René ten Bos nieuw boegbeeld Honours Academy

05 mrt 2020

Voormalig Denker des Vaderlands René ten Bos moet de zichtbaarheid van de Radboud Honours Academy gaan vergroten. Sinds 1 maart heeft hij de rol van ‘dean’ overgenomen van rector Han van Krieken.

Sinds de oprichting van de Honours Academy in 2009 was de rector van de universiteit automatisch ‘dean’ van het honoursprogramma. ‘Maar dat wisten niet veel mensen’, zegt universiteitswoordvoerder Anja van Kessel. ‘We wilden de functie zichtbaarder maken door een hoogleraar aan te stellen die dat als taak heeft.’ Dat is volgens Van Kessel ook in lijn met het advies van een externe commissie die het reilen en zeilen van de Honours Academy onder de loep heeft genomen.

De nieuwe dean (om verwarring te voorkomen blijft de functienaam van decaan voorbehouden aan faculteitsbazen) is voormalig Denker des Vaderlands René ten Bos. Hij neemt het stokje over van rector Han van Krieken. Het gaat om een relatief kleine functie van een halve dag per week – Ten Bos blijft daarnaast aan als hoogleraar Filosofie van de managementwetenschappen.

Naast het vergroten van de zichtbaarheid van de Honours Academy, heeft Ten Bos als taak de kwaliteit van het onderwijs van de academy te bewaken, moet hij verbinding leggen tussen de faculteiten en mag hij meedenken over de inhoudelijke koers van de programma’s. Manager Annemarie Hinten blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op het bureau. Vanuit het college van bestuur houdt rector Han van Krieken de Honours Academy in zijn portefeuille, al zal hij meer afstand nemen door de overdracht van het dean-schap.

Gewoon solliciteren

Ten Bos moest ‘gewoon’ solliciteren op de functie, laat hij in een reactie weten. Hij is ‘vereerd’ met zijn nieuwe aanstelling. ‘Ik ben van meet af aan betrokken geweest bij de Honours Academy en wil me graag inspannen voor iets waar ik hart voor heb.’ Het honoursonderwijs is volgens Ten Bos bij uitstek een plek waar studenten kunnen werken aan zelfvorming en -ontwikkeling. ‘Dat is van oudsher de filosofie waarop de universiteit is gebouwd.’

Maar hij ziet ook dat docenten en studenten te kampen hebben met een volle agenda. Inschrijvingen voor de langere facultaire programma’s nemen fors af, terwijl de kortere programma’s (de honourslabs) populairder worden.

Ten Bos: ‘De belangstelling voor honours is groter dan de werkelijke deelname. Zowel studenten als docenten vragen zich toch af of ze een honoursprogramma met hun andere taken kunnen combineren. Dat is een realiteit waar we mee moeten leven. Het aanbieden van kortere programma’s, die de toegankelijkheid vergroten, is daarom een goede zaak.’

Kritiek

Drie jaar geleden sprak de Honours Academy de wens uit toegankelijker te worden. Bovendien zou de nadruk meer komen te liggen op talent in de brede zin en minder op excellentie. Het was een antwoord op de groeiende kritiek op de Honours Academy als elitair bolwerk. ‘Die kritiek is inmiddels behoorlijk gepareerd met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren’, vindt Ten Bos.

Hoe de filosoof zijn stempel wil gaan drukken op het onderwijs weet hij nog niet. Wel zegt hij te willen toezien op het interdisciplinaire karakter van de programma’s en wil hij nadenken over nieuwe vormen van onderwijs. ‘Maar er gebeurt al veel op dat gebied. Dat wil ik voortzetten.’

Meer lezen over Honours Academy? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!