Proctoring is voorlopig een blijvertje aan de Radboud Universiteit

08 sep 2020

Ook dit academisch jaar zal de Radboud Universiteit nog gebruik maken van online videosurveillance tijdens thuistentamens. ‘Maar proctoring wordt alleen ingezet als er geen alternatief is’, zegt universiteitswoordvoerder Martijn Gerritsen.

Even terugspoelen naar het einde van vorig academisch jaar. Toen het college van bestuur aankondigde bij tentamens gebruik te willen maken van online videosurveillance met de omstreden software Proctorio, barstte een storm van kritiek los. Wetenschappers van de afdeling Cyber Security vonden manieren om de proctoring-software die de universiteit op het oog had te omzeilen en ontevreden studenten verzamelden in een mum van tijd meer dan tweeduizend handtekeningen tegen de toetsvorm.

Het college hield voet bij stuk. In de vierde tentamenperiode gingen 103 tentamens via proctoring door. Opleidingen die voor deze tentamenvorm kozen, moesten hun motivatie aan de examencommissies bezorgen en uitleggen waarom geen andere tentamenvorm mogelijk was. Studenten die niet wilden deelnemen aan de online videosurveillance verloren geen tentamenkans, maar liepen mogelijk wel studievertraging op.

Geen alternatieven

Ondanks de ophef zal ook in het nieuwe academisch jaar nog proctoring worden gebruikt aan de Radboud Universiteit, op voorwaarde dat er geen alternatieve manieren zijn om tentamens af te nemen. ‘Het uitgangspunt blijft dat toetsing op of nabij de campus plaatsvindt’, zegt woordvoerder Martijn Gerritsen. ‘Maar helaas hebben we te maken met beperkte mogelijkheden om hier fysiek toetsen af te nemen. Wegens corona zullen niet alle studenten naar de campus komen en we moeten rekening houden met een eventuele nieuwe lockdown.’

Nieuw is een beslisboom die is opgenomen in het toetskader voor docenten. Daarin zijn alle alternatieven voor proctoring meegenomen. De universiteit vraagt aan docenten om tentamens zoveel mogelijk op of nabij de campus te laten plaatsvinden, of om te kiezen voor een andere toetsvorm dan een tentamen.

Wie toch voor proctoring kiest, moet de keuze onderbouwen

Wie toch voor proctoring kiest, moeten zijn of haar keuze onderbouwen, zegt Gerritsen. ‘Docenten moeten hun argumenten inzichtelijk maken: hebben ze niet alleen gedacht aan het voorkomen van fraude, maar ook aan de gevolgen voor privacy en aan de mogelijke studievertraging voor studenten?’

Gerritsen benadrukt dat proctoring ook een manier kan zijn om studenten die niet naar de campus kunnen komen vanwege bijvoorbeeld een positieve coronatest, toch de mogelijkheden te bieden om mee te doen aan een tentamen.

Weloverwogen keuze

Ook vorig academisch jaar beloofde het college dat docenten die toch gebruik zouden maken van online proctoring, hun keuze moesten onderbouwen. ‘Maar die onderbouwingen hebben wij nooit gezien’, zegt oud-voorzitter van de Universitaire Studentenraad Hans Kunstman. ‘Ik heb het college gevraagd om die motiveringen alsnog openbaar te maken.’

‘Bij docenten wordt de kennis over toetsen op afstand alleen maar groter’

Om procedurele redenen heeft de medezeggenschap van de Radboud Universiteit geen officieel standpunt over proctoring ingenomen (zie kader, red.). Hans Kunstman legt uit dat de medezeggenschap nog steeds kritisch is, maar hij noemt de invoering van de beslisboom wel een stap in de goede richting. ‘Het college heeft hard gewerkt om het voor docenten makkelijker te maken om een weloverwogen keuze te maken. En bij docenten wordt de kennis over toetsen op afstand alleen maar groter. Ik hoop dat zij vaker een alternatief weten te vinden waar zowel docenten als studenten positief over zijn.’

1 reactie

  1. JH schreef op 14 september 2020 om 11:53

    Bij gebruik van Proctorio krijgen docenten helemaal geen inkijkje in de privésfeer van studenten.. Door dit soort berichten draag je bij aan het verkeerd informeren van studenten.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!