Nieuwe actiegroep ageert tegen ‘verdienmodel’ universiteit

18 mei 2018

Aan de Radboud Universiteit is een nieuwe actiegroep opgestaan. De groep Changing Perspective wil het verdienmodel van de universiteit aanklagen. Dinsdag is er een actiedag op het Erasmusplein. 'Samen met andere initiatieven willen we op landelijk niveau dingen veranderen', zegt woordvoerder Thomas Keulemans.

‘Er borrelt iets in de gangen van de Radboud. Een onrust. Een zorg. Een woede. Een vraag om verandering.’ Zo begint de ‘liefdesbrief aan de universiteit’ van Changing Perspective die in zeshonderdvoud op de campus werd verspreid.

Het pamflet klaagt het verdienmodel van de Radboud Universiteit aan. ‘De universiteit, net als onze liefde, functioneert niet als zij wordt geleid door statistieken en cijfers’, klinkt het. De protestbeweging geeft noch docenten, noch het college van bestuur de schuld van de huidige gang van zaken. ‘De beleidsvoering volgt slechts als een mak schaap het overheidsbeleid dat marktwerking in het onderwijs stimuleert en geen andere politiek kent dan bezuinigingspolitiek.’

‘Wij zijn de basis van het verdienmodel van de universiteit, dus laten wij deze verandering afdwingen. Let’s really change perspective!’

Onrust

Het pamflet van Changing Perspective.

Changing Perspective vindt dat het tijd is voor actie. Dinsdag staat het collectief een hele dag met een infostand op het Erasmusplein. ‘Daar vertellen we wie we zijn en wat we willen’, zegt woordvoerder en student Thomas Keulemans. Tussen 17.00 en 18.00 uur nemen enkele studenten en docenten het woord, waaronder universitair hoofddocent Willem Halffman. ‘Iedereen die iets wil zeggen, is welkom.’

De kerngroep van Changing Perspective, een ludieke toespeling op de slogan van de universiteit, bestaat momenteel uit zo’n twintig studenten. ‘We delen een gevoel van onrust over de toekomst van de universiteit’, zegt Keulemans. ‘Onze wekenlange meetings hebben geleid tot deze Radboud Day & Night Protest.’

Docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de actie, aldus Keulemans. ‘In gesprekken met hen viel op dat zij een grote werkdruk ervaren en vaak in precaire posities werken. Daar hopen wij iets aan te veranderen.’

#WOinActie

De actie vindt niet toevallig volgende week plaats tijdens de nationale actieweek van #WOinActie. Het zwaartepunt van de actie ligt in Amsterdam, Changing Perspective wil graag de Nijmeegse pendant vormen. ‘WOinActie bestaat vooral uit hoogleraren die zich verzetten tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Ze proberen een link te vinden met studentenbewegingen, daar sluiten we ons graag bij aan.’

Keulemans benadrukt dat Changing Perspective geen extremistisch links groepje  is. ‘Dat stigma willen we doorbreken. We willen een beweging opbouwen van studenten, docenten en ondersteunend personeel die opkomt voor goede en toegankelijke educatie voor iedereen. Hopelijk kunnen we samen met initiatieven uit andere studentensteden een landelijke beweging uit de grond stampen.’

Of, zoals de actiegroep het in haar pamflet verwoordt: ‘Daarom willen wij het geweten zijn waar het de Radboud nu aan ontbreekt.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!