Nieuw tijdschrift laat zien hoe actueel geschiedenis is

14 nov 2018

Deze week kreeg universitair docent geschiedenis Harm Kaal groen licht van uitgeverij Brill om het Journal of Applied History te starten. Kaal is een van de initiatiefnemers van het nieuwe tijdschrift over toegepaste geschiedenis.

De wortels van het nieuwe tijdschrift liggen deels in de Radboud Universiteit. Harm Kaal, universitair docent geschiedenis, is samen met zijn collega Jelle van Lottum (senior onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) initiatiefnemer en editor-in-chief van het nieuwe blad voor toegepaste geschiedenis: Journal of Applied History. Zes vragen aan Kaal over de ontstaansgeschiedenis van het blad.

Waar komt het idee vandaan?
‘In Cambridge bestaat het online platform History & Policy, dat historici en beleidsmakers met elkaar in contact brengt. We wilden in Nederland net zo’n platform oprichten, maar we merkten dat het lastig is om daarvoor bijdragen te werven. Historici worden geprikkeld om te publiceren en ze moeten verantwoorden wat ze doen met hun onderzoekstijd. Daarom hebben we ervoor gekozen om naar een wat meer traditioneel middel te grijpen: een wetenschappelijk tijdschrift.’

Wat is de doelstelling van het Journal of Applied History?
‘Een online platform heeft het risico om een soort meningenfabriek of discussieforum te worden. Dat is niet wat wij willen: we willen een wetenschappelijk uitwisselingsplatform zijn. Historische kennis kan een zinvolle bijdrage leveren aan het nadenken over hedendaagse vraagstukken. Dat kunnen beleidsvraagstukken zijn, maar ook maatschappelijke discussies. We zien dat dat nu te weinig gebeurt: lessen uit het verleden worden niet meegenomen en het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden. Veel kennis gaat nu verloren: ons tijdschrift kan een bijdrage leveren aan het voorkomen daarvan.’

Wat maakt het magazine uniek?
‘Voordat we goedkeuring kregen van de uitgever, hebben we de competitie onderzocht. Voor verschillende disciplines zoals natuurkunde zijn wel toegepaste tijdschriften, maar voor geschiedenis was er eigenlijk nog geen tijdschrift. Ons journal is de eerste op de wereld en dus een gat in de markt!’

Harm Kaal

Kun je een voorbeeld geven van toegepaste geschiedenis?
‘Een voorbeeld is onderzoek naar hoe in het verleden de arbeidsmarkt heeft gefunctioneerd. De arbeidsmarkt loopt telkens tegen nieuwe uitdagingen aan zoals de robotisering van de samenleving. De geschiedenis laat duidelijk het belang van onderwijs zien voor alle lagen van de bevolking: educatie heeft niet alleen een effect op skilled workers, maar ook ongeschoolde arbeid heeft baat bij goed onderwijs en training, zo blijkt uit onderzoek naar de zeventiende en achttiende eeuw. Dit onderzoek kan hedendaagse discussies hierover dus inspireren.’

Is het toevallig dat de Radboud Universiteit betrokken is?
‘Tussen het blad en de universiteit zit zeker een link. Hier op de campus bieden we de master Geschiedenis en Actualiteit aan. Studenten gaan aan de slag met het toepassen van historische kennis in de praktijk. Binnen ons onderwijs zit dus een koppeling tussen geschiedenis en de hedendaagse samenleving. Dat idee zie je terug in ons journal.’

Wanneer is de eerste editie te verwachten?
‘We hopen in de loop van 2019 het eerste nummer te kunnen publiceren. De grootste uitdaging voor nu is zorgen dat heel veel historici, niet alleen in Nederland maar in alle hoeken van de wereld, ons tijdschrift kennen en een bijdrage gaan inzenden. We hebben ondertussen al een editorial advisory board weten samen te stellen met historici van over de hele wereld. We krijgen brede steun: onder andere David Armitage van Harvard, Deborah Coen van Yale en Osamu Saito van de Hitotsubashi universiteit in Tokyo fungeren als klankbord voor het tijdschrift. Dat zijn wel echt grote namen.’

1 reactie

  1. Peter schreef op 15 november 2018 om 10:43

    “Ons journal is de eerste op de wereld en dus een gat in de markt!’
    Het directe/causale verband tussen de eerste zijn en (grote) populariteit ontgaat me .
    Is er enige vorm van marktonderzoek gedaan?

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!