar het hooguit bij een enkel vak wellicht niet gunstig uitpakte) en de slagingscijfers zijn vergelijkbaar met normale tentamens (dus ook niet van die bizar hoge slagingspercentages die bij Economie en ook bij sommige FSW tentamens voorbij komen). Als de rechtenfaculteit het kan, waarom moet het dan voor andere faculteiten zo moeilijk zijn?

  • Nee mijn faculteit is beter! Nee mijne! schreef op 13 juni 2020 om 00:27

   Makkelijk gedacht hoor. De tentamen vormen die veelal toepasbaar zijn bij rechten in de vorm van take-home exams met grote theoretische opdrachten zijn simpelweg niet toe te passen voor veel van de vakken gegeven bij de faculteit managementwetenschappen en zeker economie.

   Voor komend blok is er de ‘oplossing’ met proctoring, al heeft dat uitvogelen veel te lang geduurd.

 9. Opleiding Economie schreef op 15 juni 2020 om 14:39

  De opleiding Economie begrijpt dat dit een vervelende situatie is voor studenten. Zoals in het artikel is aangegeven, is de examencommissie Economie op dit moment bezig met een uitgebreid onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond zullen studenten geïnformeerd worden. In de reacties onder het artikel zien we dat er kritiek is op zaken die niet behoren tot de verantwoordelijkheid van de examencommissie, maar tot die van de opleiding. Studenten die klachten of verbeterpunten hebben, nodigen we graag uit om hun ervaringen met ons te delen via communicatie@fm.ru.nl. Zo kunnen zij ons helpen om de opleiding verder te verbeteren en dat wordt zeer gewaardeerd.

  • Open goal schreef op 15 juni 2020 om 18:10

   Reacties zoals deze zijn precies wat er mis is met de opleiding economie. Waarom neemt de opleiding/examencommissie wederom niet haar verantwoordelijkheid? Wanneer trekken leden van de examencommissie eindelijk hun conclusie? De examencommissie heeft weken nodig gehad om eindelijk te bedenken dat alle tentamens naar de zomervakantie verzetten toch niet heel handig is en vervolgens stapelen ze fout op fout. Sterker nog; als dit niet naar buiten was gekomen, had de opleiding nog steeds gedaan of alles fantastisch gaat.

   Dan de: ‘we begrijpen dat dit een vervelende situatie is’. Dit is een reactie die iedere student al minstens drie keer heeft gehoord zonder dat er ook maar iets is veranderd. Kritiek wordt helemaal niet gewaardeerd en al helemaal niet door bepaalde docenten. De opleiding bevindt zich op dit moment echt op een dieptepunt. Enkele docenten kunnen nog geen drie volledige zinnen achter elkaar formuleren, laat staan een fatsoenlijke tentamen fabriceren.

   Wederom een gemiste kans van de opleiding Economie. Tip: Neem een voorbeeld aan de faculteit Rechten, daar kan de opleiding Economie in alle facetten een voorbeeld aan nemen.

  • ManManManMan schreef op 19 juni 2020 om 11:37

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!